Tema
Debat

Motorforsikring

Her finder du svar på udvalgte spørgsmål til bilforsikring. ​​​
Min bil er i et stormvejr blevet ramt af tagsten fra et hus. Kan jeg kræve erstatning af husejeren?

Nej, når en storm er årsag til, at tagsten blæser af og rammer bilen, kan du som hovedregel ikke kræve erstatning af husejeren. Hvis din bil er kaskoforsikret, skal du anmelde skaden til dit forsikringsselskab. Men vær opmærksom på, at du skal betale selvrisiko, medmindre du har en udvidet din forsikring med en særlig selvrisiko- eller friskadedækning, hvor du ikke betaler selvrisiko ved udvalgte typer skader.

Dækker bilens ansvarsforsikring personskade på passagerer i min bil ved et biluheld?

Ja. Alle passagerer, du har med i bilen, er dækket af bilens lovpligtig ansvarsforsikring. Desuden kan de være dækket af deres egen ulykkesforsikring.

Jeg har lavet skade på en lånt trailer med med min bil. Dækker ansvarsforsikringen på min bil?

Nej, skader på et tilkoblet køretøj er aldrig dækket af bilens ansvarsforsikring. Hvis ejeren har kaskoforsikret traileren, er skaden dækket af denne forsikring.

Jeg er kommet til skade i et eneuheld. Kan jeg få erstatning fra min bilforsikring?

Nej, bilens ansvarsforsikring dækker aldrig personskade på føreren af bilen. Du kan i stedet være dækket, hvis du har en førerulykkesforsikring eller en almindelig ulykkesforsikring.

Jeg er kommet til skade som passager i min egen bil. Kan jeg få erstatning fra min bils ansvarsforsikring?

Ja, du er dækket på lige fod med andre passagerer i din bil. Bilens ansvarsforsikring dækker derimod ikke, hvis du som fører kommer til skade, eller skade på ting som tilhører føreren eller bilejeren.

Jeg er blevet påkørt bagfra i min bil. Min forsikring vil kun dække reparation af min bil. Kan det passe, at jeg selv skal anmelde min rygskade til den anden bilists forsikring?

Din bilforsikring dækker reparation af din bil. De penge kan dit forsikringsselskab kræve igen af den ansvarlige bilists forsikringsselskab.

Din egen bilforsikring dækker aldrig skade på føreren og dermed heller ikke din rygskade. De er derfor ikke forpligtet til at hjælpe dig med at få den dækket af den ansvarlige bilists forsikringsselskab. Men du kan have ret til at få erstatning for din rygskade fra den ansvarliges bilists forsikring. Du skal dog selv anmelde skaden til forsikringsselskabet.

Hvis du ikke ved, hvor den anden bilist er forsikret, så kontakt politiet eller dit forsikringsselskab. Det bedste er altid at få nummerpladen på den anden bil, når ulykken sker. For du kan altid selv få oplyst hos SKAT, hvor bilen er forsikret.

Har du brug for en advokat til at hjælpe dig med sagen, kan du ved alvorlig personskade have mulighed for at få dækket rimelige og nødvendige advokatudgifter fra den ansvarlige bilists forsikringsselskab.

Hvorfor skal modparten ikke betale for min lejebil i hele den periode, vi har været uden bil?

Vi får en del henvendelser fra kunder, der ligesom dig, synes det er urimeligt, at de selv står tilbage med en del af regningen for en lejebil, når de er uden skyld i ulykken. Reglerne er ens for alle og er dannet på baggrund af retspraksis. Jeg vil prøve at ridse dem op.

For at du kan få dækket udgiften til en lejebil fra modpartens forsikringsselskab, skal det først og fremmest have anerkendt, at modparten er helt eller delvist skyld i uheldet.
Du skal som hovedregel bruge din bil erhvervsmæssigt. Hvis du bruger din bil til privat kørsel, fx til og fra arbejde, kan du kun få dækket udgiften, hvis offentlig transport til og fra arbejde ikke er mulig eller kun er mulig med meget store tidsmæssige gener. Du skal normalt selv lægge ud for leje af erstatningsbilen, hvorefter modpartens forsikringsselskab refunderer dig deres andel af udgiften.

Desværre er det sådan, at du kun får dækket lejeudgiften i den egentlige reparationstid, dvs. den tid, hvor værkstedet reparerer på din bil. Ventetid på fx reservedele eller weekender er normalt ikke dækket.

Du kan læse mere om reglerne, som er dannet på baggrund af retspraksis, i vores pjece ”Bilen og forsikring” eller på vores hjemmeside i menuen "Bil og motor".

Hvilke forsikringer har jeg brug for, når jeg lejer bil i udlandet?

Det er en god idé at nærlæse, hvad bilens forsikring dækker og ikke dækker. Når du skal beslutte, om du har brug for ekstra forsikringer, er der særligt to ting, du skal tænke over.

1) Hvor meget du selv har råd til at betale, hvis uheldet er ude?

