Tema
Debat

Kaskoforsikringen

Kaskoforsikringen på et motorkøretøj (bil, MC, knallert m.m.) er faktisk køretøjets ulykkesforsikring. Den dækker tyveri, hærværk og de skader, som du ved et uheld laver på dit køretøj.

Det er frivilligt, om du vil kaskoforsikre din bil, eller om du vil spare pengene. Har du lånt penge til at købe din bil, vil banken dog normalt kræve, at du køber en kaskoforsikring.

Vælger du ikke at købe den, må du selv dække udgifterne ved tyveri, brand, hærværk og de skader, som du selv laver på køretøjet. Ligesom du også selv må betale for parkeringsskader, hvor den ansvarlige ikke har givet sig til kende.

Spørg selskaberne - de er forskellige

Der kan være forskelle i forsikringsselskabernes forsikringsvilkår, fx selvrisiko, dækning af ekstraudstyr m.m. Har du et helt konkret spørgsmål, skal du kontakte dit eget forsikringsselskab.

Ingen forsikring eller særlige krav

Du kan komme ud for, at et selskab ikke vil sælge dig en kaskoforsikring, fordi de anser risikoen for at være for høj, eller at de stiller ekstra krav til fx tyverisikringsudstyr, hvis de skal kaskoforsikre din bil. Kontakt forsikringsselskabet, før du køber et køretøj.

Det dækker kaskoforsikringen

Mens ansvarsforsikringen dækker de skader, du laver på andre med dit køretøj, dækker kaskoforsikringen enhver skade på det forsikrede køretøj samt tyveri af køretøjet. Der er dog nogle undtagelser: 

Kaskoforsikringen dækker bl.a. ikke:

  • Skader opstået på grund af rust, slitage, stenslag i lak, ridser o.l.
  • Skader i mekaniske/elektriske dele, fx motor, medmindre skaden er opstået pga. brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri, hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet køretøj.
  • Skader lavet med vilje eller ved grov uagtsomhed
  • Skader, der sker fordi føreren var påvirket af spiritus, narkotika eller lignende
  • Skader, hvor føreren ikke har kørekort, med mindre det er dokumenteret, at den manglende kørefærdighed ikke er årsag til uheldet.

Redningsforsikring på bilferie i udlandet

Ved kørsel i udlandet med et motorkøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3,5 tons, rummer kaskoforsikringen normalt også en redningsforsikring, typisk Rødt Kort ordningen, som de fleste forsikringsselskaber er med i, eller en lignende redningsordning. Du kan se de nærmere forsikringsvilkår på det røde servicekort, som du kan downloade hos SOS International. Du kan også gratis hente Rødt kort som en app på din smartphone.

Retshjælpsforsikring

Har du en kaskoforsikring på din bil, er der også tilknyttet en retshjælpsforsikring, der i visse tilfælde betaler sagsomkostninger ved private retssager, der vedrører din bil samt tvister, der vedrører personskade opstået ved kørsel med bilen.

For at du kan bruge retshjælpsforsikringen, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre.

Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Tjek din forsikringsaftale.

Tilvalg på bilkaskoforsikring

Du kan i de fleste forsikringsselskaber købe forskellige tilvalg til din kaskoforsikring. Her er de vigtigste kort nævnt:

  • Friskadedækning, som betyder, at du undgår eventuel præmiestigning eller selvrisiko ved fx skader på bilens glasdele, skader efter nedstyrtende genstande, tyveri og brand.
  • Bilsavnsforsikring, som giver mulighed for, at selskabet betaler for leje af en erstatningsbil, eller at du får udbetalt et nærmere fastsat beløb ved en kaskoskade.
  • Værdiforringelse, som betyder, at du får udbetalt en kontant erstatning, hvis din nyere bil (normalt højst tre år gammel) får en alvorlig skade.  ​