Tema
Debat

Droneforsikring til private

Skal du flyve med en drone, er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke regler der gælder for flyvning med droner samt hvordan du er forsikret. Der er nemlig særlige regler for, hvor du må flyve med din drone og forskel på, hvordan forsikringsselskaberne dækker droner.

​Der er særligt tre ting, du skal vide, når du flyver med droner: 

  1. Der er særlige regler for, hvor du, som privat, må flyve med din drone, fx må du kun flyve uden for bymæssigt område eller på særlige områder indrettet til formålet
  2. Laver du skade med din drone, hænger du på ansvaret, uanset hvordan det sker (der gælder et objektivt ansvar ligesom ved biler)*
  3. En drone bliver sidestillet med en flyver. Derfor er flyvning med droner som hovedregel ikke dækket af en almindelige indboforsikring

* Se dog særlige regler for mindre droner under 250 gram længere nede.

Forsikring

Siden 1. juli 2017 har det været et krav, at du, som droneejer, ansvarsforsikrer din drone. 

Der er forskel på, hvordan de enkelte forsikringsselskaber dækker flyvning med droner. 

Mange indboforsikringer dækker ikke flyvning med droner, modelfly og andre luftfartøjer. Det gælder, både hvis der sker skade på selve dronen, og hvis din drone er skyld i, at andre kommer til skade. Nogle selskaber dækker dog ekstraordinært mindre droner op til en vis størrelse. Tjek derfor med dit forsikringsselskab, hvordan du er dækket, så du ikke selv ender med at skulle betale erstatning, hvis uheldet er ude.

Er du ikke dækket af din almindelige indboforsikring, kan du undersøge med dit selskab, om du kan lave en udvidet forsikring, eller du kan melde dig ind i en forening for modelfly og på den måde få en særlig ansvarsforsikring. 

Krav om dronetegn og registrering

Du skal have et dronetegn, når du som privat person flyver med droner, samt registrere dig som droneejer hos Trafik-, bygge- og Boligstyrelsen.

Ejere, der udelukkende flyver fra en godkendt modelflyveplads, er undtaget af reglerne om registrering, ligesom medlemmer af en anerkendt modelflyveorganisation ikke behøver et dronetegn. Læs mere på www.droneregler.dk.

Mildere regler for droner under 250 gram (mikrodroner)

Mikrodroner er undtaget fra de nye regler om både dronetegn,  registrering og ansvarsforsikring. 

Mikrodroner er også undtaget fra luftfartøjslovens regler om objektivt ansvar (uden skyld) ved skader. I stedet er de omfattet af de almindelige regler indenfor erstatningsret, det man med et juridisk udtryk kalder culpaansvar. Det betyder, at man som dronefører er ansvarlig, hvis man ved fejl eller forsømmelser laver skade på andre/deres ting.

 

Nogle indboforsikringer dækker skader, der sket ved flyvning med en mikrodrone. 

Der er helt specielle regler for, hvor og hvordan du må flyve med din drone. Tjek reglerne her: