Tema
Debat

Indbo- og ansvarsforsikring

Her finder du svar på udvalgte spørgsmål til indbo- og ansvarsforsikring.
Min kæreste har vasket min kat i vaskemaskinen. Skal hun betale dyrlægeregningen?

Først og fremmest må det siges, at det at føle skyld eller dårlig samvittighed ikke er det samme som, at din kæreste er juridisk ansvarlig for skaden på din kat, og at du har ret til erstatning.

 

For at din kæreste kan stilles til ansvar for skaden på din kat, skal hun altså have båret sig forkert ad, og det afhænger altid af de faktiske omstændigheder.

 

Har hun opført sig, som andre normalt ville gøre i samme situation, er hun ikke ansvarlig for skaden og skal ikke erstatte noget. Herudover skal du være opmærksom på, at man efter almindelig retspraksis normalt ikke skal erstatte noget, hvis man under et besøg laver en mindre tingskade, fx spilder et glas vin.

 

Selvom domstolene ofte ikke mener, at man er ansvarlige for sådanne skader, kan gæstens (din kærestes) indboforsikring alligevel dække småskader, som sker under besøg hos andre, de såkaldte ”gæstebudsskader”. Men du vil i givet fald ikke få fuld erstatning, da der normalt er en særlig selvrisiko på denne type skader.

 

Generelt mener jeg dog, at det er svært at bebrejde din kæreste, at hun ikke har ledt efter din kat i vaskemaskinen, inden hun startede den. For vaskemaskinen er ikke en kats sædvanlige soveplads. 

Dækker indboforsikringen skader på dybfrostvarer som følge af pludselig strømafbrydelser?

Ja, indboforsikringen dækker skader på køle- og dybfrostvarer som følge af tilfældig strømafbrydelse. Der kan være beløbsbegrænsninger i dine forsikringsvilkår, ligesom forsikringen ikke dækker, hvis du eller en i husstanden selv er kommet til at afbryde strømmen.

Dækker min familieforsikring, hvis min søn flyver ind i nogen med sin drone?

Selvom de fleste synes en drone er legetøj, er den efter loven en flyvemaskine. Derfor er flyvning med en drone som hovedregel ikke dækket af en almindelig indboforsikring.


Når det er sagt, så er der alligevel nogle forsikringsselskaber, der dækker droner op til en vis størrelse. Da der forskel på de enkelte forsikringsselskabers vilkår og vægtgrænser, er det en god idé at tjekke med dit selskab, hvordan I er dækket.

 

Der er i øvrigt særlige regler for, hvor din søn må flyve med sin drone. Fx må han ikke flyve med dronen i byområder. I skal også huske at registrere jer og få et dronetegn, hvis din søns drone vejer mere end 250 g. Læs mere om reglerne for flyvning med droner på Home (droneregler.dk)

Hvis forsikring dækker, hvis min lejer laver skade på mine ting?

Skader på dit hus eller indbo skal normalt anmeldes til din egen hus- og/eller indboforsikring. Husk, at du skal have adresse i huset, for at din indboforsikring normalt dækker.


Vær også opmærksom på, at hverken hus- eller indboforsikring dækker, hvis en lejer laver hærværk på dit hus eller dine ting eller stjæler noget. Er din indboforsikring udvidet til at dække pludselige skader, kan den dog dække, hvis lejeren ved et uheld ødelægger dine ting, fx vælter en lampe.

 

Inden du udlejer din bolig, er det en god idé at undersøge, om du kan udvide dine forsikringer mod skader, som en lejer laver. Hvis du lejer ud gennem et bureau, fx Airbnb, så kan der være en særlig forsikring gennem bureauet. Det er også en god idé at fjerne værdifulde ting, inden du lejer huset ud. Sørg også for at tage et depositum, når du lejer ud.

Hvordan er jeg dækket, hvis jeg pga. renovering udleverer mine nøgler til håndværkerne, og mine ting fx bliver ødelagt eller stjålet?

Du har som forsikringstager ansvaret for, at din bolig er forsvarligt aflåst. Ved tyveri fra en ulåst bolig risikerer du, at dit forsikringsselskab betragter det som simpelt tyveri og ikke indbrud. I så fald vil din forsikring dække mindre: Fx er smykker og penge ikke dækket.

 

Glemmer håndværkere at låse din lejlighed, vil din indboforsikring normalt betale erstatning, hvis man ikke kan bebrejde dig den manglende aflåsning. Forsikringsselskabet kan forsøge at kræve erstatningen betalt tilbage af håndværkerfirmaet.

 

Din forsikring dækker normalt ikke tyveri eller hærværk begået af personer, der har lovlig adgang til din bolig. Tager eller ødelægger håndværkeren dine ting, kan hans arbejdsgiver i visse tilfælde komme til at betale erstatning. Bed dit selskab bekræfte på skrift, hvordan din forsikring dækker, når håndværksarbejdet ikke er igangsat af dig, inden du udleverer nøglen.

Hvorfor dækker min forsikring ikke min arbejdstelefon, og kan mit forsikringsselskab tvinge mig til at købe min computer et bestemt sted?

Din indboforsikring dækker dine private ejendele. Derfor er ting, som du bruger erhvervsmæssigt, som hovedregel ikke dækket. Det betyder, at din arbejdsgiver i stedet må anmelde tyveriet af telefonen til sin eventuelle forsikring.

 

Når du har været udsat for en skade, skal din erstatning så vidt muligt stille dig som før skaden. Der står i de fleste forsikringsvilkår, at forsikringsselskabet kan genlevere tilsvarende ting. Med tilsvarende menes ting som i værdi, kvalitet, egenskaber og udseende svarer til de ting, der skal erstattes.

 

Hvis du ikke ønsker at købe din computer gennem dit forsikringsselskab, kan du få udbetalt det beløb, som de kunne købe computeren til. Dit forsikringsselskab kan altså ikke tvinge dig til at købe computeren hos en bestemt leverandør. Men hvis computeren er dyrere hos din egen forhandler, så vær opmærksom på, at du selv skal betale merprisen.

Jeg har fået stjålet en masse smykker ved et indbrud. Forsikringsselskabet har tilbudt mig genlevering af smykkerne eller en erstatning, som ligger noget under værdien, kan de gøre det?

Forsikringsselskabet kan vælge at genlevere, hvis det er muligt at finde tilsvarende smykker. Hvis du ikke ønsker en genlevering, skal selskabet betale en erstatning, som svarer til den pris, de kan foretage genlevering til.

Min datters skole indsamler elevernes mobiltelefoner i timen. Hvordan er jeg dækket, hvis telefonen bliver stjålet eller ødelagt i skolens varetægt?

Når du giver dit barn en mobiltelefon med i skole, er ansvaret for telefonen dit eget, fuldstændig på samme måde som andre ting, dit barn tager med i skole.

Har du en indboforsikring, er mobiltelefonen dækket på samme måde som alle jeres andre ting. Det vil sige, at forsikringen normalt dækker, hvis den bliver stjålet. Kun hvis I har købt en særlig tillægsforsikring, kan telefonen være dækket, hvis den fx falder på gulvet og går i stykker.

Har du ikke en indboforsikring, eller dækker din egen forsikring ikke den skade, der er sket, kan skolen kun komme til at betale erstatning, hvis skaden er sket ved skolens fejl eller forsømmelser. Det kan fx være, hvis de ikke har opbevaret telefonerne forsvarligt. Det afhænger af en konkret vurdering af, hvordan skaden er opstået. Bed derfor skolen gøre, hvad de kan for at mindske uheld, eksempelvis ved at opbevare bakken i aflåst skab.

Min stjålne cykel er blevet fundet - Skal jeg betale min erstatning tilbage og vil jeg få et beløb til reparation af cyklen?

Når et forsikringsselskab har udbetalt erstatning for din cykel, tilhører cyklen dit forsikringsselskab. Du vil ikke få yderligere erstatning, men du kan måske aftale med dit forsikringsselskab, at du kan købe cyklen tilbage, hvis du er interesseret i det.

Skal jeg betale forsikringspengene tilbage, når min cykel dukker op igen?

Når dit forsikringsselskab har erstattet din cykel, har de krav på at få udleveret din gamle cykel. Du kan altså ikke få både erstatning og cykel.

 

Ønsker du i stedet at beholde den gamle cykel, må du spørge dit selskab, om det er muligt at tilbagekøbe cyklen for et nærmere aftalt beløb. Herefter står det dig frit for, om du vil sælge den nye cykel brugt.

 

Havde dit forsikringsselskab ikke betalt erstatning, kunne du selvfølgelig beholde cyklen og få dækket eventuelle reparationsudgifter i stedet. Men så stod du heller ikke med to cykler.

Vi har en cykel, som har været udsat for hærværk. Dækker indboforsikringen?

Indboforsikringen dækker normalt, hvis der sker hærværk i forbindelse tyveriforsøg eller tyveri af cyklen. Er der alene tale om hærværk på cyklen, dækker mange forsikringer kun, hvis det sker ved din helårsbolig.

Hvilken forsikring dækker bekæmpelse af væggelus i min lejlighed?

Hvis du bor til leje, er det din udlejer, der skal betale for bekæmpelsen, hvis du uforskyldt har fået væggelus. Bor du i ejerlejlighed, skal du normalt selv betale for bekæmpelsen af væggelus.

Desværre dækker en udlejers/ejerforenings ejendomsforsikring eller din egen indboforsikring sjældent den slags insektangreb. De dækker eksempelvis ved vandskader, indbrud og brand. Kriteriet, for at forsikringen generelt dækker, er i alle tilfælde, at skaden er opstået pludseligt. Insektangreb er ikke pludselige skader. Insekter laver skade over tid, og derfor dækker en standard forsikring ikke. Flere forsikringsselskaber tilbyder dog en række tilkøbsmuligheder, fx en dækning mod træødelæggende svampe og insekter samt en skadedyrsforsikring, som dækker fx gnaveskader efter rotter, mus eller mår.

Det er derfor langt fra alle skadedyr, som man kan forsikre sig mod, ligesom man i mange tilfælde selv må betale for bekæmpelsen af dem. Kun få forsikringsselskaber tilbyder en dækning for bekæmpelse af bl.a. væggelus som en tilkøbsdækning på hhv. hus- og indboforsikring. Du må undersøge med dit eget forsikringsselskab, hvordan de dækker. Hvis ikke din forsikring er udvidet med en dækning mod væggelus, hænger du desværre selv på regningen for at få bekæmpet væggelusene.

Kan jeg kræve erstatning fra min overbo for en vandskade, der stammer fra hans altan?

I første omgang skal skaden anmeldes til andelsforeningens bygningsforsikring, også selvom din overbo eventuelt er skyld i skaden.

Som hovedregel har du kun mulighed for at kræve erstatning af din overbo eller hans forsikringsselskab, hvis ikke andelsforeningens bygningsforsikringen dækker din skade. Det skyldes, at man som privatperson ikke bliver erstatningsansvarlig, når man er skyld i skader på andres ting, hvis skadelidte (dig) selv har en forsikring, der dækker. Dette gælder dog ikke, hvis man har båret sig groft uagtsomt ad.

Hvis ikke skaden er dækket af bygningsforsikringen, må du bede din overbo om at anmelde skaden til sit forsikringsselskab, hvis han har en indboforsikring. Er din overbo ikke forsikret, kan kun domstolene afgøre, om din overbo er forpligtet til at betale for din vandskade.

Hvorfor dækker min søns forsikring ikke tyveri af ekstranøgle og nøgler til hans mc?

Din søns indboforsikring dækker hans eget indbo samt ting, som han har lånt eller lejet af andre.

Hvis du opbevarer ting uden for din egen adresse, skal du som hovedregel anmelde eventuelle skader til dit eget forsikringsselskab. Du må derfor anmelde tyveriet til jeres egen indboforsikring.

I forbindelse med tyveri af nøgler kan rimelige udgifter til redning og bevaring af indbo være dækket – herunder omstilling af låse. Men forsikringen dækker kun, når der er umiddelbar fare for, at der opstår et nyt indbrud i din bolig. Det er op til jeres forsikringsselskab at vurdere. Som minimum skal man dog kunne identificere adressen, som nøglen hører til. Du kan eventuelt finde eksempler på, hvor forsikringen dækker og ikke dækker på Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside – www.ankeforsikring.dk.

Med hensyn til din søns motorcykel dækker indboforsikringen normalt ikke tyveri af motorkøretøjer eller dele dertil, dvs. heller ikke nøglen til hans motorcykel. Det skal i stedet dækkes af motorkøretøjets kaskoforsikring. Da din søn ikke har kaskoforsikret sin motorcykel, må han altså desværre selv betale for en omstilling af låsen.

Hvilken forsikring kræver en elcykel?

En elcykel, der kan køre stærkere end 25 km/t, bliver forsikringsmæssigt betragtet som et motordrevet køretøj - og altså ikke en cykel. Din kones cykel er derfor som hovedregel ikke omfattet af en indboforsikring, når den kan køre op til 45 km/t.

Den 1. juli 2018 trådte en forsøgsordning for speed pedelecs (tohjulede motordrevne køretøjer) i kraft. Det betyder, at speed pedelecs med en hastighed på op til 45 km/t må køre på veje og cykelstier. Og det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring for sin speed pedelec.

Danske forsikringsselskaber har ikke pligt til at tilbyde en forsikring til speed pedelecs, ligesom det er forsikringsselskaberne, der afgør risikoen og dermed bestemmer prisen på både ansvars- og kaskoforsikring, hvis de har produktet på hylden.

Dækker forsikringen ikke indbrud, når jeg har lagt feriebilleder på Facebook?

Helt generelt må man gerne lægge feriebilleder og andet på Facebook. Men man skal tænke sig om, når man gør det. For tyvene holder ikke kun øje med, hvilke huse der står tomme. De følger også med på fx Facebook eller Instagram.

Derfor skal man undgå at oplyse for mange detaljer, som nemt kan bruges af en indbrudstyv. Samtidig er det en god ide at tjekke sine profilindstillinger og sikre, at man kun deler sine opdateringer med sine Facebook-venner.

Den eneste situation, hvor forsikringen ikke dækker, er, hvis man har opført sig groft uagtsomt. Det kan fx være, hvis man har fortalt, at nøglen ligger under måtten. Et enkelt feriebillede, der fortæller, at I nyder ferien, sker der altså ikke noget ved i forhold din forsikring.

Men selv om forsikringen som hovedregel dækker, er det aldrig rart at komme hjem til et hus, der er endevendt af indbrudstyve. Du kan selv gøre dit for at undgå ubudne gæster, mens du er på ferie. Det handler først og fremmest om at få det til at se ud som om, at der er nogen hjemme og gøre det svært for tyven at komme ind:

 • Sørg for at dine låse, døre og vinduer er solide
 • Brug tænd/sluk udstyr til lys, tv, musik m.m.
 • Efterlad lidt rod
 • Bed din nabo holde øje med dit hus
 • Få andre til at tømme postkassen og bed dine naboer bruge din skraldespand
 • Vær forsigtig med de oplysninger, du deler på sociale medier - og tjek dine privatindstillinger.


Du kan finde flere gode råd på vores hjemmeside og på Stopindbrud.dk.

Hvorfor dækker min indboforsikring ikke tyveri af ting, som jeg har glemt i et fly?

Din indboforsikring dækker tyveri af dine ejendele. Men desværre er det rigtigt, at forsikringen ikke dækker bortkomst eller tyveri af ting, som man glemmer eller på anden vis mister. Det gælder i princippet, uanset hvor langt tid, der går, før du opdager, at du har glemt dem.

Hvis posen ikke er dukket op hos flyselskabet, kan kabine-, rengørings-, bagagepersonalet eller andre selvfølgelig have taget den. Men i den situation, er der teknisk set tale om ulovlig omgang med hittegods og ikke tyveri.

Ankenævnet for Forsikring har afgjort lignende sager. Du kan finde eksempler på kendelser på deres hjemmeside – www.ankeforsikring.dk. Se fx afgørelsen med nummeret 68326, som minder om din situation.

Kan jeg kræve erstatning af min udlejer, når jeg falder på hans glatte fortov?

Som hus- og grundejer har man ansvaret for at rydde sit fortov for sne og sikre, at der ikke er glat. Det skal ske hurtigst muligt, efter sneen er faldet.

 

Når du bor i lejlighed, er det din udlejer, der skal sørge for snerydning og glatførebekæmpelse på fortove, trapper, stier osv., der hører til grunden. Har din udlejer ikke gjort det, kan han/hun komme til at betale for dine skader. Ansvaret er dog ofte dækket af udlejerens forsikring. For de fleste hus- og ejendomsforsikringer indeholder en hus- og grundejeransvarsforsikring, som dækker, hvis man som ejer/bruger af en ejendom er skyld i, at andre kommer til skade.

 

Det er altid en konkret vurdering, om din udlejer har forsømt sine forpligtelser eller ej. Som hovedregel skal der være ryddet for sne mellem kl. 7-22 på hverdage og søndag først fra kl. 8. Har det fx sneet midt om natten, eller er det begyndt at sne, mens husejeren var på arbejde, har man ikke nødvendigvis krav på erstatning. Vær også opmærksom på, at det er dig, der skal bevise, at udlejeren ikke har overholdt sine forpligtelser og er skyld i dine skader. Udsagn fra eventuelle vidner og billeder af uheldsstedet, kan være en hjælp for dig.

 

I første omgang må du få din udlejer til at anmelde uheldet til sit forsikringsselskab. De vil herefter tage stilling til, om man kan bebrejde din udlejer, og dermed, om du kan få erstattet dine behandlingsudgifter og eventuelle andre følger.

 

Hvis du ikke allerede har anmeldt det til dit eget forsikringsselskab, skal du også gøre det. Du kan nemlig også få erstatning for bl.a. varige mén og eventuelt også behandlingsudgifter fra din egen ulykkesforsikring, selvom andre er skyld i din ulykke. Du kan dog ikke få dækket mere end de faktiske udgifter. Dvs. behandlingsudgifterne bliver ikke dækket af både din ulykkesforsikring og udlejerens forsikring.

Hvorfor dækker min forsikring ikke under flyttearbejde/flytning?

Formålet med en ansvarsforsikring er at friholde dig for erstatningsansvar, hvis nogen uberettiget rejser et krav mod dig samt at dække dit erstatningsansvar, hvis du er juridisk ansvarlig. Det kræver først og fremmest, at du har båret dig forkert ad. Din forsikring dækker derfor ikke alt.

 

Hvis du hjælper andre fx med at flytte, kan den, du hjælper, som hovedregel ikke kræve erstatning, hvis du ødelægger noget ved et uheld. Det er den risiko, man løber, når man har andre til at hjælpe sig. Det kan være forklaringen på, at dit selskab ikke vil betale for reparationen af din vens guitar.

 

Kun hvis du har båret dig meget ubetænksomt ad, kan skaden være dækket af din forsikring. For i sådan en situation kan man efter almindelig retspraksis godt komme til at betale erstatning. Det lyder ikke til at være tilfældet her. Derfor er min vurdering, at din ven selv må betale for reparationen af sin guitar.

 

Du kan læse mere i vores pjece om ’Vennetjenester og Forsikring’, som du finder her.

Er min cykel til 35.000 kr. dækket af en almindelig indboforsikring?

De fleste indboforsikringer inkluderer en cykeldækning. Kun hos enkelte forsikringsselskaber skal man købe en særskilt cykelforsikring (betale ekstra) for at få dækket fx tyveri af eller hærværk på sin cykel.

For at få dækket cykeltyveri, skal du som minimum have låst din cykel med en godkendt lås. Du kan se, hvilke låse der er godkendt på Varefaktas hjemmeside www.varefakta.dk. Herudover skal du kunne oplyse cyklens stelnummer. Har din cykel ikke et dansk stelnummer, skal du sikre dig, hvordan dit selskab dækker. For nogle selskaber dækker kun, hvis din cykel har et dansk stelnummer.

Du skal også være opmærksom på, at en almindelig indboforsikring normalt kun dækker cykler op til en vis værdi – typisk omkring 10.000-12.000 kr. pr. cykel, men beløbet kan variere. Prisen på din cykel har derfor betydning for, om din forsikring dækker godt nok. Du kan tjekke i din forsikringsaftale, hvor dyr din cykel må være for at være dækket af standarddækningen.

Da din cykel koster ca. 35.000 kr. fra ny, vil du normalt have brug for en speciel cykelforsikring. Udover at forsikringssummen er højere på denne forsikring, dækker den ofte også flere typer af skader på cyklen, fx skader efter færdselsuheld, som ikke er dækket af din almindelige indboforsikring. Du kan spørge dit forsikringsselskab, om du kan købe en cykelforsikring, om der er særlige låsekrav, og hvad forsikringen koster. Du kan også tjekke dine forsikringsmuligheder hos andre forsikringsselskaber på forsikringsguiden.dk.

Dit forsikringsselskab kan kræve, at du fx låser cyklen med to låse i stedet for en. Men så skal det stå i din forsikringsaftale. Selvom dit forsikringsselskab ikke stiller særlige sikringskrav, er det alligevel en god ide at låse cyklen fast til noget for at besværliggøre arbejdet for en cykeltyv. Du bør også tænke over, hvor du parkerer din cykel.

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg bliver kørt ned af et el-løbehjul?

Den 17. januar 2019 trådte en ny forsøgsordning i kraft for motoriserede løbehjul. Der gælder helt bestemte regler for brug af disse løbehjul.

For det første skal man være 15 år for at køre på de motoriserede løbehjul. Dernæst skal man køre efter de samme regler som cykler, dvs. køre på cykelstien, hvis der er sådan en.

Selvom løbehjulene forsikringsmæssigt bliver sammenlignet med et motorkøretøj, er det kun løbehjul, der udlejes, som skal være ansvarsforsikret.

Skulle uheldet være ude, er det vigtigt, at du først og fremmest får noteret en række oplysninger, bl.a. ulykkessted, tidspunkt, navn, adresse, tlf. nr. og forsikringsselskab på den person, som er kørt ind i dig, og hvem der ejer løbehjulet – herunder om det var et lejet løbehjul.


Hvis du eller dine ting bliver påkørt af en person, som kører på et lejet løbehjul, er du sikret erstatning på samme måde, som havde det været en bil, du var blevet kørt ned af. Uheldet skal derfor anmeldes til løbehjuludlejerens lovpligtige ansvarsforsikring. Hvis din bil er kaskoforsikret, dækker bilforsikringen også skader på din bil. Men der kan være en selvrisiko, som du selv skal betale i første omgang. Har du ikke en kaskoforsikring, ville du derimod skulle gå direkte til udlejerens forsikringsselskab.


Er løbehjulet ejet af en privatperson, er der ingen pligt til at forsikre sig, og det er almindelige regler i dansk erstatningsret, som gælder. Det betyder, at dine muligheder for at få erstatning afhænger af 1) om føreren har gjort noget forkert, dvs. opført sig uagtsomt, og 2) om føreren har en indboforsikring, som dækker skader, der sker ved kørsel på et motoriseret løbehjul.


Nogle motoriserede løbehjul kan køre op til 20 km/t., og mange indboforsikringer dækker ikke skader, der sker ved brug af et motoriserede køretøjer, som kan køre hurtigere end 15 km/t. Nogle selskaber har omvendt valgt at udvide forsikringen til ekstraordinært at dække disse kørselsskader.


Hvis en privat ejer ikke har en forsikring, eller hans forsikring ikke dækker dine skader, er du ikke overladt til dig selv. Det skyldes, at du i sådan en situation kan anmelde dine skader til Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM). DFIM er en garantifond, der sikrer, at du som tilskadekommen kan få erstatning, selvom et motorkøretøj ikke er forsikret. DFIM vil efterfølgende forsøge at kræve erstatningen tilbagebetalt af ejeren/føreren af løbehjulet.


Til sidst bør du også anmelde uheldet til dit eget forsikringsselskab, hvis du er kommet til skade og har en ulykkesforsikring. Den kan nemlig dække dine eventuelle varige mén og eventuelle behandlingsudgifter efter en påkørsel, selvom du får erstatning fra førerens ansvarsforsikring eller DFIM.


Jeg håber, at mit svar har givet dig klarhed over reglerne. Du kan finde mere information på vores hjemmeside samt Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Dækker min indboforsikring tyveri af vasketøj fra et ulåst vaskerum eller tørresnor i gården?

En indboforsikring dækker de fleste former for tyveri. Men der kan være en række begrænsninger i dækningen, når der er tale om simpelt tyveri, dvs. tyveri fra en ulåst bygning eller uden for bygning.

 

Bl.a. dækker en indboforsikring normalt kun særligt værdifuldt indbo op til et vist beløb. Det kan eksempelvis være kunst, elektronik, spiritus m.m. Og værdier som penge, smykker samt guld- og sølvtøj er aldrig dækket ved simpelt tyveri.

 

Tøj bliver betragtet som almindeligt indbo og vil normalt være dækket fuld ud, hvis det bliver stjålet fra enten vaskerum eller jeres tørreplads i gården.

 

Kan jeg få erstatning fra en medspiller, når jeg river mit korsbånd over i en tackling?

Fodbold er desværre en af de sportsgrene, hvor flest danskere kommer til skade. Og når du dyrker holdsport, accepterer både du og dine medspillere den risiko, der altid er ved at dyrke sport. Nemlig at der kan opstå uheld.

 

Det betyder, at du som hovedregel ikke får erstatning fra en medspiller, når du kommer til skade under en fodboldkamp.

 

Generelt vil jeg anbefale dig at købe en ulykkesforsikring. Med den kan du få erstatning, hvis du i fremtiden kommer ud for en ulykke og får varige mén på mindst 5 pct. Den kan også dække behandlingsudgifter til fx fysioterapi samt tandskader. På Forsikringsguiden.dk kan du nemt sammenligne pris og dækning på ulykkesforsikringer.

Dækker min indboforsikring min telefon, som er røget en tur i vaskemaskinen?

Om din indboforsikring dækker din ødelagte telefon afhænger af, hvordan du har forsikret dig. 

 

De fleste indboforsikringer dækker, hvis dine ting kortslutter. Men hvis dine ting, herunder din telefon, bliver udsat for vand, væske, fugt og lignende, skal du normalt have udvidet din forsikring med en særlig elektronikdækning. Den dækker normalt pludselige skader, dvs. når både årsagen til at skaden sker, og dens følger sker øjeblikkelig og uventet. Skaden må ikke ske over tid. Da de færreste mobiltelefoner er vandtætte, er telefonen formentlig blev ødelagt meget kort tid efter, at der er kommet vand ind i maskinen. 

 

Har du en elektronikforsikring, vil jeg anbefale dig at anmelde skaden til dit forsikringsselskab. Du skal dog være opmærksom på, at der ofte er en særlig selvrisiko ved elektronikskader. I første omgang vil dit forsikringsselskab derfor nok bede dig undersøge, om telefonen kan repareres, og hvad det eventuelt koster. Det kan være, at de kan henvise dig til en af deres samarbejdspartnere. 

 

Har du ikke udvidet din indboforsikring med en elektronikdækning, vil du desværre selv skulle betale for en reparation eller en ny telefon. 

Skal vi betale erstatning til vores søns pædagog for et par ødelagte briller?

Institutionen har pligt til at sikre deres ansatte ved arbejdsskader, dvs. ulykker som sker under arbejdets udførelse, herunder brilleskader. Derfor skal pædagogen i første omgang anmelde uheldet til kommunen. Kommuner er ofte selvforsikrende, men det ændrer ikke på, at pædagogen kan have ret til erstatning efter Lov om arbejdsskade.

I øvrigt kan man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger. Det skyldes, at børn i den alder har svært ved at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert.

Hvis kommunens forsikring af en eller anden årsag ikke dækker, kan I undersøge, om jeres indboforsikring i stedet dækker.

For selvom mindre børn normalt ikke bliver erstatningsansvarlige, dækker de fleste indboforsikringer, som inkluderer en ansvarsforsikring, alligevel visse skader, som børn under 5 år laver, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. Personskader vil normalt altid være dækket, mens kun nogle selskaber dækker tingskader – og med en særlig selvrisiko. I er ikke forpligtet til at betale det, hvis jeres forsikring ikke dækker, eller hvis de fratrækker en selvrisiko i erstatningen.

Kan jeg ikke få erstattet penge og smykker, når en tyv er brudt ind ad mit vindue, der stod på klem

For at en indboforsikring dækker indbrudstyveri, skal alle døre være låst og vinduer lukket og tilhaspede. Som forsikringstager har du ansvaret for at sikre, at din bolig er forsvarligt aflåst, når du forlader den. Hvis du overtræder denne forpligtelse uagtsomt, dækker dit forsikringsselskab efter  reglerne for simpelt tyveri - og ikke indbrudstyveri. Det betyder, at smykker, guld og sølv, kontanter og lignende værdier ikke er dækket. Desuden er særligt værdifuldt indbo som fx elektronik, kunst, antikviteter m.m. kun dækket op til et vist beløb, som fremgår af din forsikringsaftale.


Et vindue, som står på klem i et sikkerhedsbeslag, vil som hovedregel ikke blive betragtet som forsvarligt aflåst. Heller ikke selv om man er hjemme. Det kan dog have betydning, hvor vinduet er placeret, og hvordan tyven konkret har skaffet sig adgang til boligen.

 

Det vil altid være en konkret vurdering, om du har overtrådt sikkerhedskravet uagtsomt. I den forbindelse lægger man bl.a. vægt på, om tyveriet er sket, fordi vinduet ikke var lukket. Da tyven kunne komme ind alene ved at bryde beslagene op, mener jeg, at chancen for at få erstattet din kones smykker og jeres rejsevaluta er meget lille.

Hvordan er man dækket under frivilligt arbejde?

Den frivilliges egen indboforsikring (hvor en ansvarsforsikring er inkluderet) vil normalt ikke dække, hvis man laver skade under arbejde for andre – heller ikke selvom der er tale om frivilligt arbejde. Det ansvar kan man i stedet sikre sig mod ved at købe en erhvervsansvarsforsikring.


