Tema
Debat

Om Forsikringsoplysningen

Vi hjælper dig med at forstå dine forsikringer. Ring til os på tlf. 41 91 91 91 i hverdage ml. kl. 10-13


Forsikringsoplysningen blev etableret den 1. Januar 1932 under navnet Assurandørernes Pressebureau. Til at begynde med, var tjenesten forbeholdt pressen. I 1966 skiftede pressebureauet navn til Forsikringsoplysningen, som siden hen rettede sit fokus på den almindelige dansker. I første omgang ved at undervise skolebørn om forsikring, og senere i 1970'erne åbnede Forsikringsoplysningen for henvendelse fra almindelige forbrugere, som vi kender det i dag.

Objektiv rådgivning

Forsikringsoplysningen giver objektiv rådgivning om forsikringer. Vi giver gode råd og anbefalinger på baggrund af fakta og ikke personlige holdninger. Vi kommenterer som udgangspunkt ikke enkeltsager. Dog kan vi kommentere principielle aspekter af en enkeltsag, men altid kun efter kontakt til det selskab, der er berørt af den pågældende sag.   

Vi deler ud af vores viden om forsikring via telefon, vores hjemmeside, på Facebook og i pressen. Vi stiller vores viden til rådighed for alle, som har  en interesse i den – forbrugere, journalister, virksomheder m.v.

Rådgivning

 • Vi besvarer alene henvendelser om skadesforsikring, fx indbo-, bil- og ulykkesforsikring. Det betyder, at vi typisk ikke kan svare på spørgsmål til din livsforsikring eller pensionsordning.
 • Vi besvarer telefonhenvendelser i åbningstiden kl. 10 - 13. Hvis telefonen er optaget, kommer du i kø.
 • Hvis vi en sjælden gang har lukket telefonerne for henvendelser i åbningstiden, kan du lægge besked i omstillingen eller sende os en mail. Vi svarer hurtigst muligt og senest dagen efter.
 • Vi besvarer e-mails senest arbejdsdagen efter. Kan vi ikke svare inden for denne frist, sender vi dig en mail og oplyser, hvornår du kan forvente et svar.
 • Vi besvarer også spørgsmål på Facebook. Vores profil hedder Forsikringsnørden.

System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'Newtonsoft.Json, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)
File name: 'Newtonsoft.Json, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed'
  at CognitiveServices.Translator.TranslateClient.<TranslateAsync>d__8.MoveNext()
  at System.Runtime.CompilerServices.AsyncTaskMethodBuilder`1.Start[TStateMachine](TStateMachine& stateMachine)
  at CognitiveServices.Translator.TranslateClient.TranslateAsync(IEnumerable`1 content, RequestParameter options)
  at CognitiveServices.Translator.TranslateClient.Translate(IEnumerable`1 content, RequestParameter options)
  at forsikringogpension.web.cms.umbraco.Translation.Translator.Translate(IList`1 textsToTranslate, String langFrom, String langTo)
  at ASP._Page_Views_Partials_GridEditors_contactItems_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute()

WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

Vi har åbent alle hverdage mellem kl. 10-13.