Tema
Debat

Forsikringsguiden hjælper med at finde den rigtige forsikring

Forsikringsguiden er udviklet af Forsikring & Pension i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk.

Forsikringsguiden giver forbrugerne et hurtigt og nemt overblik over en række forsikringsselskabers udbud af forsikringsprodukter. Formålet er at skabe gennemsigtighed i forsikringsmarkedet og derigennem hjælpe forbrugerne til at vælge den rigtige forsikring til den bedste pris.

 

Det kan du på Forsikringsguiden

Med Forsikringsguiden kan du hurtigt og nemt sammenligne forsikringsvilkår og priser for de mest almindelige forbrugerforsikringer. Du får ikke et egentligt forsikringstilbud, men et indblik i priser og forsikringsvilkår. Prisen er baseret på de risikooplysninger og dækningsønsker, som du selv indtaster.

Vælg forsikringstype på forsiden og følg vejledningen undervejs. Du kan undersøge priser og vilkår for én forsikringstype ad gangen, og du bestemmer selv, hvilke forskellige tilvalg du ønsker skal være en del af den pris, du får vist.

Hvis du har lyst til for at få prisen på en rejseforsikring, har du på Forsikringsguiden mulighed for at tilvælge rejseforsikring som en del af dækningen på en indboforsikring og derved se de samlede vilkår og priser. Du kan også købe en særskilt indboforsikring eller en rejseforsikring. Dette kan gøres både hos flere af de selskaber, som er på  Forsikringsguiden eller hos øvrige selskaber, som ikke fremgår af Forsikringsguiden.

 

Sammenligning af forsikringer

For at kunne vise ligheder og forskelle på forsikringsvilkårene i forskellige selskaber, bruger Forsikringsguiden noget, vi kalder sammenligningsgrundlag. Der er udarbejdet et sammenligningsgrundlag for hvert forsikringsprodukt (bilforsikring, husforsikring, indbo- og rejseforsikring, ulykkesforsikring og fritidshusforsikring).

Sammenligningsgrundlagene er et udsnit af de forsikringsvilkår, som gælder for det pågældende forsikringsprodukt. Sammenligningsgrundlaget er ikke et sæt fuldstændige forsikringsvilkår – dem får du, når du indhenter et tilbud eller køber en forsikring hos et selskab. Det er derfor heller ikke alle oplysninger om forsikringens dækning, som er med i sammenligningsgrundlaget. I stedet har vi udvalgt de oplysninger, som vi skønner, er mest relevante for kunderne, når de skal sammenligne forskellige selskaber.

Sammenligningsgrundlagene er udarbejdet af Forsikring & Pension og repræsentanter fra de medvirkende selskaber i fællesskab.

På Forsikringsguidens sammenligningsside (eller detaljeside for hvert enkelt selskab) kan du se en præcis oversigt over, hvordan et selskab dækker i forhold til det enkelte sammenligningsgrundlag. Nogle steder kan der være indsat en note, som beskriver flere detaljer om selskabets dækning - se eksemplet nedenfor:

Sammenligningsgrundlag - eksempel 

Ønsker du at se en fuldstændig oversigt over de vilkår, som knytter sig til netop den forsikring, du er interesseret i, er du velkommen til at kontakte det pågældende selskab.

 

Om vægtning af sammenligningsgrundlag (stjerner)

De enkelte dækninger i sammenligningsgrundlagene er vægtet i forhold til hinanden. Vægtningen er et skøn på hvilke dækninger og tilvalg, der betyder mest for den almindelige forbruger. Vægtningen er pointgivende og vises med stjerner. Du har derfor altid mulighed for at se hvilket selskab, som har scoret flest point på netop den forsikring, som du har efterspurgt.

Vægtningen for de enkelte forsikringstyper fremgår af nedenstående dokumenter:

 

Deltagende selskaber

Alle større forsikringsselskaber og agenturer i Danmark er med på Forsikringsguiden:

Alm. Brand, Sønderjysk Forsikring og Vestjylland Forsikring er ikke med på produktet Ulykkesforsikring på Forsikringsguiden.

Aros Forsikring, Bauta Forsikring, FDM Forsikring, Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Sønderjysk Forsikring og Vestjylland Forsikring er ikke med på produktet Fritidshusforsikring på Forsikringsguiden.

PenSam Forsikring er ikke med på produktet Bilforsikring på Forsikringsguiden.