2) Har du andre forsikringer, der i forvejen dækker?

Nogle rejseforsikringer dækker den selvrisiko, du kan blive opkrævet på lejebilens forsikring, hvis du får en skade på bilen. Der er forskel på, hvor stor en selvrisiko de enkelte forsikringer dækker. Du må derfor tjekke, hvordan din egen rejseforsikring dækker. Har I en ulykkesforsikring, dækker den normalt også i udlandet i mindst et år.

Du skal også være opmærksom på, hvilket kort du betaler lejebilen med. Nogle biludlejere accepterer ikke et Visa/Dankort. Har du betalt med Visa/Dankort, kan du derfor komme til at betale ekstra eller at skulle købe ekstra forsikring, når du henter bilen. Du kan læse mere på vores hjemmeside.

Hvor lang tid har modparten til at anmelde skaden?

I princippet har modparten op til tre måneder til at anmelde sin skade til sit forsikringsselskab. Det skyldes, at der i bekendtgørelsen om ansvarsforsikring for motorkøretøjer står, at forsikringsselskabet senest tre måneder efter den dato, du fremsætter dit krav, skal komme med et begrundet svar.

Det betyder også, at hvis modparten ikke har anmeldt skaden efter tre måneder, må modpartens forsikringsselskab afgøre sagen ud fra din version af uheldet i samspil med en eventuel politirapport, vidner m.v.

Kan jeg undgå at betale selvrisiko efter en fyrværkeriskade på min bil?

Det er ofte svært at drage nogen til ansvar for fyrværkeriskader på biler efter nytårsaften. Det betyder, at man i de fleste tilfælde selv må klare skaderne med hjælp fra sit eget forsikringsselskab.

 

Hvor meget af reparationen, du selv kommer til at betale, afhænger af, hvordan du har forsikret din bil.

 

En kaskoforsikring på en bil dækker fyrværkeriskader. Men har du købt kaskoforsikringen med en selvrisiko, skal du normalt selv betale den, hvis der sker fyrværkeriskader. Kun hvis du har købt en særlig selvrisiko- eller friskadeforsikring, kan du slippe for at betale selvrisiko ved udvalgte skadetyper, fx nedstyrtende genstande som raketter, seriehærværk eller glasskader.

 

I tilfælde af at du kun har den lovpligtig ansvarsforsikring på din bil, må du selv punge ud for hele værkstedsreparationen. 

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg bliver kørt ned af et el-løbehjul?

Den 17. januar trådte en ny forsøgsordning i kraft for motoriserede løbehjul. Der gælder helt bestemte regler for brug af disse løbehjul.

For det første skal man være 15 år for at køre på de motoriserede løbehjul. Dernæst skal man køre efter de samme regler som cykler, dvs. køre på cykelstien, hvis der er sådan en.

Selvom løbehjulene forsikringsmæssigt bliver sammenlignet med et motorkøretøj, er det kun løbehjul, der udlejes, som skal være ansvarsforsikret.

Skulle uheldet være ude, er det vigtigt, at du først og fremmest får noteret en række oplysninger, bl.a. ulykkessted, tidspunkt, navn, adresse, tlf. nr. og forsikringsselskab på den person, som er kørt ind i dig, og hvem der ejer løbehjulet – herunder om det var et lejet løbehjul.

Hvis du eller dine ting bliver påkørt af en person, som kører på et lejet løbehjul, er du sikret erstatning på samme måde, som havde det været en bil, du var blevet kørt ned af. Uheldet skal derfor anmeldes til løbehjuludlejerens lovpligtige ansvarsforsikring. Hvis din bil er kaskoforsikret, dækker bilforsikringen også skader på din bil. Men der kan være en selvrisiko, som du selv skal betale i første omgang. Har du ikke en kaskoforsikring, ville du derimod skulle gå direkte til udlejerens forsikringsselskab.

Er løbehjulet ejet af en privatperson, er der ingen pligt til at forsikre sig, og det er almindelige regler i dansk erstatningsret, som gælder. Det betyder, at dine muligheder for at få erstatning afhænger af 1) om føreren har gjort noget forkert, dvs. opført sig uagtsomt, og 2) om føreren har en indboforsikring, som dækker skader, der sker ved kørsel på et motoriseret løbehjul.

Nogle motoriserede løbehjul kan køre op til 20 km/t., og mange indboforsikringer dækker ikke skader, der sker ved brug af et motoriserede køretøjer, som kan køre hurtigere end 15 km/t. Nogle selskaber har omvendt valgt at udvide forsikringen til ekstraordinært at dække disse kørselsskader.

Hvis en privat ejer ikke har en forsikring, eller hans forsikring ikke dækker dine skader, er du ikke overladt til dig selv. Det skyldes, at du i sådan en situation kan anmelde dine skader til Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM). DFIM er en garantifond, der sikrer, at du som tilskadekommen kan få erstatning, selvom et motorkøretøj ikke er forsikret. DFIM vil efterfølgende forsøge at kræve erstatningen tilbagebetalt af ejeren/føreren af løbehjulet.

