Tema
Debat

Motorforsikring

Her finder du svar på udvalgte spørgsmål til motor- og bådforsikring. ​​​
Min bil er i et stormvejr blevet ramt af tagsten fra et hus. Kan jeg kræve erstatning af husejeren?

Nej, når en storm er årsag til, at tagsten blæser af og rammer bilen, kan du som hovedregel ikke kræve erstatning af husejeren. Hvis din bil er kaskoforsikret, skal du anmelde skaden til dit forsikringsselskab. Men vær opmærksom på, at du skal betale selvrisiko, medmindre du har en udvidet din forsikring med en særlig selvrisiko- eller friskadedækning, hvor du ikke betaler selvrisiko ved udvalgte typer skader.

Dækker bilens ansvarsforsikring personskade på passagerer i min bil ved et biluheld?

Ja. Alle passagerer, du har med i bilen, er dækket af bilens lovpligtig ansvarsforsikring. Desuden kan de være dækket af deres egen ulykkesforsikring.

Jeg har lavet skade på en lånt trailer med med min bil. Dækker ansvarsforsikringen på min bil?

Nej, skader på et tilkoblet køretøj er aldrig dækket af bilens ansvarsforsikring. Hvis ejeren har kaskoforsikret traileren, er skaden dækket af denne forsikring.

Jeg er kommet til skade i et eneuheld. Kan jeg få erstatning fra min bilforsikring?

Nej, bilens ansvarsforsikring dækker aldrig personskade på føreren af bilen. Du kan i stedet være dækket, hvis du har en førerulykkesforsikring eller en almindelig ulykkesforsikring.

Jeg er kommet til skade som passager i min egen bil. Kan jeg få erstatning fra min bils ansvarsforsikring?

Ja, du er dækket på lige fod med andre passagerer i din bil. Bilens ansvarsforsikring dækker derimod ikke, hvis du som fører kommer til skade, eller skade på ting som tilhører føreren eller bilejeren.

Jeg er blevet påkørt bagfra i min bil. Min forsikring vil kun dække reparation af min bil. Kan det passe, at jeg selv skal anmelde min rygskade til den anden bilists forsikring?

Din bilforsikring dækker reparation af din bil. De penge kan dit forsikringsselskab kræve igen af den ansvarlige bilists forsikringsselskab.

Din egen bilforsikring dækker aldrig skade på føreren og dermed heller ikke din rygskade. De er derfor ikke forpligtet til at hjælpe dig med at få den dækket af den ansvarlige bilists forsikringsselskab. Men du kan have ret til at få erstatning for din rygskade fra den ansvarliges bilists forsikring. Du skal dog selv anmelde skaden til forsikringsselskabet.

Hvis du ikke ved, hvor den anden bilist er forsikret, så kontakt politiet eller dit forsikringsselskab. Det bedste er altid at få nummerpladen på den anden bil, når ulykken sker. For du kan altid selv få oplyst hos SKAT, hvor bilen er forsikret.

Har du brug for en advokat til at hjælpe dig med sagen, kan du ved alvorlig personskade have mulighed for at få dækket rimelige og nødvendige advokatudgifter fra den ansvarlige bilists forsikringsselskab.

Hvorfor skal modparten ikke betale for min lejebil i hele den periode, vi har været uden bil?

Vi får en del henvendelser fra kunder, der ligesom dig, synes det er urimeligt, at de selv står tilbage med en del af regningen for en lejebil, når de er uden skyld i ulykken. Reglerne er ens for alle og er dannet på baggrund af retspraksis. Jeg vil prøve at ridse dem op.

For at du kan få dækket udgiften til en lejebil fra modpartens forsikringsselskab, skal det først og fremmest have anerkendt, at modparten er helt eller delvist skyld i uheldet.
Du skal som hovedregel bruge din bil erhvervsmæssigt. Hvis du bruger din bil til privat kørsel, fx til og fra arbejde, kan du kun få dækket udgiften, hvis offentlig transport til og fra arbejde ikke er mulig eller kun er mulig med meget store tidsmæssige gener. Du skal normalt selv lægge ud for leje af erstatningsbilen, hvorefter modpartens forsikringsselskab refunderer dig deres andel af udgiften.