Hvem der skal købe forsikringen, afhænger af, om der er tale om et ansættelsesforhold eller ej. Det er altid en konkret vurdering, og det er uden betydning, at reparatørerne er ulønnede. Derimod har det betydning, i hvis interesse arbejdet udføres.

 

Hvis der er tale om et ansættelseslignende forhold

Arbejdsgiveren (caféen) hæfter for sine frivillige ansattes (reparatørernes) fejl og forsømmelser efter reglerne i Danske Lov 3-19-2. En ansvarsfraskrivelse som jeres er i den situation ugyldig. Det betyder, at du/I som stifter af cafeen kan komme til at hæfte for eventuelle skader på trods af, at I ikke selv udfører reparationer. Derfor bør caféen købe en erhvervsansvarsforsikring, som dækker både indehavere og reparatører.


Hvis der ikke er tale om et ansættelseslignende forhold
Hver reparatør agerer i princippet som selvstændig, og de må selv forsikre sig mod skader, der sker i forbindelse med reparationsarbejdet. Det betyder altså, at de selv må købe en erhvervsansvarsforsikring.

Hvor meget kan mit forsikringsselskab nedsætte min erstatning på møbler, gryder, service og lignende?

Det er en individuel vurdering, hvor meget der kan afskrives på genstande, som der ikke gælder en specifik afskrivningstabel for. Det afhænger i høj grad af, hvilke ting der er tale om samt tingenes værdi, kvalitet, levetid osv.


Typisk har du krav på at få erstattet nye ting (under 1-2 år) til nyværdi, dvs. genanskaffelsesprisen. Er dine ting mere end 2 år, erstatter din forsikring til nytteværdi.


Det betyder, at forsikringsselskabet kan nedskrive værdien pga. alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Fradrag for alder og brug kan kun ske, hvis nytteværdien, dvs. den glæde du kunne have haft af genstanden, var væsentlig nedsat før skaden. Med andre ord kan der gøres fradrag for alder og brug på ting, der bliver udskiftet med jævne mellemrum (fx beklædning). Derimod skal der mere til, at forsikringsselskabet kan gøre et fradrag for alder og brug på ting, der sjældent bliver udskiftet og ikke har en bestemt levetid (fx antikviteter og ægte tæpper).

Er en elektronikforsikring nødvendig?

Om forsikringen er nødvendig, er en helt individuel vurdering. Det afhænger bl.a. af, hvor meget du selv har råd til at betale, hvis uheldet er ude, hvor meget varen koster, og hvordan du er dækket i forvejen.

 

En tillægsforsikring dækker pludselige skader og funktionsfejl - fx hvis du taber din computer på gulvet, eller hvis der sker mekaniske fejl eller nedbrud, som gør computeren ubrugelig.

 

Din egen indboforsikring dækker fx brand, tyveri og skader efter skybrud. Men den dækker normalt ikke øvrige pludselige skader, som en tillægsforsikring (tryghedsforsikring) gør. Kun hvis du har udvidet din indboforsikring med en elektronikdækning eller en dækning for pludselige skader, kan der være et overlap.

 

Du skal være opmærksom på, at der kan være flere forskelle mellem den forsikring, som du kan købe i butikken, og den du kan købe hos dit eget forsikringsselskab. Jeg vil nævne et par af dem her:

 

Den forsikring, du kan købe i butikken

 • Forsikringen skal købes samtidig med den vare, du ønsker at forsikre.
 • Forsikringen dækker kun det enkelte apparat, du køber. Vær opmærksom på, at forsikringen ophører, hvis din computer bliver stjålet eller totalskadet inden forsikringens udløb.
 • Der kan være forskellige dækningsperioder fra 1 til 4 år.
 • Der sker typisk ikke afskrivning på erstatningen pga. alder. Men nogle forsikringer erstatter maksimalt købsprisen ved totalskade.
 • Der kan være en selvrisiko på udvalgte apparater, fx på mobiltelefoner og computere.
 • Der kan være en begrænsning på, hvor mange skader, du kan anmelde.

 

Den forsikring, du kan købe via din indboforsikring

 • Du kan købe forsikringen løbende, dvs. når som helst.
 • Forsikringen dækker hele husstandens elektronik (til indendørs brug).
 • Forsikringen kan enten dække i en tidsbegrænset periode uden afskrivning, eller den kan dække i hele apparatets levetid typisk med afskrivning fra en vis alder. Tjek dine forsikringsvilkår.
 • Ved totalskade bliver erstatningen beregnet med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende produkt.
 • Der er typisk en generel selvrisiko på mellem 1000-2000 kr.
Hvorfor kan jeg ikke få erstattet tyveri af en privat "spillepulje"?

Det korte svar på dit spørgsmål er: Fordi det ikke er dine penge.

 

Dine kollegaer skal som hovedregel anmelde tyveriet til deres egen indboforsikring. Den dækker også tyveri af indbo, som midlertidigt bliver opbevaret uden for forsikringsstedet. Det er dog vigtigt, at de hver især kan dokumentere deres andel af pengene.

 

Når man opbevarer sine ting (særligt penge og andre værdifulde ting) hos andre, er det altid en god ide at sikre sig, at tingene holdes adskilt fra de andre ting på adressen, og at de er opbevaret på forsvarligt vis, fx i en aflåst boks/pengeskab.

 

Du skriver ikke præcist, hvordan pengene har været opbevaret. Men det er kun, hvis du fx havde haft pengene i din egen pung, så det ikke var muligt at adskille ”spillepuljen” fra dine øvrige kontanter i pungen, at din forsikring kunne komme til at dække.

Kan man deles om en indboforsikring i et bofællesskab?

Det langt fra er sikkert, at man kan deles om én indboforsikring i et bofællesskab. Det afhænger af, hvor mange man bor sammen, og hvilket forsikringsselskab man henvender sig til.

 

De fleste indboforsikringer dækker bofællesskaber op til maksimalt to personer. Det er uanset, om man bor sammen som kærester eller venner.

 

Kun enkelte forsikringsselskaber dækker, hvis man bor flere end to personer sammen. Og i nogle tilfælde kræver det, at man får skrevet alle bofællers navne ind i forsikringsaftalen. Det er vigtigt, at man tjekker forsikringsvilkårene.

 

En af årsagerne til, at det kan være svært at finde et forsikringsselskab, som vil forsikre bofællesskaber er, at der typisk kommer flere fremmede ind og ud af lejligheden, hvor der bor mange unge sammen. Det kan være nemt for andre gæster at stjæle fra en bofælles ulåste værelse, og det kan være svært at holde styr på, hvem der ejer hvad.

Hvis ikke det er muligt at finde et forsikringsselskab, som vil forsikre alle personer i bofællesskabet på en samlet forsikring, kan man  være nødt til at købe en forsikring hver. Her skal man være opmærksom på, at et forsikringsselskab kan stille krav til, hvordan lejligheden er indrettet, fx om man kan låse af til de enkelte værelser, ligesom forsikringen ikke altid dækker indbo, som befinder sig i lejlighedens fællesarealer.

Kan jeg få erstattet min cykel, når jeg har mistet min kvittering?

Når du anmelder et tyveri, skal du kunne sandsynliggøre, at du har haft den anmeldte cykel.


Selvom en kvittering er en af de letteste måder at gøre det på, er der andre former for dokumentation. Det kan fx være et foto eller et garantibevis.

 

Desuden skal du kunne oplyse stelnummer og dokumentere, at den har været låst med en godkendt lås for at få erstatning. Du skal også oplyse cyklens stelnummer, når du anmelder tyveriet til politiet.

 

Og faktisk fortæller bogstavkombinationen i cyklens stelnummer typisk også alderen og mærket på cyklen. Et stelnummer er nemlig bygget op omkring 3 elementer:

 1. Fabrikant navn
 2. Unikt serienummer
 3. Årstal for produktionen

 

Hvis du både har stelnummeret og et billede, er der derfor mulighed for, at du kan få erstattet din cykel, selvom du har mistet din kvittering.

Dækker min indboforsikring en robotplæneklipper?

En robotplæneklipper normalt være omfattet af en almindelig indboforsikring.


Du skal dog være opmærksom på, at der kan gælde særlige grænser for, hvor dyr din plæneklipper må være, dvs. hvor meget din forsikring højst erstatter, og så er det ikke alle skader, som forsikringen dækker.


Vejrskader

Din indboforsikring dækker ikke skader efter storm eller regnvejr på udendørs ting. Mange forsikringer dækker heller ikke kortslutningsskader på apparater, som kun er til udendørs brug. Derfor er det en god ide at beskytte den mod skader ved ikke at lade den køre i fx tordenvejr, storm og voldsomt regnvejr.

 

I nogle forsikringsselskaber kan du købe en udvidet elektronikforsikring, som dækker fx kortslutning og funktionsfejl. Men vær opmærksom på, at ikke alle elektronikforsikringer dækker apparater til udendørs brug.

 

Derfor er det en gode ide at tjekke dine forsikringsvilkår eller spørge dit forsikringsselskab, hvad der gælder for din forsikring.

Dækker min forsikring en lånt trailer?

Som låner er man forpligtet til at levere lånte ting, her traileren, tilbage i samme stand. 

 

Hvis man som ejer vil være sikker på at få erstatning ved tyveri eller skader, skal man købe en særskilt kaskoforsikring på traileren, som dækker pludselige skader. 

 

For en låners indbo-/ansvarsforsikring dækker aldrig skader på en lånt trailer, da der ikke er tale om indbo. Ejeren må i stedet kræve erstatning af dig som låner, hvis han/hun ikke har kaskoforsikret traileren.

Er mit vinkøleskab dækket af min indboforsikring?

I princippet kan hårde hvidevarer være omfattet af såvel en husforsikring som en indboforsikring (medmindre de er direkte undtaget), hvis de kortslutter.

 

I praksis bliver hårde hvidevarer dog fortrinsvist dækket på en husforsikring, hvis man bor i eget hus. Det skyldes bl.a., at forsikringsbranchen har indgået en administrativ aftale om, at hårde hvidevarer skal dækkes på husforsikringen, når denne findes af hensyn til dobbeltforsikring. Du kan finde og læse mere i fordelingsvejledningen.

