Her finder du svar på udvalgte spørgsmål til dyreforsikring
Har jeg behov for en ny hundeforsikring, når jeg flytter til Danmark med min hund?

Jeg vil anbefale dig at købe en hundeforsikring i et dansk forsikringsselskab, hvis du skal opholde dig permanent i Danmark. Ligesom i Polen har du også i Danmark mulighed for at udvide den lovpligtige hundeansvarsforsikring med en sygedækning.

 

Dels kan der være nogle praktiske hindringer ved at bevare din forsikring i Polen, hvis der sker et uheld, eller din hund bliver syg. Det kan fx være besværligt for en dansker at kommunikere med et polsk forsikringsselskab, eller hvis din forsikring kun betaler for, at din hund bliver opereret på et polsk dyrehospital. Og dels kan der være andre dækningsmæssige forskelle, som jeg ikke har indblik i.

 

Hvis du alligevel vælger at beholde din polske forsikring, bør du som minimum tjekke, om der er begrænsninger på, hvor længe forsikringen dækker under ophold i et andet EU-land end Polen, og hvor meget forsikringen beløbsmæssigt dækker. Du bør også sikre dig, at den dækker på et objektivt ansvarsgrundlag, dvs. at man bliver erstatningsansvarlig, også uden at have handlet forsætligt eller uagtsomt. Hvis ikke din forsikring dækker på samme måde som i Danmark, risikerer du at stå med en egenbetaling i tilfælde af, at din hund laver skader på andre personer eller deres ting.

 

 

Ingen resultater fundet