Desværre er det sådan, at du kun får dækket lejeudgiften i den egentlige reparationstid, dvs. den tid, hvor værkstedet reparerer på din bil. Ventetid på fx reservedele eller weekender er normalt ikke dækket.

Du kan læse mere om reglerne, som er dannet på baggrund af retspraksis, i vores pjece ”Bilen og forsikring” eller på vores hjemmeside i menuen "Bil og motor".

Hvilke forsikringer har jeg brug for, når jeg lejer bil i udlandet?

Det er en god idé at nærlæse, hvad bilens forsikring dækker og ikke dækker. Når du skal beslutte, om du har brug for ekstra forsikringer, er der særligt to ting, du skal tænke over.

1) Hvor meget du selv har råd til at betale, hvis uheldet er ude?

2) Har du andre forsikringer, der i forvejen dækker?

Nogle rejseforsikringer dækker den selvrisiko, du kan blive opkrævet på lejebilens forsikring, hvis du får en skade på bilen. Der er forskel på, hvor stor en selvrisiko de enkelte forsikringer dækker. Du må derfor tjekke, hvordan din egen rejseforsikring dækker. Har I en ulykkesforsikring, dækker den normalt også i udlandet i mindst et år.

Du skal også være opmærksom på, hvilket kort du betaler lejebilen med. Nogle biludlejere accepterer ikke et Visa/Dankort. Har du betalt med Visa/Dankort, kan du derfor komme til at betale ekstra eller at skulle købe ekstra forsikring, når du henter bilen. Du kan læse mere på vores hjemmeside.

Hvor lang tid har modparten til at anmelde skaden?

I princippet har modparten op til tre måneder til at anmelde sin skade til sit forsikringsselskab. Det skyldes, at der i bekendtgørelsen om ansvarsforsikring for motorkøretøjer står, at forsikringsselskabet senest tre måneder efter den dato, du fremsætter dit krav, skal komme med et begrundet svar.

Det betyder også, at hvis modparten ikke har anmeldt skaden efter tre måneder, må modpartens forsikringsselskab afgøre sagen ud fra din version af uheldet i samspil med en eventuel politirapport, vidner m.v.

Kan jeg undgå at betale selvrisiko efter en fyrværkeriskade på min bil?

Det er ofte svært at drage nogen til ansvar for fyrværkeriskader på biler efter nytårsaften. Det betyder, at man i de fleste tilfælde selv må klare skaderne med hjælp fra sit eget forsikringsselskab.

 

Hvor meget af reparationen, du selv kommer til at betale, afhænger af, hvordan du har forsikret din bil.

 

En kaskoforsikring på en bil dækker fyrværkeriskader. Men har du købt kaskoforsikringen med en selvrisiko, skal du normalt selv betale den, hvis der sker fyrværkeriskader. Kun hvis du har købt en særlig selvrisiko- eller friskadeforsikring, kan du slippe for at betale selvrisiko ved udvalgte skadetyper, fx nedstyrtende genstande som raketter, seriehærværk eller glasskader.

 

I tilfælde af at du kun har den lovpligtig ansvarsforsikring på din bil, må du selv punge ud for hele værkstedsreparationen. 

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg bliver kørt ned af et el-løbehjul?

Den 17. januar trådte en ny forsøgsordning i kraft for motoriserede løbehjul. Der gælder helt bestemte regler for brug af disse løbehjul.

For det første skal man være 15 år for at køre på de motoriserede løbehjul. Dernæst skal man køre efter de samme regler som cykler, dvs. køre på cykelstien, hvis der er sådan en.

Selvom løbehjulene forsikringsmæssigt bliver sammenlignet med et motorkøretøj, er det kun løbehjul, der udlejes, som skal være ansvarsforsikret.

Skulle uheldet være ude, er det vigtigt, at du først og fremmest får noteret en række oplysninger, bl.a. ulykkessted, tidspunkt, navn, adresse, tlf. nr. og forsikringsselskab på den person, som er kørt ind i dig, og hvem der ejer løbehjulet – herunder om det var et lejet løbehjul.

Hvis du eller dine ting bliver påkørt af en person, som kører på et lejet løbehjul, er du sikret erstatning på samme måde, som havde det været en bil, du var blevet kørt ned af. Uheldet skal derfor anmeldes til løbehjuludlejerens lovpligtige ansvarsforsikring. Hvis din bil er kaskoforsikret, dækker bilforsikringen også skader på din bil. Men der kan være en selvrisiko, som du selv skal betale i første omgang. Har du ikke en kaskoforsikring, ville du derimod skulle gå direkte til udlejerens forsikringsselskab.