 

Du er, som forsikringskunde, ikke bundet af en sådan aftale. Men det kan være årsagen til, at dit forsikringsselskab har sagt, at det er din husforsikring, som skal dække evt. skader. Du har med andre ord lov til at anmelde en skade, som er dækket af begge forsikringer, til hvem af dem, du ønsker. Udover at din selvrisiko kan være forskellig, kan der også gælde forskellige regler for afskrivning alt efter, hvor gammelt køleskabet er.

 

Hvis en skade er dækket af to forsikringer, hæfter begge forsikringsselskaber som om, at de var eneforsikret, og de må efterfølgende fordele ansvaret mellem sig efter Forsikringsaftalelovens regler.

Hvordan er vi dækket, når vores søn får udleveret en iPad fra skolen?

Ankenævnet for Forsikring har tidligere slået fast, at når elever er forpligtet til at tage imod undervisningsudstyr, som skolen udleverer, kan skolen ikke generelt frasige sig ansvaret ved hændelige uheld. Dvs. hvis man ikke kan bebrejde jeres barn, at uheldet er opstået. I sådan en situation (hændeligt uheld) må skolen i stedet selv erstatte iPad’en.

 

Hvis jeres barn er skyld i uheldet, er situationen lidt anderledes og noget mere kompliceret. Her spiller skolens forsikringsforhold også ind.

 

Hvis skolen har en forsikring eller er selvforsikret

Hvis skolen har en forsikring, der dækker tyveri eller skade, skal jeres barn have gjort noget indlysende farligt (groft uagtsomt) eller have ødelagt den med vilje, for at jeres barn/I kan blive mødt med et erstatningskrav fra skolen eller deres forsikringsselskab.

 

Det samme gælder, hvis kommunen kan betragtes som selvforsikret. Mange kommuner er selvforsikrede for skader indtil en vis størrelse eller ved bestemte typer af skader. Det betyder, at kommunale skoler ikke altid har en forsikring gennem et forsikringsselskab. 

 

Hvis skolen ikke har en forsikring 

Hvis skolen ikke har en forsikring eller ikke er selvforsikret, stilles jeres barn til ansvar efter de almindelige erstatningsregler. Det kræver altså blot, at jeres barn har båret sig uforsigtigt ad (uagtsomt), fx er faldet i søvn i toget og har fået stjålet iPad’en.

 

Desuden kan I som forældre i den situation komme til at hæfte for de første 7.500 kr. efter lov om hæftelse for børns erstatningsansvar.

 

Jeres egen forsikring

Selvom I har en indboforsikring, som også indeholder en ansvarsdækning, kan I ikke være sikre på, at den dækker, hvis regningen ender hos jer.

 

Nogle forsikringsselskaber dækker skader på udleveret udstyr, mens andre ikke gør, fordi der ikke er tale om et lån i juridisk forstand, når brugen af iPad’en sker i både elevens og skolens interesse.

 

Jeg vil derfor råde jer til at få afklaret to ting:

 1. Om skolen har en forsikring eller ej
 2. Om jeres egen indboforsikring dækker, hvis iPad’en bliver stjålet eller går i stykker

 

Hvad skal jeg betale i erstatning til en person, jeg har kørt ned (jeg har ingen forsikring)?

Selvom du ikke har en forsikring, er du forpligtet til at betale erstatning til den tilskadekomne efter Erstatningsansvarslovens almindelige regler. Det betyder med andre ord, at du er forpligtet til at betale følgende erstatninger:

 

 • Svie og smerte, en kompensation på 210 kr. pr. dag vedkommende er syg
 • Evt. tabt arbejdsfortjeneste
 • Rimelige og nødvendige behandlingsudgifter, fx fysioterapi
 • Erstatning for evt. varige mén – det vil ofte først kunne afgøres efter ca. 1 år
 • Erstatning for de ødelagte briller – reparation hvis det er muligt eller erstatning for et par tilsvarende briller (dagsværdi), dvs. hvad brillerne var værd inden skaden. Det er en konkret vurdering, som afhænger af, hvad brillen koster fra ny, og hvor gammel den er. Du kan finde en vejledende afskrivningstabel på briller i de fleste forsikringsselskabers vilkår for indboforsikringer på deres hjemmeside.

 

Du kan læse mere i vores pjece om Beregning af personskadeerstatning.

 

Hvis du havde haft en indboforsikring kunne den have hjulpet dig. En indboforsikring indeholder nemlig en ansvarsforsikring, der kunne have dækket ovenstående udgifter, som du nu selv må betale til din studiekammerat. Så selvom du ikke har så mange ting, og budgettet måske er stramt, er det en god ide at købe en forsikring, inden der sker flere uheld. På Forsikringsguiden.dk kan du nemt sammenligne pris og dækning på en indboforsikring.

Skal jeg eller min forsikring erstatte skolens Chromebook efter et indbrud?

En indboforsikring omfatter normalt lånte ting. Men fordi der ikke er tale om et lån i juridisk forstand, men derimod en aftale om udlevering af udstyr i gensidig interesse, er skolens Chromebook ikke nødvendigvis omfattet af din indboforsikring.

 

Ankenævnet for Forsikring har tidligere slået fast, at forsikringsselskaberne ikke er forpligtet til at dække skolens udstyr. Alligevel kan der være forskel på, hvordan de enkelte forsikringsselskaber dækker. Nogle selskaber tilbyder nemlig en udvidet dækning enten gratis eller mod betaling, mens andre ikke dækker hverken tyveri af eller ansvar for ødelagt udstyr.

 

Derfor er dit forsikringsselskab i deres gode ret til at afvise erstatning af tyveriet af skolens Chromebook. Og fordi der er tale om et hændeligt uheld (som du ikke kan gøre for), kan skolen heller ikke kræve erstatning af dig personligt.

 

Du må derfor gå tilbage til skolen og fortælle, at du ikke er forpligtet til at erstatte den stjålne Chromebook. Hvis det ikke hjælper, kan du også bede dit forsikringsselskab om at skrive til skolen. For din ansvarsforsikring (som er en del af din indboforsikring) kan også hjælpe med at afvise et uberettiget krav over for den, som kræver erstatning.

 

Hvis man er skyld i, at udstyret går i stykker eller bliver stjålet

Er man derimod skyld i en skade på eller tyveri af skolens udstyr, kan man godt komme til at betale erstatning – også selvom om ens egen indbo-/ansvarsforsikring ikke dækker. For at blive erstatningsansvarlig skal man have båret sig uagtsomt ad, fx efterlade udstyret uden opsyn et offentligt sted eller ødelægge udstyret med vilje. Du kan læse mere på Forsikringsoplysningen.dk.

 

I sådan et tilfælde må man betale erstatning til skolen af egen lomme, hvis ens indboforsikring ikke er udvidet til at dække skolens udstyr.

Skal kommunens ansvarsforsikring ikke godtgøre momsbeløb?

Forsikringsselskabets erstatning er fastlagt gennem en aftale mellem kommunen og forsikringsselskabet.

 

Det er helt normalt, at en erhvervsforsikring udbetaler erstatning ekskl. moms, når de har indgået aftalen med en momsregistreret/-pligtig virksomhed. Det skyldes, at den forsikrede virksomhed, her kommunen, kan fratrække momsen i sit regnskab.

 

Det betyder med andre ord, at kommunens forsikringsselskab ikke er forpligtet til at betale en erstatning til dig, som er højere end det, der fremgår af forsikringsaftalen. Og derfor afregner de erstatningsbeløbet uden moms.

 

Det er dog ikke det samme som, at kommunen ikke selv er forpligtet til at udrede momsbeløbet overfor dig. Du må derfor kontakte kommunen direkte og bede dem betale differencen, dvs. momsbeløbet. Kommunen skal formodentlig bruge en kopi af din regning fra kloakmesteren.

Kan man, som plejehjemsbeboer, forsikre sig mod tyveri af kontanter fra et ulåst værelse?

For at tyveri af kontanter er dækket af en indboforsikring, skal tyveriet som hovedregel ske fra en forsvarligt låst bygning eller lokale.

 

Nogle forsikringsselskaber har udvidet dækningen, når man bor på plejehjem/i beskyttet bolig, fordi det kan være vanskeligt at aflåse værelset, når man har behov for pleje. Det betyder, at de alligevel dækker fx kontanter og smykker op til vist aftalt beløb ved simpelt tyveri, dvs. selvom tyveriet sker fra en ulåst bolig/værelse.

 

Hvis ikke det er tilfældet, vil tyveri af kontanter ved simpelt tyveri ikke være dækket, dvs. når tyveriet ikke sker fra en forsvarlig aflåst bygning eller lokale.

Hvornår er en ting forlagt/glemt?

Det vil altid være de konkrete omstændigheder, som afgør, om der er tale om tyveri eller bortkomst af/ulovlig omgang med forlagte ting.

 

En indboforsikring dækker tyveri, fx hvis man sidder på en café og får stjålet sin taske, som hænger på en stol. Den dækker derimod ikke, hvis man har glemt tasken på caféen, og den efterfølgende bliver stjålet eller på anden vis forsvinder, inden man når tilbage til caféen. 

 

Forsikringen dækker altså generelt ikke tyveri eller bortkomst af ting, som man enten glemmer eller efterlader bevidst/ubevidst. Hos Ankenævnet for Forsikring kan du finde konkrete afgørelser i relation til glemte/forlagte ting.

 

Har videoovervågning en reel virkning - og giver det rabat på min forsikring?

Videoovervågning giver typisk ikke rabat på din indboforsikring. Videoovervågning kan blive stillet som et ekstra sikringskrav i specielle situationer og særligt for erhvervsdrivende. Derimod kan fx en tyverialarm godt give rabat på en privat indboforsikring i nogle forsikringsselskaber. Du må kontakte dit eget forsikringsselskab for at høre om mulighederne.

 

Hverken en indbrudsalarm eller videoovervågning kan forhindre et indbrud. Men videoovervågning kan være medvirkende til opklaringen af det. Du skal gøre op med dig selv, hvorfor du ønsker overvågning, og dermed om det er den rette løsning for dig. Flere oplysninger om den præventive effekt, kan du fx få hos Sikkerhedsbranchen.

