Tema
Debat

Hesteforsikring

Du skal erstatte skader, som din hest laver på andre mennesker eller deres ting, hvis den bryder ud af folden eller på anden vis løber frit. Derfor er det lovpligtigt for dig som hesteejer at købe en ansvarsforsikring. Du kan også købe forsikringer, som dækker, hvis din hest kommer til skade eller bliver syg

En hesteforsikring er et lovkrav i forhold til de skader, som din hest kan lave på andre. Her kan du læse mere om dine pligter og de muligheder, du har for at forsikre din hest. 

 

Ansvarsforsikring er et lovkrav

Er din hest skyld i, at en person uden for husstanden kommer til skade eller får ødelagt sine ting, skal du anmelde skaden til din private indboforsikring, når din hest udelukkende er til privat brug. For din indboforsikring indeholder også en ansvarsforsikring, som dækker dit erstatningsansvar for skader, som din hest laver. Her kan du læse mere om, hvad en indboforsikring dækker.

 

Om du kan holdes til ansvar for hestens skader, er en konkret vurdering, som bl.a. afhænger af, om din hest er løsgående eller ej. Når hesten er løsgående, gælder et objektivt ansvar (uden skyld), som vi kender det indenfor fx hunde og biler. Hvis hesten ikke er løsgående, skal du, efter almindelige erstatningsretlige regler, kunne have gjort noget for at undgå skaden skete for at i falde et ansvar.

 

Hvis den person, som kommer til skade/får ødelagt sine ting, selv medvirker til, at din hest laver skaden, kan erstatningen blive nedsat eller helt falde bort, fx hvis personen driller hesten. 

Bruger du din hest erhvervsmæssigt, skal du normalt købe en selvstændig hesteforsikring.

 

Hvis din hest kommer til skade eller bliver syg

Har du en indboforsikring, erstatter den skade på din hest ved brand og indbrudstyveri i din bopæl. Derudover har du også mulighed for at købe en syge- og livsforsikring.  

Sygeforsikring

Forsikringen betaler dyrlægeudgifter, men der er en maksimumsdækning og en selvrisiko. Du må kontakte dit forsikringsselskab om den specifikke dækning. Der er også forskel på, hvad du skal oplyse omkring hesten for at kunne købe forsikringen.  

Uanvendelighed

Forsikringen udbetaler en erstatning, hvis din hest bliver uanvendelig til ridning som følge af fx sygdom. Der er aftalt en forsikringssum på forsikringen. 

Livsforsikring

Forsikringen betaler erstatning, hvis din hest dør, eller du må aflive den pga. sygdom eller ulykke. Der kan være forskellige undtagelser i de enkelte selskaber. 

Garantifond for heste


Læs mere om forsikring til andre dyr