Skal du flyve med en drone, kan du have brug for en særlig droneforsikring.

 

Der er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke regler der gælder for flyvning, og hvordan du er forsikret, inden du køber eller flyver med en drone.

 

Der er nemlig særlige regler for, hvor du må flyve med din drone og forskel på, hvordan forsikringsselskaberne dækker droner. Og en droneforsikring kan være et lovkrav. 

 

Regler for droneflyvning

​Der er især fire ting, du skal vide, når du flyver med droner: 

  1. Der er særlige regler for, hvor og hvornår man, som privat, må flyve med sin drone. Reglerne afhænger af dronens vægt. Tjek droneregler.dk
  2. Laver du skade med din drone, hænger du på ansvaret, uanset hvordan det sker (der gælder et objektivt ansvar ligesom ved biler)*
  3. Du skal have en ansvarsforsikring, når du flyver med en drone*
  4. En drone bliver sidestillet med en flyver. Derfor er flyvning med droner som hovedregel ikke dækket af en almindelige indboforsikring.

* Se dog særlige regler for mindre droner under 250 gram længere nede.

Droneforsikring

Fra den 1. juli 2017 er det et krav, at du, som droneejer, har en ansvarsforsikring for din drone. 

Der er forskel på, hvordan de enkelte forsikringsselskaber dækker skader, der sker ved flyvning med droner. Derfor er det en god ide at tjekke, hvordan du er dækket, da du kan have brug for en droneforsikring.

Tjek, om din indboforsikring dækker

Mange indboforsikringer dækker ikke skader, som sker ved flyvning med droner, modelfly og andre luftfartøjer. Det gælder, både hvis der sker skade på selve dronen, og hvis din drone er skyld i, at andre kommer til skade.

 

Nogle forsikringsselskaber dækker dog ekstraordinært mindre droner op til en vis størrelse. Tjek med dit forsikringsselskab, hvordan du er dækket, så du ikke selv ender med at skulle betale erstatning, hvis uheldet er ude.

Er du ikke dækket af din almindelige indbo- og ansvarsforsikring, kan du undersøge med dit selskab, om du kan udvide din forsikring, eller du kan melde dig ind i en forening for modelfly og på den måde få en særlig droneforsikring. 

I nogle butikker kan du også købe en droneforsikring sammen med din drone, som dækker pludselige skader på din drone. Det er aldrig dækket af din egen ansvarsforsikring.

 

Krav om dronetegn og registrering

Du skal have et dronetegn, når du som privat person flyver med droner, samt registrere dig som droneejer hos Trafik-, bygge- og Boligstyrelsen.

Ejere, der udelukkende flyver fra en godkendt modelflyveplads, er undtaget af reglerne om registrering, ligesom medlemmer af en anerkendt modelflyveorganisation ikke behøver et dronetegn. Læs mere på droneregler.dk.

Mildere regler for droner under 250 gram (mikrodroner)

Mikrodroner er undtaget fra de nye regler om både dronetegn, registrering og ansvarsforsikring. 

Mikrodroner er også undtaget fra luftfartøjslovens regler om objektivt ansvar (uden skyld) ved skader. I stedet er de omfattet af de almindelige regler indenfor erstatningsret, det man med et juridisk udtryk kalder culpaansvar. Det betyder, at man som dronefører er ansvarlig, hvis man ved fejl eller forsømmelser laver skade på andre/deres ting.

 

Nogle indboforsikringer dækker skader, der sket ved flyvning med en mikrodrone. Tjek med dit forsikringsselskab, hvordan reglerne er for din forsikring - og om du har behov for at købe en særlig droneforsikring.

Der er helt specielle regler for, hvor og hvordan du må flyve med din drone. Tjek reglerne her:

                                                                                                             

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.