Tema
Debat

Forsikring under erhvervspraktik

Staten har en erstatningsordning, så du er forsikret på samme måde som andre på arbejde, mens du er i erhvervspraktik. Ordningen dækker, hvis du selv kommer til skade eller laver skade på praktikstedets ting eller ansatte.

Kommer du til skade, er det undervisningsministeriet, der vurderer, om din skade er omfattet af erstatningsordningen. Her bliver der bl.a. set på, om reglerne i bekendtgørelsen om unges arbejde er overholdt.

Det er ikke dig, der skal anmelde skaden til ministeriet. Det skal dem, der har sat praktikken i gang fx UU-vejledningen eller skolen.

Bliver skaden anerkendt, får du erstatning efter reglerne i Lov om arbejdsskadesikring. Det betyder, at du kan få dækket dine helbredelsesudgifter, varige mèn og eventuelt erhvervsevnetab. Hvis der er tale om dødsfald, kan din samlever, ægtefælle eller børn under 21 år være berettiget til erstatning.  

Hvem er omfattet

De elever, som kan være omfattet af ordningen i op til 13 ugers praktik inden for et skoleår, er:
  • elever i folkeskolen
  • elever som på fuld tid går på ungdomsskolen
  • elever på friskoler eller private grundskoler 
  • elever på gymnasier 
  • elever på produktionsskoler
  • elever på erhvervsskoler
  • elever på sprogskoler, når undervisning på dansk er andetsprog
  • elever på arbejdsmarkedsuddannelser
  • elever i brobygningsforløb

 

Hvis du er i tvivl, om du er omfattet, bør du kontakte din skole. 

Ulykkesforsikring

Kommer du til skade, mens du er i praktik, kan du også få erstatning fra din egen heltidsulykkesforsikring, hvis du har sådan en. Du skal selv anmelde skaden til dit forsikringsselskab.