 

Der findes mange muligheder for at sikre dit hjem, som du kan læse mere om på vores hjemmeside Stopindbrud.dk. Her kan du også finde gode råd om, hvad du skal være opmærksom på. Og hvilke regler, du skal overholde, hvis du installerer videoovervågning.

Har jeg brug for at udvide min forsikring, hvis jeg deltager i farlige aktiviteter?

Din indboforsikring indeholder også en ansvarsdækning. Skal du deltage i aktiviteter til vejrs eller vands, kan der være situationer, hvor din forsikring ikke dækker, hvis du gør skade på andre personer eller deres ting. Det gælder ved skader, hvor du fx bruger vandscooter eller speedbåd, flyver i luftballon eller med drone. Det betyder, at hvis det går galt, kan du komme til at betale erstatning til andre af egen lomme. 

 

Du kan normalt ikke udvide din forsikring. Derfor er det vigtigt, at du tjekker, hvornår din egen indboforsikring dækker, og fx om en evt. udlejer har en ansvarsforsikring, hvis der sker skader i forbindelse med aktiviteten.

 

Skal du deltage i aktiviteter på din ferie i udlandet, kan du have brug for at udvide din rejseforsikring. Ellers kan du selv komme til at betale udgifter til sygebehandling, som ikke er dækket af det blå kort, eller hjemtransport. Og det kan hurtigt løbe op i mange penge, hvis du fx skal transporteres hjem med et særligt ambulancefly. 

Bør man bruge sin ukrudtsbrænder, når det er varmt/meget tørt?

Man skal tænke sig om med brug af åben ild og ukrudtsbrændere, når det er tørt.

 

Det kan være nyttigt for dig at vide, at når myndighederne konkret skal vurdere, om der skal være et forbud mod brug af åben ild, tager de udgangspunkt i et brandfareindeks udarbejdet i samarbejde med DMI. Du kan tjekke beredskabets brandfareindeks og se, om der er udstedt et afbrændingsforbud i dit område her: Brandfare.dk.

 

Generelt skal man slet ikke bruge sin ukrudtsbrænder, når det er meget tørt eller blæser. Når man bruger ukrudtsbrænder, er det generelt altid vigtigt, at man:

 • Holder god afstand til brandbare ting, fx bygninger, hegn, beplantning m.v.
 • Har vand i nærheden
 • Kun svitser ukrudtet i kort tid.

 

Du kan finde flere gode råd til en sikker brug af både ukrudtsbrænder, grill, optænding af bål mv. på Brandsikkerbolig.dk.

Hvem betaler for genhusning og sodskadet indbo efter en brand i nabolejligheden, når jeg er uforsikret??

Boligforeningen har oftest en ejendomsforsikring, som dækker skader på ejendommen – herunder faste bygningsdele i de enkelte lejligheder. Men den dækker ikke skader på beboernes egne ting. Nogle forsikringer kan indeholde en ekstra dækning ved genhusning, når beboeren ikke er forsikret. Men som hovedregel skal man selv have en indboforsikring for at få dækket sit indbo og udgifter til et andet sted at bo, mens lejligheden bliver rengjort, genetableret m.v.

 

Hvis din nabo er skyld i, at branden opstod, kan du have mulighed for at få erstatning via din nabo eller din nabos forsikring. Det vil afhænge af, hvad der er årsag til branden.

 

Hvis ikke din nabo er ansvarlig for branden, eller du ikke dækket af dine forældres forsikring, må du selv betale for at få renset dine ting og et midlertidigt sted at bo.

Hvorfor er en indboforsikring så vigtig, når jeg flytter hjemmefra?

Hvis du er under 21 år og bor alene, kan du stadig være dækket af dine forældres forsikring, selvom du er flyttet hjemmefra. I nogle forsikringsselskaber er det kun indtil, du fylder 18 år. Hvis du er over 21 år, har du altid brug for din egen indboforsikring.

 

Desværre oplever vi, at mange unge - ca. hver femte - mellem 21-24 år enten glemmer eller fravælger en indboforsikring, når de flytter hjemmefra. Det kan fx være, fordi de ikke har så mange værdier, ikke tænker over det, eller ikke har råd.

 

Når man fravælger at købe en indboforsikring, er det vigtigt at vide, at forsikringen ikke kun dækker, hvis man får stjålet sine ting, eller der opstår en brand i ens bolig. Den indeholder også

 • En meget vigtig ansvarsforsikring - som dækker, hvis du ved en fejl er skyld i, at andre kommer til skade eller får ødelagt sine ting
 • Genhusning – ekstra udgifter til en midlertidig bolig, når lejligheden er ubeboelig efter en skade, som er omfattet af en sædvanlig bygningsforsikring, fx brand- eller vandskade
 • En retshjælpsforsikring, som dækker udgifter til en advokat i forbindelse med en privat tvist.

Uden en indboforsikring risikerer man at blive økonomisk ruineret, fx hvis man er skyld i, at andre kommer alvorligt til skade. 

 

Selvom man ikke synes, at man har så meget af værdi, løber det hurtigt op., hvis ens bolig brænder,  og man skal ud at genanskaffe alle sine ting. Desuden kan man have brug for et nyt sted at bo, mens boligen bliver istandsat. Den merudgift må man selv betale.

Skal jeg betale to gange selvrisiko, når et indbrud også udløser erstatning fra min husforsikring?

I mange tilfælde vælger man som kunde selv, om man ønsker en selvrisiko på sin forsikring og hvor høj, den skal være. Jo højere selvrisiko, jo lavere bliver prisen  forsikringen.

 

Der findes ikke én samlet privatforsikring, som dækker skader både på indbo og ejendom. Derimod dækker en indboforsikring skader på og tyveri af jeres ting, mens husforsikringen dækker skader på jeres hus. Derfor vil det blive anmeldt som to separate skader.

 

Når I har købt jeres forsikringer med en selvrisiko, fratrækker jeres forsikringsselskab den selvrisiko, som fremgår af jeres forsikringsaftale. Nogle selskaber har valgt at indføre en lempelse, når man har flere forsikringer i samme selskab, som bliver ramt af den samme begivenhed - fx en vandskade eller et indbrud, som i jeres tilfælde. Det betyder, at man kun betaler én selvrisiko, typisk den højeste, hvis både indbo og bygning/fast bygning bliver ødelagt ved den samme skade.

 

Hvis I ikke har en forsikring med denne særregel, må I overveje, om I fremadrettet ønsker at sætte jeres selvrisiko ned, eller om I vil finde et forsikringsselskab, som kun trækker én selvrisiko, når flere forsikringer aktiveres af den samme skade.

Skal jeg have en ansvarsforsikring, når jeg skal på skiferie i Italien?

Ja det skal du.

 

Italien har skruet op for sikkerheden på skiferie. Og som led i det generelle lovarbejde, har de indført et krav om dokumentation på, at man er ansvarsforsikret. 

 

Du skal altså medbringe dokumentation fra dit forsikringsselskab, som viser, at du har en ansvarsforsikring, der dækker skader på tredjemand eller deres ting. Det kan fx være en kopi af din police eller et certifikat.

 

Det kan udløse en bøde på mellem 100-150 euro, og du kan blive frataget dit liftkort, hvis du ikke har papirerne i orden. 

 

Din ansvarsforsikring kan være knyttet til din indbo- eller rejseforsikring. Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl eller har brug for dokumentation.

Skal jeg betale selvrisiko, nå en andens forsikring skal dække skaden?

Både ja og nej. Modpartens ansvar kan bortfalde, hvis du (skadelidte) selv har en forsikring, som dækker den konkrete skade.

Men har du en selvrisiko betyder det netop, at du ikke kan opnå erstatning fra din egen forsikring for skaden. Det betyder, at dit krav er uforsikret. Og det kan du faktisk kræve betalt af modpartens forsikring.

Hvordan undgår vi igen at få indbrud?

Frist ikke indbrudstyven, og prøv at se jeres hjem med tyvens øjne. Det er de vigtigste råd.

Med det in mente, så tjek om jeres hus er sikret grundigt med solide hasper og gode låse på dørene. Det er også godt at trække gardinerne fra, så tyven kan se, at der ikke er meget at komme efter.

Lys kan have en betydning for, om I får indbrud. Når I tænder lyset i jeres bolig, fortæller I tyven, at der er nogen hjemme - det vil afskrække de fleste tyve. Er I væk i længere tid, kan I tilslutte et tænd-/sluk-ur, så der først er lys i huset hen på aftenen, hvor I normalt ville tænde lyset.

Det er også en god ide at tilmelde sig nabohjælp. Også det kan holde tyvene på afstand. Det samme kan alarmer. Både lys og alarmer stresser tyvene.

Hvem skal betale for skader i et lejet sommerhus?

Jeres egen indboforsikring dækker typisk ikke skader, som I laver på et lejet sommerhus, fx gulv, køkkenborde, vinduer eller møbler. Derimod dækker nogle rejseforsikringer skader på lejet feriebolig i Danmark. Kontakt evt. dit forsikringsselskab for at høre, hvordan du er dækket, og om du kan udvide din forsikring.

 

Desuden  kan udlejeren selv have en ekstra forsikring – en udlejningsdækning - der dækker skader som en lejer laver – herunder hærværk og tyveri. 

 

Er det ikke tilfældet, kan udlejer kræve erstatning hos jer.

 

 

Kan vi stille krav til midlertidig lejlighed i forbindelse med genhusning efter Vanløse-branden?

Når vi taler genhusning, dækker forsikringsselskabet ”rimelige og nødvendige omkostninger”. Det betyder, at de betaler det, en tilsvarende lejlighed koster mere end jeres normale husleje. Lejlighed 1 er lidt bedre end jeres nuværende, men den er samtidig også lidt dyrere. Samtidig findes der et alternativ, der matcher jeres nuværende lejlighed både i pris og størrelse. Derfor har selskabet lov til at fastholde, at I skal vælge lejlighed 2. Alternativt skal I selv betale for mérudgiften til lejlighed 1.

 

Det kan være en god idé at undersøge med sit forsikringsselskab, hvor lang tid man er dækket i forbindelse genhusning, især hvis der er tale om en ejerlejlighed. Mange forsikringsselskaber dækker genhusning i op til 12 måneder på indboforsikring, hvilket er rigeligt, hvis man bor til leje. Hvis man derimod ejer boligen, så er 12 måneder ikke lang tid, hvis hele boligen skal genopføres. 