Er løbehjulet ejet af en privatperson, er der ingen pligt til at forsikre sig, og det er almindelige regler i dansk erstatningsret, som gælder. Det betyder, at dine muligheder for at få erstatning afhænger af 1) om føreren har gjort noget forkert, dvs. opført sig uagtsomt, og 2) om føreren har en indboforsikring, som dækker skader, der sker ved kørsel på et motoriseret løbehjul.

Nogle motoriserede løbehjul kan køre op til 20 km/t., og mange indboforsikringer dækker ikke skader, der sker ved brug af et motoriserede køretøjer, som kan køre hurtigere end 15 km/t. Nogle selskaber har omvendt valgt at udvide forsikringen til ekstraordinært at dække disse kørselsskader.

Hvis en privat ejer ikke har en forsikring, eller hans forsikring ikke dækker dine skader, er du ikke overladt til dig selv. Det skyldes, at du i sådan en situation kan anmelde dine skader til Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM). DFIM er en garantifond, der sikrer, at du som tilskadekommen kan få erstatning, selvom et motorkøretøj ikke er forsikret. DFIM vil efterfølgende forsøge at kræve erstatningen tilbagebetalt af ejeren/føreren af løbehjulet.

Til sidst bør du også anmelde uheldet til dit eget forsikringsselskab, hvis du er kommet til skade og har en ulykkesforsikring. Den kan nemlig dække dine eventuelle varige mén og eventuelle behandlingsudgifter efter en påkørsel, selvom du får erstatning fra førerens ansvarsforsikring eller DFIM.

Jeg håber, at mit svar har givet dig klarhed over reglerne. Du kan finde mere information på vores hjemmeside www.forsikringsoplysningen.dk samt Færdselsstyrelsens hjemmeside: https://www.fstyr.dk/da/Krav-til-k%C3%B8ret%C3%B8jer/Regler-for-k%C3%B8ret%C3%B8jer/Fors%C3%B8gsordninger-for-motoriserede-k%C3%B8ret%C3%B8jer#forsøgsordning-for-motoriserede-løbehjul

Kan jeg kræve erstatning af en forankørende lastbil for et stenslag i min forrude?

Lastbilschaufføren har efter færdselsloven pligt til at anbringe sit gods forsvarligt, så det ikke er til fare for at lave skade på andre personer eller ting. Hvis der falder en sten af ladet på en lastbil, er det muligt, at chaufføren ikke har overholdt sin forpligtelse.

Hvis din bil får en skade pga. noget, der falder af en anden bil eller lastbil, må du i første omgang anmelde det til din egen bilforsikring. En kaskoforsikring dækker glasskader, men det er korrekt, at du normalt selv skal betale selvrisikoen, hvis du ikke kan bevise, at andre er skyld i din skade. I nogle selskaber kan du undgå at betale selvrisiko ved udvalgte skadetyper, fx glasskader ved at købe det, man kalder en friskadedækning.

For at lastbilens forsikring kan komme til at dække din skade, kræver det, at du kan bevise, at stenen kom fra den pågældende lastbil, og at chaufføren ikke har båret sig ad, som han burde. Det er svært og kræver ofte, at du har vidner på uheldet. Har du ingen vidner, er det mest sandsynligt, at du må skyde en hvid pil efter at få lastbilchaufføren til at dække dit stenslag. Hvis du ikke ved, hvor lastbilen er forsikret, så kan du altid få det oplyst på SKAT’s hjemmeside: https://motorregister.skat.dk.

Skal jeg have det grønne og røde kort med på kør selv-ferie?

Det grønne kort er et bevis på, at din bil er ansvarsforsikret. For langt de fleste er det dog slet ikke nødvendigt at have det grønne kort med. Hvis du kører i EU, Norge, Island, Schweiz, Andorra og Serbien, behøver du ikke have kortet med. Det skal du derimod, hvis turen går til fx Albanien, Makedonien eller Tyrkiet. Og i Kosovo skal du også købe en særlig ansvarsforsikring ved grænsen. Du kan se en liste over lande, hvor du skal have kortet med her.

