Du er forsikret på job for såvel ulykker og skader, som du er skyld i.

 

Når udfører arbejde for andre, er du nemlig omfattet af arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis du kommer til skade under arbejdet. Er du skyld i en skade på andre, når du er på job, er det som hovedregel også din arbejdsgivers problem. Arbejdsgiverens ansvar kan være dækket af en erhvervsansvarsforsikring.

 

Lovpligtig forsikring mod ulykker

Loven om arbejdsskadesikring pålægger alle arbejdsgivere at forsikre deres ansatte. Det betyder, at du på feriejob eller fritidsjob er forsikret, hvis du i arbejdstiden kommer ud for en ulykke, som medfører personskade. 

Undtaget for forsikringspligten er staten, kommunerne samt private, der har tilfældig medhjælp i hus og have i indtil 400 timer om året. Men også her, skal der selvfølgelig alligevel betales erstatning efter de regler, som loven foreskriver. 

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der betaler erstatning, når skaden er sket hos private, der har overholdt 400-timers-reglen. Læs mere om reglerne på AES's hjemmeside

 

Ingen forsikring på arbejdspladsen

Skulle der ske en ulykke på en arbejdsplads, hvor der uheldigvis ikke er købt en arbejdsskadeforsikring, skal du som ansat henvende dig til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som udbetaler den eventuelle erstatning. 

Den erstatning, som ​Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 'lægger ud', vil de bagefter opkræve hos den arbejdsgiver, som ikke har købt en arbejdsskadeforsikring. Arbejdsgiveren risikerer en bøde. 

Ulykkesforsikring

Har du en heltidsulykkesforsikring, kan du i tilfælde af en alvorlig skade i arbejdstiden både få erstatning fra din egen ulykkesforsikring og fra arbejdspladsens lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Du skal derfor anmelde skaden til begge forsikringer.

Men husk, at giv dit forsikringsselskab besked om dit ferie-/studiejob, da det kan have betydning for prisen på din ulykkesforsikring og din erstatning.

Du mister eller ødelægger dine ting

Får du stjålet dine personlige ejendele på arbejdspladsen, er det din egen indboforsikring eller - hvis du bor hjemme, dine forældres indboforsikring, du skal melde tyveriet til.

Bliver dine ting ødelagt, kan det også være dækket af din indboforsikring, hvis du har en udvidet dækning for andre pludselige skader.

Arbejdsgiver skal betale for de skader du laver

Det kan ske, at du i forbindelse med ferie- eller fritidsjobbet laver en skade på andre personer eller deres ting. Arbejdsgiveren kan normalt ikke forlange, at du selv skal betale for skaden.

Arbejdsgiveren må selv betale for de skader, de ansatte er skyld i under udførelse af arbejdet, medmindre han/hun har købt en erhvervsansvarsforsikring. Du kan læse mere om, hvad en erhvervsansvarsforsikring dækker her.

Mere information om regler og anmeldelse af arbejdsskader


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.