Tema
Debat

Hvis du vil klage

Se, hvad du skal gøre, hvis du vil klage over en afgørelse, som et forsikringsselskab har truffet, eller over den måde, du er blevet behandlet på

Hvordan klager du?

 

1) Kontakt dit forsikringsselskab

I første omgang kan du kontakte den medarbejder eller den afdeling, som har behandlet din sag. Forklar, hvad du er utilfreds med. Måske er der simpelthen sket en fejl.

2) Skriv til den klageansvarlige

Hvis du stadig vil klage efter punkt 1,  skal du gøre det skriftligt til den klageansvarlige i det forsikringsselskab, du vil klage over. Ofte kan du se, hvem du skal sende din henvendelse til på selskabets hjemmeside.

Alle Forsikringsselskaber er efter loven forpligtet til udpege en klageansvarlig, hvis der er tale om private kundeforhold og for erhvervskunder, hvis disse ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold.

Forklar forsikringsselskabet, hvad du er utilfreds med, og hvad du vil opnå.

3) Klag til Ankenævnet for Forsikring

Er du stadig utilfreds med forsikringsselskabets afgørelse eller behandling, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, hvis sagen:

  • vedrører en af dine egne forsikringer - ikke andres
  • vedrører privatlivets forsikringsforhold.
Du kan altså klage ikke klage over en afgørelse fra en modparts selskab eller over forhold, der vedrører dit erhverv.

4) Gå til domstol

Alle kan indbringe deres sag for en domstol. Også selvom den er behandlet i Ankenævnet for Forsikring.

Tidligere kunne man klage via Forsikringsoplysningen, hvis klagen faldt uden for Ankenævnets område, fx hvis man i  en konkret sag ønskede at klage over en modparts forsikringsselskab eller en erhvervsforsikring.

Af resursemæssige grunde er dette ikke længere muligt, ligesom det heller ikke længere er muligt for professionelle rådgivere - bl.a. advokater, revisorer, offentlige myndigheder og organisationer - at få vejledning fra Forsikringsoplysningen i konkrete klagesager.

Forsikringsoplysningen giver naturligvis stadig gerne overordnede råd og vejledning til borgere og virksomheder.  
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.