 

Det røde kort sikrer dig hjælp til din bil og campingvogn, hvis du skulle være så uheldig at komme ud for et færdselsuheld, et motorstop eller en punktering i udlandet, når din bil og campingvogn er kaskoforsikret i et forsikringsselskab, som er med i ”Rødt Kort-ordningen (det er de fleste). Men heller ikke her behøver du at have kortet med i en papirudgave. I stedet kan du hente Rødt Kort app’en helt gratis, inden du tager afsted. Eller du kan kode telefonnummeret ind til SOS på din mobil, +45 7010 5052.


Ud over at du med Rødt Kort app’en nemt kan tilkalde hjælp, får du også en række andre fordele. Den holder fx styr på, hvor man er strandet med sin bil, så man ikke behøver at huske på, hvor man er kørt galt eller har motorstop. Derudover kan du også få oplysninger om specifikke regler for kørsel i udlandet, planlægge rejseruten og få trafikmeldinger.

Dækker min bilforsikring, når mit kørekort er udløbet, hvis der sker et uheld?

Hvis du bliver involveret i et biluheld, mens dit kørekort er udløbet, vil bilens ansvarsforsikring normalt dække, hvis du er skyld i, at andre kommer til skade eller får ødelagt deres ting.

 

Men det ugyldige kørekort kan betyde, at du ikke kan få dækket skaderne på din egen bil. Kaskoforsikringen på en bil dækker nemlig ikke skader på bilen, som er sket, mens bilen blev ført af en person, som ikke har et gyldigt kørekort.

 

Hvis det kan bevises, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed, kan skaden dog være dækket. Det afhænger altid af de konkrete omstændigheder ved uheldet.

Hvordan er vi dækket, når vi har haft indbrud i vores campingvogn, mens den stod opmagasineret?

Desværre har I selv ansvaret for at forsikre jeres campingvogn fra det tidspunkt, I overtager den, og den bliver indregistreret til jer. Det gælder også, selvom vognen står opmagasineret hos andre, medmindre andet specifikt fremgår af jeres aftale med forhandleren.

 

Det betyder umiddelbart, at I selv må betale reparationsregningen. Kun hvis indbruddet skyldes forhandlerens fejl eller forsømmelse, kan de komme til at betale reparationsregningen. 

Hvilke rettigheder har, når vi bliver påkørt af en tysk bilist?

Hvis I ikke har en kaskoforsikring, er jeres forsikringsselskab desværre ikke forpligtet til at hjælpe med jeres skade. Det betyder, at I selv må forsøge at få jeres skade og udgifter dækket hos det tyske forsikringsselskab.

 

Hvis den tyske bilist er skyld i uheldet, burde I kunne få erstatning for jeres bil fra den tyske bilistens ansvarsforsikring. Efter danske regler kan en dansk bilists ansvarsforsikring også være forpligtet til at dække udgiften til en lejebil, hvis man bruger sin bil erhvervsmæssigt, eller hvis man ikke kan undvære den, fordi offentlig transport til og fra arbejde ikke er mulig. Ved totalskade vil man som hovedregel ikke kunne kræve lejen betalt mere end to uger fra skadedatoen. Jeg kender desværre ikke reglerne i Tyskland, men jeg vil anbefale jer til at anmelde jeres samlede krav til det tyske forsikringsselskab.

 

Hvis I ikke kender navnet på forsikringsselskabet, kan I selv slå registreringsnummeret på den tyske bil op og få oplyst det udenlandske forsikringsselskab hos DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring): https://www.dfim.dk/garantifonde/garantifond-motorkoeretoejer/uheld-i-udlandet/.

Ved I allerede, hvem det tyske forsikringsselskab er, kan I kontakte det danske forsikringsselskab, som behandler sagen på vegne af det udenlandske forsikringsselskab. I kan se, hvem I skal kontakte via DFIM’s "handlingliste": https://www.dfim.dk/garantifonde/garantifond-motorkoeretoejer/uheld-i-danmark/handlingliste-uheld-i-dk/.

Hvem har skylden, når man bliver påkørt af en overhalende bil?

