Tema
Debat

Forsikring ved kritisk sygdom

Her finder du svar på udvalgte spørgsmål til forsikring ved kritisk sygdom. ​​​
Hvem bestemmer, om min sygdom er dækket af forsikringen?

Det enkelte pensionsselskab beslutter selv, hvilke kritiske sygdomme forsikringen dækker. Du kan se i dine forsikringsbetingelser, præcis hvilke sygdomme forsikringen dækker. Hvis du har en sygdom, der ikke står i forsikringsbetingelser, er den ikke dækket. Pensionsselskaberne justeret løbende listen med de kritiske sygdomme, som forsikringen dækker.

Hvor hurtigt skal jeg søge om udbetaling?

Ifølge loven er der en forældelsesfrist på tre år, efter du har fået konstateret en kritisk sygdom. Det er tidspunktet for din endelige diagnose, som forældelsesfristen måles ud fra. Nogle pensionsselskaber håndhæver dog ikke forældelsesfristerne, hvis du stadig betaler til din pensionsordning. Hvis du har skiftet pensionsselskab, efter du er blevet syg, er fristen helt ned til seks måneder.

Hvordan finder jeg ud af, om jeg har en forsikring ved visse kritiske sygdomme?

Langt de fleste danskere har en forsikring ved visse kritiske sygdomme via deres arbejde. Spørg på din arbejdsplads, om du er dækket af en forsikring ved visse kritiske sygdomme. Du kan også logge ind på hjemmesiden pensionsinfo.dk med digital signatur eller via din netbank. På pensionsinfo.dk kan du se dine pensionsordninger, og om du har en forsikring ved visse kritiske sygdomme.

Jeg har en dødelig sygdom, men kan alligevel ikke få udbetalt et beløb. Hvorfor?

Det er ikke alle kritiske sygdomme, der giver ret til udbetaling. Derfor hedder forsikringen også "Forsikring ved visse kritiske sygdomme". Forsikringen dækker typisk de mest udbredte kritiske sygdomme som kræft og hjerte-kar-sygdomme og en række andre konkrete sygdomme. Men altså ikke alle kritiske sygdomme.

Jeg har fået konstateret en kritisk sygdom, men jeg føler mig rask nok til at gå på arbejde. Kan jeg få udbetalt et beløb?

Ja, en udbetaling for kritisk sygdom afhænger ikke af, om du kan gå på arbejde eller ej. Det er udelukkende den lægelige diagnose, som afgør, om du har ret til udbetaling.

Jeg har lige fået nyt job, hvor jeg har også har fået en pensionsordning, der dækker kritisk sygdom. Kan jeg få udbetaling for min kræftsygdom?

Kun hvis du har fået sygdommen, efter du startede på dit nye arbejde. Forsikringen ved visse kritiske sygdomme dækker ikke sygdomme, du har fået, før du fik dit nye job. Diagnosen skal være stillet på et tidspunkt, hvor du har haft forsikringen.

Min ven fejler det samme som mig og har fået erstatning fra sin forsikring mod kritisk sygdom. Hvorfor kan jeg ikke få en udbetaling?

Der er forskel på, præcis hvilke kritiske sygdomme de enkelte pensionsselskaber dækker, og hvilke krav der er til de enkelte diagnoser. Hvis din bekendte har sin forsikring i et andet pensionsselskab end dig, kan det være forklaringen.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg bliver syg efter, at jeg er fyldt 60 år?

Det er normalt, at en forsikring ved kritisk sygdom udløber på fast tidspunkt, der er aftalt på forhånd. Det kan fx være ved udgangen af den måned, man fylder 60 år. Er man i tvivl om tidspunktet, kan man finde oplysningerne i forsikringsaftalen eller på pensionsinfo.dk.

 

Det er altså afgørende, at din kritiske sygdom bliver konstateret inden for den aftalte forsikringsperiode. Derudover skal sygdommen være på listen i forsikringsbetingelserne. Hvis lægen først stiller diagnosen efter, at din forsikring er ophørt, har du desværre nok ikke krav på erstatning.

Min læge siger, at min sygdom betyder, jeg kan få udbetalt et beløb for kritisk sygdom. Alligevel vil mit pensionsselskab ikke give mig erstatning. Hvorfor?

Din læge kender kun din sygdom, men ikke nødvendigvis de præcise forsikringsbetingelser i netop din forsikring ved visse kritiske sygdomme. Lægen kan derfor ikke med sikkerhed vide, om du har ret til udbetaling. Lægen kan kun gøre dig opmærksom på, at du måske har mulighed for at få en udbetaling. Det er altid dit pensionsselskab, der foretager den præcise vurdering.

Er der forskel på, hvordan en forsikring ved kritisk sygdom dækker?

En forsikring ved kritisk sygdom dækker visse alvorlige og i nogen tilfælde livstruende sygdomme. Særligt de mest udbredte livstruende sygdomme som kræft og sygdomme i hjerte og hjerne er omfattet.

 

Forsikringsselskaberne lytter til fagkundskaben, som kommer med anbefalinger til, hvad forsikringerne bør dække. Derfor er forsikringsbetingelserne også grundlæggende ret ens. Men der alligevel enkelte områder, hvor der kan være væsentlige forskelle.

 

Forsikringerne kan bl.a. variere i forhold til, hvilke sygdomme, der er dækket, hvilket også afhænger af efterspørgslen hos kunderne. Men der kan også være forskel på, hvilke krav der er til diagnosen for de forskellige kritiske sygdomme. 

 

Endelig kan det være forskelligt, hvor høj en forsikringssum, du kan få udbetalt, hvis du bliver syg, hvornår forsikringen ophører aldersmæssigt, og hvor længe efter, du kan anmelde en sygdom, hvis du fx skifter forsikringsselskab.

 

Jeg håber, at det har givet lidt inspiration til at træffe dit valg.

Min kollega er blevet alvorlig syg. Er der en forsikring, der dækker kritisk sygdom?

Der er forskellige muligheder for forsikring ved kritisk sygdom. Mange har den gennem deres arbejdsgiver eller gennem deres pensionsordning, men du kan også købe en forsikring selv, evt. som et tilvalg til ulykkesforsikringen.

 

Det er op til det enkelte selskab, hvilke sygdomme de dækker, og det vil fremgå af vilkårene til forsikringen.

 

På vores hjemmeside er der en liste over kritiske sygdomme, som kan være dækket af forsikringen. Du finder listen her

Ingen resultater fundet
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.