Tema
Debat

Privat udlejning og leje af andres bolig

Hvordan er man som udlejer stillet, hvis den, der lejer din bolig, stikker af med dine ting eller ødelægger noget værdifuldt? Og hænger du selv på regningen, hvis du ødelægger noget, mens du bor i en andens hjem?

Gode råd til udlejere ved privat udlejning af bolig

Hvis du udlejer din bolig privat eller gennem en udlejningsportal for en kortere periode, fx når du er på ferie, skal du være opmærksom på, at der er ting, som din indboforsikring ikke dækker. Fx dækker den ikke ved privat udlejning, hvis lejeren stjæler dine ting eller begår hærværk. Hvis dine ting bliver ødelagt ved et uheld, kan de være dækket, hvis du har en særlig udvidet dækning for andre "pludselige skader".
 
Undersøg med dit selskab, om du kan udvide din indboforsikring til at dække ved privat udlejning i den periode, du lejer din bolig ud. Nogle udlejningsportaler stiller også en ekstra forsikring til rådighed. Men sæt dig godt ind i, hvad den dækker - og ikke dækker. 
 
Laver din lejer en skade, der går ud over andre, fx din underbo, vil din private ansvarsforsikring typisk ikke dække, fordi det ikke er dig, der har lavet skaden. En sådan skade skal anmeldes til lejerens private ansvarsforsikring eller til udlejningsportalens forsikring. Er skaden derimod sket pga. din manglende vedligeholdelse eller ulovlige installationer, kan du blive ansvarlig og komme til at betale erstatning. Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.

Gode råd til lejere ved privat udlejning

Din ansvarsforsikring dækker normalt, hvis du fx under et besøg kommer til at ødelægge andres ting. Men det gælder ikke ved privat udlejning, hvor du lejer andres bolig og ødelægger noget der. Årsagen er, at det i lejeperioden bliver sidestillet med dine egne ting, da du har udlejers ting i din varetægt. Du hænger med andre ord som udgangspunkt selv på regningen.
 
I nogle selskaber kan du købe en særlig udvidelse, og der kan også være dækning på din rejseforsikring, hvis du lejer en feriebolig i udlandet. Tjek dine forsikringsvilkår eller tal med dit forsikringsselskab.
 
Er du i lejeperioden skyld i en skade, der rammer andre end udlejeren, fx en anden beboer eller en underbo, kan det være dækket af din ansvarsforsikring. Anmeld skaden til dit forsikringsselskab. 

Gode råd til lejere/udlejere

  • Fjern de mest værdifulde ting, inden du lejer ud
  • Undersøg, hvem du lejer ud til, og om de fx har en forsikring
  • Lav en lejekontrakt, og aftal et depositum
  • Gør dig som lejer klart, hvad der er aftalt i lejekontrakten
  • Tjek, hvordan din egen forsikring dækker, og om du kan udvide den
  • Sker udlejning gennem udlejningsportaler fx Airbnb, så tjek, hvilken dækning der eventuelt er tilkoblet her 
  • Tjek skattereglerne, når du lejer din bolig ud.