Nogle typer af færdselsuheld kan skabe uenighed om, hvem der har skylden. Derfor har forsikringsselskaberne, på baggrund af mange års domspraksis, lavet helt klare retningslinjer for, hvordan ansvaret skal placeres, når der sker sammenstød mellem biler. Du kan se eksempler i vores webpjece om bilforsikring.

Skyldspørgsmålet er altid en konkret vurdering, som vi ikke kan gå ind i. Det vi kan sige er, at hvis man bliver påkørt bagfra af en anden bil, har den bagfrakommende som hovedregel skylden. Når uheldet derimod er sket i forbindelse med et venstresving, kan din datter få en del af skylden, selvom hun har givet tegn/blinket. Det skyldes, at hun skal sikre sig, at der er frit bagfra, inden hun svinger.

 

Hvis bilisterne har hver sin version af, hvordan uheldet er sket, og der ikke er nogen vidner, kan det i sig selv betyde, at skylden bliver ligeligt fordel. Derfor er det altid en god ide at få kontaktoplysninger på andre, som har overværet et uheld.

Kan jeg selv reparere min bil for at undgå, at den bliver totalskadet?

Din bil bliver som udgangspunktet takseret på et værksted, og det er dit forsikringsselskab, der opgør både skaden og handelsværdien, som spiller ind på, om bilen er totalskadet.


Forsikringsselskabet kan anvise en reparatør/leverandør af reservedele, men i mange tilfælde vælger man selv det værksted, hvor bilen skal takseres. Det forudsætter naturligvis, at værkstedet har den rette ekspertise.


Reglerne for, hvornår en bil er totalskadet, følger af Registreringsafgiftsloven. Og når din bil først er blevet takseret og erklæret for totalskadet, ”fanger bordet”.


Mulighed for reparation
Hvis bilen er skadet mellem 60 og 70 procent af handelsværdien, vil du som hovedregel blive tilbudt en kontanterstatning. Men du kan også vælge at få din bil repareret på et værksted.


Når din bil er totalskadet
Hvis bilen er skadet med mere end 70 procent af handelsværdien, er bilen totalskadet, og du vil få en kontanterstatning. Kun hvis skaden er mindre end 25.000 kr. (bagatelgrænse), kan du vælge at få bilen repareret på et værksted. Din erstatning kan aldrig overstige bilens værdi.


Normalt kan du således ikke selv udføre reparationen mod en lavere timeløn (uden regning) og på den måde forhindre, at bilen bliver totalskadet. Hvis der ikke er tale om en totalskade, kan der kun ren undtagelsesvis aftales en kontanterstatning til at dække egen reparation ved mindre skader, fx på special-/veteranbiler, hvor det kan være svært at finde en reparatør.


Hvis en skade overstiger bagatelgrænsen, vil bilen typisk blive totalskadeblokeret, og forsikringsselskabet er forpligtet til at klippe nummerpladerne og inddrage bilen. I dette tilfælde tilhører bilen forsikringsselskabet.


Kun SKAT kan ophæve totalskadeblokeringen ved betaling af ny registreringsafgift. Men dit forsikringsselskab er ikke forpligtet til at indgå en aftale med dig om tilbagekøb og genopbygning mod en ny afgift.


Du kan læse mere om reglerne for totalskade i Registreringsafgiftsloven og på vores hjemmeside.

Kan mit forsikringsselskab opkræve mig for en bil, jeg fik for et halvt år siden - og først modtager policen på nu?

Færdselsloven siger, at ethvert motorkøretøj skal være ansvarsforsikret, og at forsikringsselskabet hæfter direkte overfor en eventuel skadelidt person.

 

Dit forsikringsselskab hæfter altså fra det tidspunkt, bilen er blevet indregistreret til dem hos Skat, uanset om du har fået en police eller ej. Du kan se i Motorregistreret (DMR), hvornår dit forsikringsselskab har overtaget risikoen for din bil, og dermed hvornår du skal betale fra.

 

Du skriver, at bilen først blev registreret hos dem i december. Men hvis risikoen er overgået til dem allerede i juni, hvor bilen blev indregistreret, er det underordnet, at policen først senere er blevet oprettet i deres system. De er i den situation i deres fulde ret til at opkræve dig for den fulde periode – altså i dit tilfælde fra juni 2019.

 

Hvis du havde lavet en skade på andre med din bil i perioden mellem juni og december, ville dit forsikringsselskab komme til at dække. Det er derimod en konkret vurdering, om dit forsikringsselskab ville dække eventuelle skader på din egen bil.