Kan jeg få erstatning for min dyre racercykel, hvis jeg ikke kan oplyse stelnummeret?

Forsikringsselskaberne stiller krav om, at man skal oplyse stelnummeret både til dem og til politiet, når man anmelder tyveri af en cykel.

 

Når man køber en cykel i udlandet, så mangler den et dansk stelnummer, som nogle selskaber kræver, at cyklen har. Det kan man få på alle danske politistationer. Det er en label som påføres som label under et lag klar lak. Man kan også får indgraveret stelnummeret i stellet.

 

De fleste selskaber har en standarddækning på 10-15.000 kr. pr. cykel. Derfor er det vigtigt, at man tjekker med sit forsikringsselskab, når man køber en dyr cykel. Yderligere dækning kan kræve en udvidelse af forsikringen. Man skal også være opmærksom på, at det kræver en særlig cykeldækning, hvis man gerne vil være dækket, hvis man er så uheldig at vælte og beskadige cyklen, eller taber den under transport.

Jeg har fået stjålet en guldhalskæde af min lejer. Dækker min indboforsikring det?

Udlejningsdækningen på din indboforsikring dækker bl.a. tyveri under udlejning, men den undtager desværre tyveri af smykker, ure, guld og sølv samt penge.

 

Det er derfor korrekt, når forsikringsselskabet afviser at dække tyveriet. Jeg tænker umiddelbart, at Airbnb har samme begrænsning vedrørende tyveri af fx smykker. Derfor afviser de også kravet.

Vores datter flytter hjemmefra. Skal hun købe sin egen indboforsikring?

Det kan være forskelligt, hvordan de enkelte selskaber dækker udeboende børn.

 

Nogle selskaber dækker udeboende børn, til de bliver 18 år, og nogle selskaber dækker, indtil barnet fylder 21 år, hvis barnet bor alene. Jeg vil derfor anbefale, at I kontakter jeres forsikringsselskab for at høre, hvordan jeres datter er dækket, og hvornår hun skal købe sin egen forsikring

 

Rejseforsikringen dækker som udgangspunkt dem, der bor på samme folkeregisteradresse. Som med indboforsikringen er der selskaber, der dækker udeboende børn til de bliver 18 år eller 21 år, men I skal være opmærksomme på, at det kan være et krav, at I er med på rejsen.

 

Hvis jeres datter har brug for nye forsikringer, vil jeg anbefale hende at bruge Forsikringsguiden.dk Forsikringsbehov - Hvilke forsikringer skal du have? Test her (forsikringsguiden.dk).

 

Forsikringsguiden er en sammenligningsportal udviklet af F&P i samarbejde med Tænk. Her kan hun nemt sammenligne pris og dækning hos en lang række forsikringsselskaber.

Min søns skole har udleveret ipads til alle børnene. Er det min forsikring, der skal dække, hvis der sker noget?

Hvis skolen udleverer ipads eller computere til eleverne, fordi de skal bruge det som et led i undervisningen, så kan skolen ikke fraskrive sig erstatningsansvaret for hændelige uheld. Heller ikke, hvis de beder jer underskrive en kontrakt, hvor de beder jer tage ansvaret for eventuelle skader. Sådan en kontrakt vil ikke være juridisk bindende.

 

Hvis din søn ødelægger ipad’en med vilje, kan du dog risikere, at regningen sendes videre til jer. Hovedreglen er, at skaden altid skal anmeldes til skolen først, og hvis den ikke dækker, kan du kontakte dit forsikringsselskab og høre, om du er dækket. Nogle selskaber skriver direkte i deres vilkår, at de ikke dækker udstyr udleveret fra uddannelsesinstitutioner. Du skal også være opmærksom på, at skader lavet med vilje, aldrig er dækket af forsikringen.

 

Du kan læse mere om dækning af skolers it-udstyr her:

Skolens iPads er skolens ansvar (forsikringsguiden.dk)

Dækker min forsikring, hvis mit brænde bliver stjålet fra min carport?

Hvis brændet bliver stjålet fra carporten på din hjemadresse, så vil det være dækket på din indboforsikring. Du skal selvfølgelig kunne dokumentere, hvornår du har købt brændet, og hvor meget, du har købt. Det er også en god idé at tage billeder af brændestablen, så du kan dokumentere, hvor meget du har haft.

 

De fleste sommerhusforsikringer dækker ikke simpelt tyveri, når sommerhuset er ubeboet, udlånt eller udlejet. Simpelt tyveri betyder, at tyveriet sker uden for huset eller fra uaflåst bygning. Det betyder, at brænde ikke er dækket, hvis det bliver stjålet fra sommerhuset, medmindre det opbevares i et aflåst skur, eller tyveriet sker, mens du selv overnatter/bor i sommerhuset.

Dækker forsikringen, hvis der går ild i en mobiltelefon mens den lader op?

Indbo- og husforsikringen dækker brand medmindre man har handlet groft uagtsomt.  Det har man ikke, hvis man på almindelig vis har sat sine forskellige devices til opladning.

 

Det er rigtigt, at der er risiko for, at en telefon og andre devices bryder i brand under opladning. Det kan skyldes fejl i opladeren, men det kan også ske, fordi genstanden bliver så varm, at den antænder omgivelserne. Det kan derfor gå rigtig galt, hvis telefon eller tablet ligger i sengen eller sofaen, mens den lader op. En seng eller en sofa er letantændelige materialer, og der er risiko for, at ilden hurtigt får fat og breder sig.

 

Vi anbefaler, at I oplader jeres devices på fx køkkenbordet, væk fra letantændeligt materiale, og at I opsætter røgalarm forskellige steder i boligen. På den måde bliver I hurtigt gjort opmærksomme på branden og kan gribe ind og minimere risikoen for, at branden breder sig, selvom det fx skulle ske om natten. Vi anbefaler også at bruge opladere, der er CE-mærkede

 

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan man se, hvor hurtigt det kan gå galt, hvis man oplader en telefon i sengen

Styrelser i fælles opråb: Oplad aldrig telefonen i sengen | Sikkerhedsstyrelsen

 

Find gode råd om røgalarmer på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Røgalarmer (brs.dk)

Hvordan sikrer vi os bedst mod indbrud?

Jul og Nytår er højsæson for indbrudstyve.  Så vi forstår godt, at I gerne vil sikre jer bedst muligt. Det er bestemt ikke rart at komme hjem til et hus, hvor der har været indbrud.

 

Det er altid en god idé at installere en alarm i huset. Derudover kan det have god effekt, at man har automatisk tænd/sluk lys forskellige steder i huset.  Og at man aftaler med en nabo, at de ser efter huset. Naboen kan fx parkere en bil i indkørslen og smide et par poser i skraldespanden. Hvis man er væk i længere tid, er det også en god ide at sørge for, at postkassen bliver tømt med jævne mellemrum.

 

Hvordan forsikringen dækker lige netop i jeres tilfælde, afhænger af de vilkår, I har aftalt med jeres forsikringsselskab. Der kan være forskel på, hvordan de forskellige forsikringsselskaber opgør erstatningen, og der kan være en afgrænset forsikringssum for bestemte genstande - fx smykker og designermøbler.

 

Hvis I vil være sikre på, at jeres forsikring stemmer overens med jeres faktiske værdier og ønsker til dækning, er det en god idé at kontakte jeres forsikringsselskab med henblik på at få gennemgået forsikringen.

 

I kan også bruge Forsikringsbehov - Hvilke forsikringer skal du have? Test her (forsikringsguiden.dk) hvis I ønsker at sammenligne på tværs af selskaberne.

Vi skal på skiferie til Italien og har hørt, at der er krav om ansvarsforsikring på pisterne. Er det rigtigt?

Det er rigtigt, at Italien indførte krav om ansvarsforsikring på pisterne d. 1. januar 2022.

 

Privatansvarsforsikringen er en del af jeres indboforsikring. Kontakt jeres forsikringsselskab for at få udstedt et certifikat på engelsk, der beviser, at I har en ansvarsforsikring. Hvis I ikke har dokumentation for ansvarsforsikringen, kan I risikere at få en bøde, eller bliver pålagt at købe en forsikring på stedet, inden I kan få lov til at benytte lift og pister.

Vi har lige været på ferie i Thailand. Ville vores forsikring have dækket, hvis vi var skyld i en skade, mens vi kørte på en lejet scooter?

Nej, jeres egen ansvarsforsikring dækker ikke, hvis skaden sker ved brug af et motordrevet køretøj, som normalt skal have sin egen ansvarsforsikring. Hvis uheldet havde været ude, kunne I derfor blive mødt med et erstatningskrav fra skadelidte.

 

Derfor er det altid en god idé lige at sikre sig, at der følger en ansvarsforsikring med, når man lejer et motorkøretøj i udlandet. Specielt i lande - hvor man ikke har samme lovgivning omkring motorkøretøjer som i Danmark og resten af Europa - er det vigtigt, at man sikrer sig, at ansvarsforsikringen på køretøjet er i orden, inden man begiver sig ud i trafikken.

Jeg skal starte studie nu og flytte hjemmefra. Hvilke forsikringer er de vigtigste for mig og er jeg dækket af mine forældres forsikringer?

Dine forældres forsikring dækker typisk kun, hvis du bor alene. Du skal derfor købe din egen indboforsikring. De fleste forsikringsselskaber sidestiller bofællesskaber med max 2 personer med et ægteskab/parhold, så hvis I er fælles om lejligheden og alle udgifter, så vil I være dækket af forsikringen begge to.

 

Hvis du udlejer et værelse til din roomie, så vil det typisk være sådan, at han eller hun selv skal tegne en forsikring, da indboforsikringen ikke omfatter logerende.

 

Det er også altid en god idé at købe en ulykkesforsikring, hvis du kommer så alvorligt til skade, at du får en varigt mén. Hvis du skal på ferie, så husk også rejseforsikring.

