Tema
Debat

Børneulykkesforsikring

Dine børn er ikke automatisk dækket af din ulykkesforsikring men skal have deres egen forsikring. Det gælder også, når de er i dagsinstitution eller i skole.

 

Mangler du en ulykkesforsikring til dit barn?

På Forsikringsguiden.dk kan du sammenlign pris og dækning på ulykkesforsikringer til dig og dit barn.

Forsikringsguiden

Børneulykkesforsikring

Du kan købe en børneulykkesforsikring som en selvstændig forsikring eller som et tillæg til din egen ulykkesforsikring.

 

I nogle forsikringsselskaber er nyfødte børn dækket af en børneulykkesforsikring gratis i op til et eller to år. Men ofte skal man oplyse barnets navn og cpr-nr. til forsikringsselskabet. Tjek, hvordan det er i dit eget forsikringsselskab. 

 

Skolen/daginstitutionen forsikrer ikke dit barn

Kommer dine børn til skade på legepladsen i børnehaven eller under en fodboldkamp i skolen, er de ikke dækket af kommunens forsikring.

 

Kun hvis ulykken er sket pga. skolens fejl eller forsømmelser, kan skolen komme til at betale erstatning for dit barns skader. Læs mere i vores pjece - Skolen og forsikring.

 

Tidligere havde kommunerne en fælles ulykkesforsikring for børnene i skoler og daginstitutioner. Men siden 2012 har det ikke været tilladt for folkeskoler og kommunale institutioner at forsikre børnene. Derfor har du som forældre selv ansvaret for, at dit barn har en børneulykkesforsikring, hvis du vil være sikker på at få erstatning. 

 

Din indboforsikring dækker ikke skader på dit barn

Nogle forældre tror, at deres børn er ulykkesforsikret gennem deres indbo-/familieforsikring, hvis de kommer til skade.

 

Men det er en misforståelse. For en indboforsikring dækker ikke, hvis dine børn selv kommer til skade. Den dækker kun familiens indbo, og hvis børnene er skyld i, at andre kommer til skade, eller hvis de ødelægger andres ting. For at få erstatning, skal barnet have en børneulykkesforsikring.

Tandskader børn under 18 år

Selv om børn er omfattet af den offentlige tandpleje, indtil de er 18 år, skal du alligevel anmelde en tandskade til en eventuel børneulykkesforsikring.
 
I nogle tilfælde er det nemlig først muligt at lave tandskader på børn helt færdige, efter at de er fyldt 18 år. Og her vil du få brug for barnets børneulykkesforsikring, hvis du vil have dækket tandlægeregningen. 

Andre forsikringsmuligheder

Ud over en traditionel børneulykkesforsikring, der dækker varige følger efter en ulykke, kan du i nogle selskaber også købe en særlig forsikring, der dækker varige følger efter alvorlig sygdom. 
 
Herudover kan du, ligesom for dig selv, også købe eller udvide dit barns børneulykkesforsikring med en sundhedsforsikring og en forsikring mod visse kritiske sygdomme. Har du én af disse forsikringer gennem dit arbejde, så tal evt. med din arbejdsgiver om mulighederne for at udvide din forsikring med en børnedækning. Læs mere om kritisk sygdom til børn.

 

Hvad dækker en ulykkesforsikring?


Børneulykker i tal


Ofte stillede spørgsmål


 • Hvilke forsikringer skal jeg have til mit barn?

  Der findes ingen lovpligtige forsikringer til børn. Men det er en god ide at forsikre dit barn mod ulykker og sygdom. Hos nogle forsikringsselskaber kan du købe en ulykkesforsikring, som også dækker ved nogle alvorlige sygdomme. Hvis du selv er dækket af en forsikring ved visse kritiske sygdomme eller af en sundhedsforsikring, enten privat eller via din arbejdsgiver, kan du ofte tilkøbe en børnedækning. 

 • Er en ulykkesforsikring til børn nødvendig?

  Tusindevis af børn kommer hvert år til skade. En ulykkesforsikring er relevant for alle børn, fordi den kan give en stor økonomisk tryghed, hvis barnet kommer ud for en alvorlig ulykke. Forsikringen sikrer, at dit barn får udbetalt en forsikringssum, hvis dit barn får varige mén efter en ulykke. Den kan også dække behandling af tandskader efter det 18. år, hvor barnet ikke længere er dækket af den offentlige tandpleje.

 • Er børn automatisk dækket af forældrenes ulykkesforsikring?

  Børn skal have deres egen ulykkesforsikring - enten som tillæg til forældrenes ulykkesforsikring eller en selvstændig børneulykkesforsikring. I nogle selskaber er børn meddækket på forældres forsikring i det første leveår. Det kan kræve, at man oplyser barnets cpr-nr. til forsikringsselskabet. 

 • Hvad dækker en børneulykkesforsikring?

  En børneulykkesforsikring dækker, hvis dit barn får et varigt mén på mindst 5 procent efter en ulykke. Den kan også dække udgifter til behandling af en tandskade og/eller til fx fysioterapi efter en ulykke.

  I nogle selskaber har du mulighed for at udvide din børneulykkesforsikring med en række andre dækninger. Det kan fx være varige mén efter udvalgte alvorlige sygdomme, engangsudbetaling ved kritisk sygdom samt strakserstatning ved fx knoglebrud. Tjek, med dit forsikringsselskab hvad du har af muligheder.

   

 • Er mit barn dækket af skolens/institutionens forsikring?

  Nej, kommunale skoler og daginstitutioner har ikke måtte forsikre børn siden 2012. Du har derfor selv ansvaret for at forsikre dit barn - også når det opholder sig i skolen/institutionen.

 • Hvilken forsikring dækker, hvis mit barn ødelægger noget?

  Det gør din indboforsikring, så længe dit barn bor hjemme, da den også indeholder en ansvarsdækning. Den dækker, hvis andre kommer til skade eller får ødelagt deres ting på grund af dit barns fejl eller forsømmelse.

  Barnets ulykkesforsikring dækker derimod, hvis barnet selv kommer til skade ved en ulykke.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.