 

Det afhænger af, hvilken forsikring du har anmodet om, da bilforhandleren indregistrerede din bil. Når man indregistrerer en bil, skal man nemlig oplyse, om bilen kun skal ansvarsforsikres (lovpligtig) eller også kaskoforsikres.

 

Når man kører uforsikret i sin bil

Hvis man ikke har en lovpligtig ansvarsforsikring på sin bil, modtager man et dagsgebyr på 250 kr. fra Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) pr. dag, man ikke har været forsikret. Sådan har det været siden januar 2019, hvor en ny lov trådte i kraft.

 

Det betyder, at hvis bilen ikke havde været forsikret, ville DFIM i første omgang komme til at betale erstatning til en evt. tilskadekommen. Herefter ville du blive mødt med et krav om tilbagebetaling til DFIM. Det følger af bekendtgørelsen for ansvarsforsikring af motorkøretøjer.

Hvordan er jeg dækket, hvis jeg ved et uheld kører over for rødt?

Kort fortalt dækker en kaskoforsikring ikke skader på din bil, som skyldes grov uagtsomhed, dvs. når man gør noget, der er indlysende farligt.

At køre over for rødt indebærer en åbenlys fare for uheld, og det vil i de fleste situationer blive betragtet som groft uagtsomt, medmindre der er særlige formildende omstændigheder til stede. Det kan fx være dårlig sigtbarhed, pludselig besvimelse, nyseanfald eller lignende.

Hvis forsikringsselskabet kommer frem til, at din kørsel kan karakteriseres som grov uagtsomt, dækker din forsikring ikke skaderne på din egen bil. Bilens ansvarsforsikring vil derimod normalt dække skaderne på de to andre bilisters køretøj.

Må jeg benytte min afdøde fars bil?

Din fars bilforsikring dækker enhver, der lovligt benytter bilen med forsikringstagerens tilladelse. Da forsikringstageren, din far, er død, bør tilladelsen ske via skifteretten, indtil boet er opgjort.


Forsikringsselskabet vil altid betale erstatning til en evt. skadelidte, hvis du påkører en anden bil eller person. Men du risikerer at blive mødt med et krav om tilbagebetaling fra din fars forsikringsselskab, hvis kørslen ikke er sket lovligt.


Derfor er mit bedste råd, at du taler med bobestyreren og din fars forsikringsselskab, før du bruger bilen.


Hvis du arver bilen, skal du huske at få om registreret bilen inden tre uger.

Hvem skal forsikre en trailer ved udlån?

Ejeren bærer det overordnet ansvar for at forsikre traileren.

 

Når det er sagt, er der flere ting, som både du og ejeren skal være opmærksomme på, når traileren lånes ud.

 

1) Sørg for at lave en kontrakt ved udlån/udlejning

Det er en god ide at lave en kontrakt ved udlånt/udlejning, så både ejer og låner ved, hvordan traileren skal opbevares, og hvad der er aftalt i tilfælde af skade eller tyveri.

 

2)Traileren skal forsikres særskilt

Hvis man som ejer, dvs. grundejerforeningen, vil være sikker på at få erstatning ved tyveri eller skader, skal man købe en særskilt kaskoforsikring på traileren, som dækker pludselige skader.

 

3)Når man låner andres trailer

Som låner er man forpligtet til at levere det lånte, her traileren, tilbage i samme stand. Skader skal anmeldes til ejerens eventuelle kaskoforsikring. Hvis traileren ikke er forsikret, skal man være opmærksom på, at lånerens egen indbo-/ansvarsforsikring aldrig dækker skader på en trailer, da der ikke er tale om indbo. Ejeren må i stedet kræve erstatning af låneren.

 

Hvis traileren er kaskoforsikret, og forsikringen er købt med en selvrisiko, er dette beløb et mellemværende mellem grundejerforeningen og låneren.

 

4) Skade sket under kørsel

Ansvar for skader på andre, der sker under kørsel, er dækket af den trækkende bils ansvarsforsikring, dvs. af den enkelte låners/brugers egen bilforsikring. Bilens ansvarsforsikring dækker aldrig skader på selve traileren.

 

Covid-19: Hvad skal vi være opmærksom på, når vi kører på sommerferie i vores egen bil?