Til sidst bør du også anmelde uheldet til dit eget forsikringsselskab, hvis du er kommet til skade og har en ulykkesforsikring. Den kan nemlig dække dine eventuelle varige mén og eventuelle behandlingsudgifter efter en påkørsel, selvom du får erstatning fra førerens ansvarsforsikring eller DFIM.

Jeg håber, at mit svar har givet dig klarhed over reglerne. Du kan finde mere information på vores hjemmeside www.forsikringsoplysningen.dk samt Færdselsstyrelsens hjemmeside https://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Regler-om-koretojer/Forsogsordning-for-smaa-motoriserede-koretojer.aspx

Kan jeg kræve erstatning af en forankørende lastbil for et stenslag i min forrude?

Lastbilschaufføren har efter færdselsloven pligt til at anbringe sit gods forsvarligt, så det ikke er til fare for at lave skade på andre personer eller ting. Hvis der falder en sten af ladet på en lastbil, er det muligt, at chaufføren ikke har overholdt sin forpligtelse.

Hvis din bil får en skade pga. noget, der falder af en anden bil eller lastbil, må du i første omgang anmelde det til din egen bilforsikring. En kaskoforsikring dækker glasskader, men det er korrekt, at du normalt selv skal betale selvrisikoen, hvis du ikke kan bevise, at andre er skyld i din skade. I nogle selskaber kan du undgå at betale selvrisiko ved udvalgte skadetyper, fx glasskader ved at købe det, man kalder en friskadedækning.

For at lastbilens forsikring kan komme til at dække din skade, kræver det, at du kan bevise, at stenen kom fra den pågældende lastbil, og at chaufføren ikke har båret sig ad, som han burde. Det er svært og kræver ofte, at du har vidner på uheldet. Har du ingen vidner, er det mest sandsynligt, at du må skyde en hvid pil efter at få lastbilchaufføren til at dække dit stenslag. Hvis du ikke ved, hvor lastbilen er forsikret, så kan du altid få det oplyst på SKAT’s hjemmeside: https://motorregister.skat.dk.

Skal jeg have det grønne og røde kort med på kør selv-ferie?

Det grønne kort er et bevis på, at din bil er ansvarsforsikret. For langt de fleste er det dog slet ikke nødvendigt at have det grønne kort med. Hvis du kører i EU, Norge, Island, Schweiz, Andorra og Serbien, behøver du ikke have kortet med. Det skal du derimod, hvis turen går til fx Albanien, Makedonien eller Tyrkiet. Og i Kosovo skal du også købe en særlig ansvarsforsikring ved grænsen. Du kan se en liste over lande, hvor du skal have kortet med her.

 

Det røde kort sikrer dig hjælp til din bil og campingvogn, hvis du skulle være så uheldig at komme ud for et færdselsuheld, et motorstop eller en punktering i udlandet, når din bil og campingvogn er kaskoforsikret i et forsikringsselskab, som er med i ”Rødt Kort-ordningen (det er de fleste). Men heller ikke her behøver du at have kortet med i en papirudgave. I stedet kan du hente Rødt Kort app’en helt gratis, inden du tager afsted. Eller du kan kode telefonnummeret ind til SOS på din mobil, +45 7010 5052.


Ud over at du med Rødt Kort app’en nemt kan tilkalde hjælp, får du også en række andre fordele. Den holder fx styr på, hvor man er strandet med sin bil, så man ikke behøver at huske på, hvor man er kørt galt eller har motorstop. Derudover kan du også få oplysninger om specifikke regler for kørsel i udlandet, planlægge rejseruten og få trafikmeldinger.

Dækker min bilforsikring, når mit kørekort er udløbet, hvis der sker et uheld?

Hvis du bliver involveret i et biluheld, mens dit kørekort er udløbet, vil bilens ansvarsforsikring normalt dække, hvis du er skyld i, at andre kommer til skade eller får ødelagt deres ting.

 

Men det ugyldige kørekort kan betyde, at du ikke kan få dækket skaderne på din egen bil. Kaskoforsikringen på en bil dækker nemlig ikke skader på bilen, som er sket, mens bilen blev ført af en person, som ikke har et gyldigt kørekort.

 

Hvis det kan bevises, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed, kan skaden dog være dækket. Det afhænger altid af de konkrete omstændigheder ved uheldet.

Hvordan er vi dækket, når vi har haft indbrud i vores campingvogn, mens den stod opmagasineret?

Desværre har I selv ansvaret for at forsikre jeres campingvogn fra det tidspunkt, I overtager den, og den bliver indregistreret til jer. Det gælder også, selvom vognen står opmagasineret hos andre, medmindre andet specifikt fremgår af jeres aftale med forhandleren.

 

Det betyder umiddelbart, at I selv må betale reparationsregningen. Kun hvis indbruddet skyldes forhandlerens fejl eller forsømmelse, kan de komme til at betale reparationsregningen. 

Ingen resultater fundet