Tema
Debat

Rekord-få klager i forsikring

I 2018 var der kun 1.339 forbrugere, der klagede over deres forsikringsselskab til Ankenævnet for Forsikring. Det viser ny klagestatistik, og man skal helt tilbage til ankenævnets start for at finde så få klager.

 

De 1.339 klager sættes i relief af, at vi hvert år tilsammen anmelder i omegnen af 1,5 mio. skader til vores forsikringsselskaber. Det er altså meget sjældent, at forsikringskunderne bliver så utilfredse med deres forsikringsselskab, at de vælger at smække med døren og gå til forsikringsankenævnet med deres sag.

 

- Det er meget positivt. Og af klagestatistikken kan vi se, at det er en vedvarende tendens. Over de sidste atten år er klagetallet støt og roligt faldet, siger underdirektør Torben Weiss Garne fra Forsikring & Pension.

 

Han mener, at den positive udvikling i høj grad skyldes, at forsikringsselskaberne er blevet bedre til at forklare forbrugerne, hvad de kan forvente, at forsikringen dækker, og også, hvad den ikke dækker.

 

- Der er heller ingen tvivl om, at forbrugerne har meget glæde af, at hvert enkelt selskab forsøger at klare sig lidt bedre end konkurrenterne. Dermed fungerer klagestatistikken som et konkurrenceparameter, der er med til at presse antallet af klager i bund, siger Torben Weiss Garne.

 

Det er nemt som forbruger at få indblik i klagestatistikken over forsikringsselskaberne. Man kan se dem direkte på ankeforsikring.dk, men i øvrigt også på ForsikringsGuiden.dk. Når man sammenligner dækning og priser på almindelige forbrugerforsikringer, indgår kundetilfredshed som en del af sammenligningen.

 

Klager i Ankenævnet for Forsikring 2000-2018

 

 

Tilfredshed også i top i Norden

At den generelle kundetilfredshed med de danske forsikringsselskaber er i top, vidner den seneste nordiske EPSI-måling også om. Her scorede den danske forsikringsbranche meget højt i den årlige kundetilfredshedsmåling. Med en score over 75 har branchen nogle af de allermest tilfredse privatkunder, og er også det land i Skandinavien med den højeste branchescore i forsikringsbranchen.

- Jeg ser en klar sammenhæng mellem vores velfungerende ankenævn, hvor alle kan se, hvordan de enkelte selskaber klarer sig i statistikken, og hvor selskaberne har en klar fordel i at have så få utilfredse kunder som muligt. Det system, tror jeg, at forbrugerne i resten af verden misunder os, siger Torben Weiss Garne.


Ejerskifteforsikring højt i statistikken

De forsikringstyper, der klages mest over i forsikringsankenævnet, er ulykkesforsikring, ejerskifteforsikring samt livs- og pensionsforsikring.

 

- Ejerskifteforsikring er en kompliceret forsikring. For forbrugerne er det svært at forstå, at et nyanskaffet – men jo altså ældre hus – ikke skal sammenlignes med et nyt hus, men med et hus med samme alder, når det skal afgøres, om en skade er dækket eller ej. Det giver anledning til en del klager i ankenævnet, siger Kim Sparlund, direktør i Ankenævnet for Forsikring.

 

Hovedparten af klagerne får afgjort deres sager på under et halvt år. Ankenævnets statistik viser, at ca. hver femte forbruger får noget ud af at klage over deres forsikring.

 

Antallet af sager, som forsikringsselskaberne anfægtede – og altså ikke umiddelbart ville følge - steg til 18 imod 12 i 2017.

 

Antallet af sager, hvor der har været uenighed i Ankenævnet om afgørelsen, er faldet til 3 pct. (35 sager) mod 6,8 pct. i 2017. Det høje tal i 2017 skyldes dog, at 16 af sagerne hørte til samme sagskompleks.

Kontakt


Ankenævnet for Forsikring

Direktør Kim Sparlund

Tlf. 33 11 05 39

 

 

 

 

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.