Hvis jeres bil er kaskoforsikret, indeholder den også redningshjælp i udlandet, typisk Rødt Kort-ordningen, som de fleste forsikringsselskaber er med i, eller en lignende redningsordning. Dermed er I fx sikret vejhjælp ved uheld eller kørselsstop samt betaling af nødvendige udgifter til ekstra overnatning eller lånebil. I kan læse mere om Rødt Kort-ordningen på SOS International’s hjemmeside.

 

Jeres bilforsikring dækker altså som normalt, så længe skaden sker indenfor EU/EØS. Bliver I involveret i en ulykke eller et uheld i udlandet, kan I kontakte SOS International eller en tilsvarende alarmcentral, hvis jeres forsikringsselskab ikke er med i Rødt Kort-ordningen.

 

Inden I tager på ferie, er det en god ide at få styr på telefonnummeret til alarmcentralen. I kan med fordel også hente den gratis app ”Rødt Kort”.

Hvis I ikke har en kaskoforsikring på jeres bil, er det en god ide at købe et særskilt redningsabonnement, så I kan få hjælp i udlandet, ligesom I skal være opmærksomme på, at eventuelle skader på jeres egen bil ikke er dækket af jeres forsikring. Bilens ansvarsforsikring dækker naturligvis fortsat, hvis I er skyld i et uheld, og I bliver mødt med et erstatningskrav fra en anden bilist.

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg bliver påkørt af en speed pedelec uden forsikring?

En en almindelig indbo-/ansvarsforsikring dækker ikke dækker skader under kørsel på en speed pedelec, og det er lovpligtigt at købe en særlig ansvarsforsikring.

 

Når der er tale om et motorkøretøj eller en speed pedelec, er man som skadelidte (tilskadekommen) altid sikret en erstatning i forbindelse med en ulykke, selvom ejeren ikke har en forsikring. Det sker via DFIM, som er en garantifond for uforsikrede skader.

 

Derfor er det korte svar på dine spørgsmål, at man skal anmelde uheldet til DFIM, som vil behandle sagen, hvis ejeren er uforsikret.

 

Udover en bøde for at køre uforsikret, risikerer speed pedelec ejeren dog også efterfølgende at blive mødt med et økonomisk krav fra DFIM, hvis de betaler erstatning til en tilskadekommen.

Hvor længe må vores kaskoforsikring vente med at udbetale vores selvrisiko, når vi ikke selv er skyld i uheldet?

Det er normalt, at dit forsikringsselskab tilbageholder selvrisikobeløbet, hvis modparten endnu ikke har anerkendt deres erstatningspligt.

 

Modpartens forsikringsselskab har i princippet tre måneder til at anerkende uheldet, fra dit forsikringsselskab sender deres krav til dem.

 

Hvis modparten fx ikke har anmeldt uheldet til sit forsikringsselskab endnu, eller der er uenighed om uheldets omstændigheder, dvs. hvordan uheldet er sket, kan det være med til at forsinke sagen. Hvis politiet har været involveret, vil forsikringsselskaberne normalt også have brug for at indhente en rapport herfra for at kunne afgøre, hvem der er skyld i uheldet.

 

Du skriver ikke, hvor længe siden det er, at dit forsikringsselskab anmeldte kravet til modpartens forsikring, men hvis det er under tre måneder siden, må I desværre væbne jer med tålmodighed lidt endnu.

 

Hvis det er mere end tre måneder siden, vil jeg anbefale dig at kontakte dit forsikringsselskab for nærmere oplysninger.

Kan jeg optjene anciennitet uden at have en bilforsikring i mit eget navn som ung bilist?

En bil skal altid forsikres i den rette ejer/brugers navn. Det betyder altså, at forsikringen skal stå i dit navn, hvis du vil købe din egen bil.

 

Hvis du er på udkig efter din egen bilforsikring, kan du på forsikringsguiden.dk sammenligne priser og dækning på bilforsikringer hos en lang række forsikringsselskaber.

 

Lån af forældres bil

Låner du derimod dine forældres bil en gang i mellem (lejlighedsvist), kan du i nogle selskaber optjene erfaring/anciennitet ved, at dine forældre køber en tillægsdækning. Det kræver, at du ikke har fast råderet over bilen.

