Tema
Debat

Hesteforsikring

Du skal erstatte skader, som din hest laver på andre mennesker eller deres ting, hvis den bryder ud af folden eller på anden vis løber frit. Derfor er det lovpligtigt for dig som hesteejer at købe en ansvarsforsikring. Du kan også købe forsikringer, som dækker, hvis din hest kommer til skade eller bliver syg

Ansvarsforsikring

Er din hest årsag til, at en person uden for husstanden får en ting- eller personskade, vil din private ansvarsforsikring, som er en del af din indboforsikring, betale erstatning til personen, når din hest udelukkende er til privat brug. Hvis personen selv gør noget, som er årsag til, at din hest laver skaden, kan erstatningen blive nedsat eller helt falde bort, fx hvis personen driller hesten.

Din hest kommer til skade

Har du en indboforsikring, erstatter den skade på din hest ved brand og indbrudstyveri i din bopæl. Du har også mulighed for at købe en syge- og livsforsikring.  

Sygeforsikring

Forsikringen betaler dyrlægeudgifter, men der er en maksimumsdækning og en selvrisiko. Du må kontakte dit forsikringsselskab om den specifikke dækning. Der er også forskel på, hvad du skal oplyse omkring hesten for at kunne købe forsikringen.  

Uanvendelighed

Forsikringen udbetaler en erstatning, hvis din hest bliver uanvendelig til ridning som følge af sygdom. Der er aftalt en forsikringssum på forsikringen.  Det er også muligt at købe forsikringer for en avlshoppe eller hingst. 

Livsforsikring

Forsikringen betaler erstatning, hvis din hest dør, eller du må aflive den pga. sygdom eller ulykke. Der kan være forskellige undtagelser i de enkelte selskaber.