Tema
Debat

Fælles for ulykkesforsikringer

Uanset om du har en traditionel eller udvidet ulykkesforsikring, er nedenstående ens for begge typer ulykkesforsikringer.

En ulykkesforsikring omfatter den eller de personer – voksne og/eller  børn – som du aftaler med forsikringsselskabet.
Navnene skal stå på forsikringsaftalen.
Når du køber forsikringen, aftaler du med forsikringsselskabet, hvor stor en forsikringssum der skal være ved et mén på 100 pct. og eventuel, hvor stor en sum der skal være i tilfælde af, at du dør i en ulykke.

Hele døgnet eller fritiden

Du kan købe forsikringen som  en heltidsulykkesforsikring - så er du/I forsikret hele døgnet, eller som en fritidsulykkesforsikring - hvor du/I alene er forsikret i fritiden.

Varige mén og død

Får du varige mén efter en ulykke, vil ulykkesforsikringen betale erstatning. Hvor stort, det varige mén skal være for at få erstatning, står i forsikringsaftalen.

Nogle forsikringsselskaber betaler erstatning ved en méngrad på 5 pct., andre først ved en større méngrad.
Forsikringen kan også indeholde en nærmere aftalt forsikringssum, som bliver udbetalt ved død efter en ulykke. 

Tandskade 

Forsikringen kan dække tandskader efter en ulykke. Tandskader, der er sket ved tygning, er normalt ikke dækket. Har der fx været en sten i et stykke brød, må du forsøge at få erstatning der, hvor du købte brødet. Pas på stenen - den er dit bevis.

Spørg evt. i forsikringsselskabet, om din forsikring dækker ved tandskade, eller om du kan udvide forsikringen.  

Behandlingsudgifter

Din forsikring kan indeholde en dækning for behandlingsudgifter til fx fysioterapi i forbindelse med genoptræning efter en ulykke.   

Transportudgifter

Din forsikring kan efter en ulykke dække nødvendig transport fra uheldsstedet til nærmeste behandlingssted i Danmark. Tjek dine forsikringsvilkår.

Farlig sport

Farlig sport som fx boksning, bjergbestigning og faldskærmsudspring er normalt ikke omfattet af forsikringen.  

Kører du motorcykel, scooter eller knallert 45, kan der være begrænsninger i dækningen, hvis du kommer til skade under kørslen. Spørg dit forsikringsselskab, om du kan udvide forsikringen.  

Andre udvidelsesmuligheder

I nogle selskaber har du mulighed for at udvide din ulykkesforsikring med en række andre dækninger. Det kan fx være mén efter udvalgte sygdomme, erhvervsevnetab efter ulykke eller udvalgte sygdomme samt strakserstatning ved fx knoglebrud. 

Her dækker forsikringen

Forsikringen dækker som oftest i Norden og på Grønland.
I den øvrige del af verden dækker forsikringen i mindst et år under rejser og midlertidigt ophold. Nogle selskaber dækker i indtil to år. Tjek dine forsikringsvilkår.

Ingen eller begrænset erstatning

Du får ikke erstatning, hvis årsagen til din ulykke er
  • sygdom
  • at du var beruset
  • at du var påvirket af euforiserende stoffer
  • at du lavet ulykken med vilje
  • at du har opført dig groft uagtsomt.  

Erstatningen ved varig mén

Får du et varigt mén efter en ulykke, der er stort nok til, at du skal have erstatning, betaler dit forsikringsselskab en erstatning, der svarer til ménprocenten af forsikringssummen.

Eksempel: Er forsikringssummen 500.000 kr., og får du et varigt mén på 15 pct., bliver der udbetalt 75.000 kr. i erstatning.

500.000 kr. x 15   = 75.000 kr.
           100

Nogle ulykkesforsikringer har en udvidet dækning i form af en tillægserstatning, når méngraden kommer over en bestemt størrelse. Tjek dine forsikringsvilkår. 

Erstatning ved død

Dør du i en ulykke, bliver det aftalte beløb udbetalt til den person, der står som begunstiget i forsikringsaftalen.

Anmeld din skade

Når ulykken er sket, skal dit forsikringsselskab hurtigst muligt have en anmeldelse og eventuelle lægelige oplysninger om skaden.
Vidste du at
At de fleste ulykkesforsikringer først udbetaler erstatning ved invaliditet, når méngraden er mindst 5 pct.