Tema
Debat

Hesteforsikring

Du skal erstatte skader, som din hest laver på andre mennesker eller deres ting, hvis den bryder ud af folden eller på anden vis løber frit. Derfor er det lovpligtigt for dig som hesteejer at købe en ansvarsforsikring. Du kan også købe forsikringer, som dækker, hvis din hest kommer til skade eller bliver syg

En hesteforsikring er et lovkrav i forhold til de skader, som din hest kan lave på andre. Her kan du læse mere om dine pligter og de muligheder, du har for at forsikre din hest. 

 

Ansvarsforsikring er et lovkrav

I mange tilfælde behøver du ikke at købe en særskilt hesteforsikring, hvis du har en hest til privat brug. For en indboforsikring indeholder også en ansvarsforsikring, som typisk dækker dit erstatningsansvar for skader, som din hest laver. Her kan du læse mere om, hvad en indboforsikring dækker.

 

Er din hest skyld i, at en person uden for husstanden kommer til skade eller får ødelagt sine ting, skal du anmelde skaden til din private indboforsikring, når din hest udelukkende er til privat brug. Bruger du din hest erhvervsmæssigt, skal du normalt have en særskilt hesteforsikring og anmelde skaden hertil.

 

 

Om du kan holdes til ansvar for hestens skader, er en konkret vurdering, der bl.a. afhænger af, om din hest er løsgående eller ej. Når hesten er løsgående, gælder et objektivt ansvar (uden skyld), som vi kender det indenfor fx biler og hunde. Hvis hesten ikke er løsgående, skal du, efter almindelige erstatningsretlige regler, have gjort noget forkert for at i falde et ansvar.

 

Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde

Hvis den person, som kommer til skade/får ødelagt sine ting, selv medvirker til, at din hest laver skaden, kan erstatningen blive nedsat eller helt falde bort, fx hvis personen driller hesten. 


Ved tingskader bortfalder ansvaret, hvis den skadelidte selv har en forsikring, som dækker skaden. Det følger af Erstatningslovens almindelige regler. Det gælder dog ikke, hvis du har forvoldt skaden med vilje eller ved grov uagtsomhed. Hvis den skadelidte fx har en selvrisiko på sin forsikring, må du anmelde dette uforsikret krav til din hesteforsikring.

 

 

Hvis din hest kommer til skade eller bliver syg

Har du en indboforsikring, erstatter den skade på din hest ved brand og indbrudstyveri på din bopæl. Derudover har du også mulighed for at købe en hesteforsikring, som dækker sygdom og/eller død. 

Sygeforsikring

En sygeforsikring betaler dyrlægeudgifter, men der er en maksimumsdækning og en selvrisiko. Beløbet varierer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Du må kontakte dit forsikringsselskab om den specifikke dækning på deres hesteforsikring. Der er også forskel på, hvad du skal oplyse omkring hesten for at kunne købe en sygeforsikring.  

Uanvendelighed

Denne forsikring udbetaler erstatning, hvis din hest bliver uanvendelig til ridning som følge af fx sygdom. Der er aftalt en forsikringssum på forsikringen. Summen varierer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Livsforsikring

En livsforsikring betaler erstatning, hvis din hest dør, eller du må aflive den pga. sygdom eller ulykke. Der kan være forskellige undtagelser i de enkelte selskaber. Tjek vilkårene for din hesteforsikring eller spørg dit forsikringsselskab.

Garantifond for heste


Læs mere om forsikring til andre dyr


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.