Med en lønsikring kan du sikre din indtægt, hvis du skulle mister dit arbejde. 

 

Hvad er lønsikring?

En lønsikring sikrer, at du mister så lidt af din sædvanlige løn som muligt. Med en lønsikring kan du bevare op til 80-90 pct. af din månedsløn, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs.

 

Der vil typisk være et maksimumbeløb for, hvad du kan få udbetalt pr. måned. Beløbet kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

 

Hvornår starter udbetalingen?

En lønsikring vil ofte have en karensperiode, som betyder, at du først kan få udbetalt penge fra forsikringen, når denne periode er udløbet, ligesom den normalt kun dækker udbetalinger i højst 12 måneder.

 

I nogle selskaber kan du købe en udvidet dækning, så du fx kan få udbetalt erstatning fra din lønsikring i mere end 12 måneder eller med en kortere karensperiode, så udbetalingen starter hurtigere.

Spørg dit forsikringsselskab om lønsikring.

 

Hvad dækker en lønsikring ikke?

En lønsikring dækker ikke, hvis du har grund til at tro, at du bliver arbejdsløs, når du køber forsikringen.

 

En lønsikring dækker typisk heller ikke, hvis du selv siger op, eller hvis du mister dit arbejde, inden der er et vist antal måneder (typisk 9-12 måneder), fra du køber din lønsikring. 

 

Hvor kan du købe en lønsikring?

Du kan ofte købe en lønsikring gennem din a-kasse eller direkte hos dit forsikringsselskab.

 

Du skal være i arbejde og typisk også medlem af en a-kasse for at købe en lønsikring. Herudover kan der gælde forskellige regler for, hvornår du kan købe en lønsikring - fx alder, timeantal m.v. Tal med forsikringsselskabet eller a-kassen om, hvilke regler de har.

 

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.