Alle selskaber kan blive optaget på Forsikringsguiden. Forsikringsguiden finansieres af Forsikring & Pension. For selskaber, som ikke er medlem af Forsikring & Pension, opkræves der særskilt betaling for deltagelse. Kontakt forsikring & Pension for at høre nærmere.

 

Personlige oplysninger

De oplysninger, du indtaster, bliver udelukkende brugt til at beregne dine resultater. Forsikringsguiden indsamler og gemmer data til statistikformål. Personhenførbare oplysninger, som eksempelvis adresse, gemmes ikke.

På Forsikringsguiden kan du vælge at gå videre til dialog med et eller flere selskaber. Du har mulighed for at sende de oplysninger, du har opgivet, med til selskabet, og gør du det, accepterer du samtidig, at selskabet får dine oplysninger og må bruge dem i dialog om den konkrete forsikring, som du har søgt på. Det kan være en fordel, fordi du slipper for at skulle indtaste dine oplysninger på ny, og fordi forsikringsselskabet nemmere kan servicere dig og dine behov.

 

Gengivelse af oplysninger fra Forsikringsguiden

Den måde, som Forsikringsguiden sammenligner forsikringsselskabernes priser og dækningsvilkår på, er et resultat af omhyggelige overvejelser. Forsikringsguidens resultatbillede indeholder oplysninger, som Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension mener, er relevante, når man som forbruger skal sammenligne forsikringsselskabernes produkter. 

En loyal gengivelse af Forsikringsguidens oplysninger kræver, at alle, ikke kun dele af, oplysningerne medtages, og at de stilles op på samme måde som på Forsikringsguiden. Det vil sige, at gengivelsen skal indeholde både priser og vilkår, og hvis gengivelsen af vilkår bruges til at sammenligne to eller flere selskaber, skal der bruges den samme sammenligningsmetode som på Forsikringsguiden. Det vil sige, at selskabernes vilkår skal sammenlignes i forhold til de sammenligningsgrundlag, som Forsikringsguiden bruger.

Det vil aldrig være ”loyal gengivelse”, kun at citere priser fra Forsikringsguiden uden at sammenholde priserne med dækningsvilkårene.

Gengivelse, distribuering og/eller modificering af indholdet på Forsikringsguiden, skal ske inden for rammerne af ovenstående og til enhver tid ledsages af loyal kildeangivelse. Gengivelse, distribuering og/eller modificering af indholdet på Forsikringsguiden, som relaterer sig til kommerciel brug, må alene ske med forudgående, skriftlig, tilladelse fra Forsikring & Pension. 

 

Links

Viden om forsikring og pension

 • www.forsikringsoplysningen.dk
  Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste, der har til opgave at formidle budskaber om forsikringsforhold til forsikringstagere og medier.
 • www.pensionsinfo.dk
  PensionsInfo er et samarbejde mellem en række pensionskasser, livsforsikringsselskaber og offentlige myndigheder. Sammen kan vi give dig et overblik over din pension.
 • www.stopindbrud.dk
  På Stopindbrud.dk får du hjælp til at sikre din bolig, dit køretøj, din båd og din virksomhed. Stopindbrud.dk er et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd og Forsikring & Pension.

Organisationer mv.

 • www.forsikringogpension.dk
  Hovedhjemmeside for Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark.
 • www.taenk.dk
  Hjemmeside for Forbrugerrådet Tænk – en uafhængig organisation, der varetager forbrugernes interesser overfor erhvervsliv og myndigheder.
 • www.dfim.dk
  Oplysninger om danske forsikringsselskabers skaderepræsentanter i EU/EØS-landene.
 • www.stormraadet.dk
  Stormrådet yder hjælp til skadelidte, der har mulighed for at få erstatning for skader, som er indtruffet i forbindelse med stormflod eller stormfald.
 • www.skadesgarantifonden.dk
  Garantifond for skadesforsikringsselskaber.
 • www.gensidigforsikring.dk
  Gensidige forsikringsselskaber ejes af forsikringstagerne. Ved at tegne sine forsikringer i et gensidigt forsikringsselskab bliver man medlem - eller medejer - af forsikringsselskabet.    

Vil du vide mere om forsikringer

På Forsikringsoplysningen.dk kan du finde svar på de fleste spørgsmål om forsikringsforhold. Læs mere om forsikringstyper, gode råd, klagemuligheder eller download pjecer om forsikring.

www.forsikringsoplysningen.dk