 

Du kan læse mere om unge og forsikringer her:

Forsikring til unge - hvilke forsikringer skal du have? Læs mere (forsikringsguiden.dk)

 

Og du kan sammenligne forsikringer på tværs af selskaber her:

Forsikringsbehov - Hvilke forsikringer skal du have? Test her (forsikringsguiden.dk)

Jeg har købt en elcykel. Dækker forsikringen, hvis jeg kører ind i en anden person?

Ansvarsforsikringen som er en del af din indboforsikring, dækker det ansvar du kan blive pålagt, hvis du forvolder en skade på en anden person eller ting.

 

Når vi taler om elcykler er det vigtigt at undersøge, hvad maks. hastigheden på cyklen er.  Almindelige elcykler som kan køre maks. 25 km/t er omfattet af indbo- og ansvarsforsikringen, men hvis cyklen kan køre hurtigere som fx en speed pedelec, så skal den have sin egen ansvarsforsikring.

 

Du kan læse mere om dækning af elcykler på vores hjemmeside:

Forsikring af elcykler, elektriske løbehjul, skateboards mv (forsikringsguiden.dk)

Min søn har lige fået en drone. Hvordan dækker forsikringen, hvis den forsvinder eller går i stykker?

Der gælder meget specifikke regler for droner og det kommer an på, hvor stor dronen er, om man skal have et dronetegn og en separat ansvarsforsikring.

 

Den almindelige indboforsikring dækker, hvis dronen bliver stjålet eller hvis den brænder, men den dækker fx ikke, hvis den bliver væk under flyvningen eller hvis der sker en elektronikskade i den – heller ikke selvom man har en udvidet elektronikskade.

 

Ansvarsforsikringen som er en del af indboforsikringen, omfatter mindre droner, men hvis den er større end 250 g., så skal den have sin egen ansvarsforsikring.

Vi skal til konfirmation i foråret. Dækker forsikringen, hvis gaven bliver stjålet fra bilen, mens vi er i kirke?

Der har tidligere har været episoder, hvor flere biler er blevet brudt op, mens de var parkeret ved kirken.

 

Derfor er det en god idé at tage gaven med sig ind i kirken. Især hvis der er er tale om kontanter eller smykker, da de som udgangspunkt ikke er dækket, når der er tale om tyveri fra bilen.

 

Generelt kan der også være en begrænset dækningssum ved tyveri fra bil, og der er man nødt til at tjekke sine vilkår, eller med sit selskab, hvordan reglerne er hos dem.

Dækker min indboforsikring, hvis der går ild i batteriet til min elcykel?

Som udgangspunkt dækker indboforsikringen brand, medmindre der er tale om grov uagtsomhed eller forsæt.

 

Ligesom med alle andre elektroniske devices, så kan batteriet bryde i brand, mens det oplader. Derfor er det en rigtig god idé at tænke over hvor og hvordan man oplader batteriet.

 

Man bør ikke oplade batteriet i sofaen eller tæt på andet brandbart materiale som fx aviser eller blade. Og man bør heller ikke lade batteriet op lige ved indgangsdøren, så man risikerer at afskære muligheden for at komme ud, hvis uheldet skulle være ude.

 

Og så er det en rigtig god idé at sætte brandalarmer op i lejligheden.

Dækker vores indboforsikring tyveri fra et telt?

Hvis man er udsat for tyveri fra sit telt, uanset om det er på en campingplads, en festival eller en spejderlejr, så vil det defineres som simpelt tyveri, og derfor kan der være begrænsninger i dækningen. Også selvom der er hængelås på teltet.

 

Fx er smykker og kontanter ikke dækket ved simpelt tyveri, og det samme gælder dyre designertasker mv. Helt generelt skal man lade være med at tage dyre og skattede værdigenstande med på camping Man kan også risikere, at forsikringsselskabet vil sige, at det er groft uagtsomt at efterlade en iPad i teltet og den derfor ikke er dækket af indboforsikringen.

 

Tøj og andre almindelige indbogenstande vil være dækket af forsikringen.

Jeg starter på studie og flytter hjemmefra om lidt. Hvilke forsikringer har jeg brug for?

Du skriver ikke hvor gammel du er, og alder kan have indflydelse på, om du er dækket af dine forældres indboforsikring eller ej.  Nogle forsikringsselskaber dækker udeboende børn, til de er 18 år, og nogle selskaber dækker til barnet er 21 år. Det er derfor en god idé at få dine forældre til at tjekke, hvordan reglerne er i deres forsikringsselskab.

 

Tyveri fra flyttebilen vil være simpelt tyveri. Det betyder, at der vil være begrænsning i dækningen for fx smykker og dyre designermøbler mv. Man kan også risikere, at forsikringsselskabet vurderer, at det er groft uagtsomt at efterlade en dyr designerstol i en åben bil uden opsyn og derfor vil afvise at betale erstatning.

 

Tyveri fra fælleskøkkenet er også simpelt tyveri. En gryde eller en stegepande vil som udgangspunkt være dækket af indboforsikringen, men ofte har man en selvrisiko, som vil være højere end værdien af gryden.

 

Udover indboforsikring er det også en rigtig god idé at tegne en ulykkesforsikring og en rejseforsikring, hvis man skal ud at rejse.

 

Du kan evt. bruge ForsikringsGuiden til sammenligning af forsikringer og priser.

Kan vi nøjes med 1 indboforsikring, når vi bor 3 kammerater sammen?

Man er kun dækket af sine forældres indboforsikring, hvis man bor alene.

 

Det er lidt forskelligt, hvordan indboforsikringen dækker ved bofællesskaber. Nogle selskaber dækker, hvis man bor to personer sammen, og nogle dækker bofællesskaber med maksimalt tre personer. I er derfor nødt til at undersøge hos de forskellige selskaber, hvordan de dækker, når I bor 3 sammen.

Vi har læst, at antallet af indbrud er faldende, men at der i julemåneden generelt er flere indbrud. Hvordan sikrer vi os bedst og kan vi risikere at forsikringen ikke dække?

Som udgangspunkt dækker hus- og indboforsikringen ved indbrud.

 

Det er en rigtig god idé, at man sørger for at have lys i og omkring huset, når man ikke er hjemme. Især i den mørke tid vi er i nu, og gerne lys der tænder og slukker på forskellige tidspunkter.

 

Hvis det er muligt, er det også en god idé at aftale med naboerne, at de fjerner sne og salter, hvis det bliver sne- og frostvejr. De kan måske også fylde lidt i skraldespanden, så det ser ud som om, huset er beboet.

 

I kan læse mere om, hvordan man bedst sikrer sig her

Dækker vores indboforsikring, hvis vi har glemt at slukke en juledekoration og der opstår brand?

Som udgangspunkt vil forsikringen dække en evt. brand medmindre der er tale om grov uagtsomhed.

 

Det er altid godt at være opmærksom, når man har levende lys tændt. Især her i juletiden, hvor der også er gran osv., og hvor ilden hurtigt kan brede sig.

 

I kan læse mere her om Brandsikker jul

Jeg har fået stjålet min cykel, men min forsikring vil ikke dække, fordi jeg ikke har stelnummeret. Kan det være rigtigt?

Det er rigtigt, at det er et krav fra forsikringsselskaberne, at man skal kunne oplyse stelnummeret, før man kan få udbetalt erstatning. Det samme er gældende for politiet: De har brug for stelnummeret for at kunne registrere den stjålne cykel i deres system.

 

Hvis man køber en cykel gennem et supermarked, skal man selv sørge for at notere stelnummeret, da det som regel ikke står på kvitteringen.

Jeg glemte min taske på en café, og da jeg kom tilbage, var den væk, men min forsikring vil ikke dække?

Det er rigtigt, at indboforsikringen ikke dækker glemte, tabte og forlagte genstande, og da det er den oprindelige årsag til, at du mistede tasken, er det grunden til, at forsikringen ikke dækker.

 

Når tasken efterfølgende bliver stjålet, så er det ulovlig omgang med hittegods, og det er heller ikke dækket på indboforsikringen.

 

Ankenævnet for Forsikring har flere gange taget stilling til lignende sager, og på deres hjemmeside www.ankeforsikring.dk kan du finde eksempler på afgørelser i lignende sager.

Vi skal til konfirmation og er blevet i tvivl, om forsikringen dækker, hvis der er indbrud i bilen, mens vi er i kirke?

Som udgangspunkt dækker indboforsikringen ved indbrud i bil, men I skal være opmærksom på, at forsikringsselskaberne kan have forskellige dækninger i forbindelse med tyveri fra bil. Fx kan kontanter være undtaget i dækningen, ligesom der kan være begrænsninger i dækningen for meget dyre ting og krav om, at det skal være placeret i fx aflåst handskerum eller lignende.

 

Det er derfor en god idé at tjekke vilkårene for jeres forsikring for at se, hvordan den præcist dækker, eller tage gaven med ind i kirken.

Hvem skal betale, hvis min datter laver en skade på skolens computer?

Hvis skaden sker ved et hændeligt uheld, så kan skolen ikke bede eleven eller forældrene om at betale for reparation eller en ny computer.

Hvis skaden sker ved grov uagtsomhed eller med vilje, kan man blive erstatningsansvarlig efter lovgivningens almindelige regler, og her er det forskelligt, om forsikringen dækker eller ikke gør.

 

Du kan læse mere om emnet her

Jeg er nervøs for, at min elcykel bryder i brand. Hvad kan jeg gøre for at sikre mig?

Der er altid en risiko for, at elektriske enheder bryder i brand, når de oplades. Det sker heldigvis sjældent, men det er altid en god idé at tage sine forholdsregler.

 

Vi anbefaler, at man installerer en røgalarm i sin bolig, og at man ikke lægger batteriet til opladning i nærheden af brandbart materiale som f.eks. tøj eller papir. Man bør heller ikke oplade batteriet lige foran hoveddøren til sin lejlighed.

 

Det vil altid være en konkret vurdering i den enkelte situation, om man kan gøres ansvarlig for en skade eller ej. Hovedreglen er dog, at man skal have udvist fejl eller forsømmelser, der fører til skaden.

 

Indboforsikringen dækker som udgangspunkt brand, medmindre der er tale om grov uagtsomhed. På samme måde som med ansvarsvurderingen, vil det være en konkret vurdering i den enkelte situation.

Ingen resultater fundet
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.