Her finder du svar på udvalgte spørgsmål til dyreforsikring
Har jeg behov for en ny hundeforsikring, når jeg flytter til Danmark med min hund?

Jeg vil anbefale dig at købe en hundeforsikring i et dansk forsikringsselskab, hvis du skal opholde dig permanent i Danmark. Ligesom i Polen har du også i Danmark mulighed for at udvide den lovpligtige hundeansvarsforsikring med en sygedækning.

 

Dels kan der være nogle praktiske hindringer ved at bevare din forsikring i Polen, hvis der sker et uheld, eller din hund bliver syg. Det kan fx være besværligt for en dansker at kommunikere med et polsk forsikringsselskab, eller hvis din forsikring kun betaler for, at din hund bliver opereret på et polsk dyrehospital. Og dels kan der være andre dækningsmæssige forskelle, som jeg ikke har indblik i.

 

Hvis du alligevel vælger at beholde din polske forsikring, bør du som minimum tjekke, om der er begrænsninger på, hvor længe forsikringen dækker under ophold i et andet EU-land end Polen, og hvor meget forsikringen beløbsmæssigt dækker. Du bør også sikre dig, at den dækker på et objektivt ansvarsgrundlag, dvs. at man bliver erstatningsansvarlig, også uden at have handlet forsætligt eller uagtsomt. Hvis ikke din forsikring dækker på samme måde som i Danmark, risikerer du at stå med en egenbetaling i tilfælde af, at din hund laver skader på andre personer eller deres ting.

 

 

Dækker min hesteforsikring en skade på en lånt hestetrailer?

Din indboforsikring indeholder en ansvarsforsikring, som dækker, når du kan gøres juridisk ansvarlig for din hests skader.

 

Efter hesteloven gælder der kun et objektivt ansvar (dvs. uanset om man er skyld i uheldet eller ej) for skader forvoldt af løsgående heste. Er hesten ikke løsgående, gælder de almindelige regler for erstatningsansvar.

 

Med andre ord: Du bliver kun ansvarlig for hestens skader, når det er en fejl eller en forsømmelse fra din side, der er årsag til en skade. Det lyder ikke til at være tilfældet her. Dvs. at din indboforsikring dækker ikke, fordi du ikke er juridisk ansvarlig.

 

Hvis du har lånt traileren, kan du være ansvarlig for skaden. Det betyder, at din veninde muligvis kan kræve erstatning af dig personligt. Det skyldes, at du efter loven (Danske Lov 5-8-1) er forpligtet til at erstatte skader på ting, som du har lånt. Der kan dog være undtagelser, fx hvis traileren ikke var i orden inden lånet og derfor ikke kunne holde til hesten.

 

Ved kortvarige lån (maksimalt 30 dage) dækker din indboforsikring skader på udvalgte indbogenstande. Men fordi en trailer ikke er indbo, dækker din forsikring altså ikke skaderne på den lånte hestetrailer.

 

Hvis din veninde har en kaskoforsikring på traileren, skal hun først anmelde skaden hertil.

Skal min egen forsikring betale for dyrlægebehandling efter et overfald?

Efter reglerne i loven om hunde, er man som hundeejer forpligtet til at erstatte den skade, som hunden påfører andre. Erstatningen kan dog nedsættes eller bortfalde, hvis den som har lidt skade, selv har medvirket til skaden. Der gælder med andre ord et objektivt ansvar, dvs. uanset om man er skyld i, at hunden laver skade eller ej.

 

Når det er sagt, gælder der i praksis en regel, der følger af erstatningsansvarsloven, og som er årsag til, at din hundeforsikring kommer ind i billedet. Reglen betyder, at hvis skaden også er dækket af din egen forsikring, skal den i første omgang dækkes af dit eget forsikringsselskab. I dette tilfælde din hundesygeforsikring.

 

Er forsikringssummen ikke høj nok, vil den resterende del af dyrlægeregningen være uforsikret. Hundeejeren vil som hovedregel altid være forpligtet til at betale krav, som ikke er forsikringsdækket. Derfor kan du gøre krav på det beløb, som evt. overstiger din forsikringssum, over for hundeejeren.

Ingen resultater fundet
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.