​Ankenævnet for Forsikring har afsagt en kendelse om et ansvarsområde, der har hersket en del usikkerhed om blandt lærere, elever og forældre.

Kendelsen understreger nemlig klart, at når skolen udleverer fx iPads, pc’er og skolebøger, så er eleverne forpligtet til at modtage disse undervisningsmaterialer. Og så kan skolen ikke fraskrive sig erstatningsansvaret.

På almindelig dansk betyder det, at det er skolen selv og ikke eleven eller forældrene, der må punge ud, hvis skolens udstyr går i stykker på grund af et hændeligt uheld. Det er en anden sag, hvis eleven har ødelagt skolens udstyr med vilje – dvs. selv er skyld i skaden - så kan man godt blive gjort erstatningsansvarlig.

Denne tommelfingerregel er værd at huske på, fx hvis forældrene fra skolens side er blevet bedt om at skrive under på en erklæring om, at iPads udleveres på elevens eller forældrenes eget ansvar. Sådanne erklæringer har ingen gyldighed, når det handler om erstatningsansvar.

Skolerne kan ikke pådutte forældre eller elever et erstatningsansvar, der er større end det i loven om erstatningsansvar. Det slår ankenævnet fast med syvtommersøm.

Hvis barnet selv er skyld i skaden

Hvis en elev ødelægger skolens udstyr med vilje, så kan skolen forlange, at man skal erstatte det ødelagte. Det følger de almindelige regler om erstatning og ansvar.

Det hører med til billedet, at nogle skoler har en forsikring, der kan gå ind og dække nogle af skaderne på skolens udstyr eller tyveri, hvis eleven ikke har ødelagt udstyret med vilje, men fx bare har været uforsigtig. 

 

Det kunne fx være, hvis en elev har skolens iPad med i toget, falder i søvn og den så bliver stjålet. Her kan regningen ende hos eleven og forældrene, hvis skolen IKKE selv har en forsikring for den slags situationer. Hvis skolen derimod er forsikret, bliver eleven ikke gjort ansvarlig.

Hvis regningen ender hos eleven, så er der nogle forsikringsselskaber, der dækker, andre gør ikke.

Forældre kan derfor med fordel kontakte skolebestyrelsen for at få klarhed over, om skolen har en forsikring eller ej. Det er også en god idé, at man kontakter sit forsikringsselskab, hvis man er usikker på, hvordan ens egen indboforsikring vil dække, hvis skolens udleverede udstyr går i stykker eller bliver stjålet.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.