 

Dine forældre kan undersøge med deres forsikringsselskab, om de kan udvide deres forsikring med en ekstra dækning - "Ung fører/Ung bag rattet". På den måde kan du optjene anciennitet på lige fod med, hvis det var din egen bil/forsikring, indtil du køber din egen bil.

 

Du skal være opmærksom på, at der kan være en begrænsning på, hvor mange år, du kan optjene anciennitet, ligesom det altså er en forudsætning, at bilen primært bruges af dine forældre.

 

Hvis du i stedet bruger dine forældres bil fast, skal du noteres som bruger på dine forældres forsikring. Det skal du, fordi prisen bliver beregnet efter den højeste risiko, hvilket i dette tilfælde vil være dig. Det er ulovligt at køre med en forsikring, som kun beregnes ud fra dine forældres oplysninger, hvis du også bruger bilen fast.

Hvordan kan jeg sikre mig mod parkeringsskader, hvor skadevolderen er ukendt?

En kaskoforsikring dækker parkeringsskader, men du  skal normalt betale den selvrisiko, som du har købt din forsikring med.

 

I nogle selskaber kan du købe en udvidet dækning, som betyder, at du ikke skal betale den aftalte selvrisiko ved udvalgte skadetyper, fx hvis din bil bliver påkørt af en ukendt bilist, mens den holder parkeret.

 

Hvis du har været ude for en konkret skade, er det en god ide at efterlyse vidner. Du kan også kontakte fx indkøbscenter, butik m.v. for at høre, om de har videoovervåget parkeringsområdet og dermed kan identificere, hvem der har påkørt din bil. Hvis du kan få oplyst nummerpladen på bilen, kan du selv slå op på det digitale motorregister (hos SKAT), hvor bilen er forsikret, og på den måde måske få dækket dit tab via modpartens forsikring. Her er et link til SKAT’s motorregister, og et par gode råd i forbindelse med parkeringsskader.

 

Gode råd

 • Giv dig god tid, når du parkerer (mange skader sker i stress og jag)
 • Parkér din bil i det fjerneste hjørne med mindst mulig trafik ud og ind
 • Parkér så korrekt som muligt med god afstand til andre biler
 • Overvej, om du har brug for en tillægsforsikring ved parkeringsskader, så du undgår at betale selvrisiko, når skadevolderen er ukendt
 • Læg en seddel, hvis du rammer andre – tag også et billede af evt. skader
 • Er du vidne til et uheld, så læg dine kontaktoplysninger.
Kan min kone ikke kan få erstatning for varige mén fra modpartens bilforsikring, fordi det er sket i arbejdstiden?

Det følger af både lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatningsansvar, at man ikke kan opnå erstatning fra en ansvarsforsikring for de ydelser, som også er dækket af en arbejdsskadeforsikring.

 

Alle skader skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (som tidligere hed Arbejdsskadestyrelsen), og arbejdsskadeforsikringen er altid primær, når der er en ansvarlig modpart. Dvs. at det er arbejdsskadeforsikringen, som skal betale erstatning for de ydelser, der er dækket af begge forsikringer.

 

Derfor er det rigtigt, at modpartens ansvarsforsikring ikke dækker din kones varige mén, når skaden er sket i arbejdstiden, og hun har fået erstatning fra arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring. Modpartens ansvarsforsikring kan derimod dække de udgifter eller krav, som ikke er dækket efter lov om arbejdsskadesikring. Hvis hun har været sygemeldt pga. ulykken, kan hun dermed i stedet have ret til erstatning for svie og smerte samt evt. tabt arbejdsfortjeneste herfra.

 

I kan læse mere om din kones erstatningsmuligheder på vores hjemmeside og i vores pjece ”Beregning af personskadeerstatning”, som du kan finde her.

Hvilke krav stilles til en klasse A havn?

Havnens godkendelsesstatus har betydning for, hvordan din bådforsikring dækker, når den ligger i vandet i vinterhalvåret.

 

Brancheorganisationen for forsikringsselskaber, Forsikring & Pension, administrerer havnelisten og står dermed for processen, når en havn søger om godkendelse.

 

Der er som sådan ikke nedfældet generelle kriterier for, hvad en A-havn skal leve op til. Og hverken vi eller Forsikring & Pension kan yderådgivning forud for et byggeri. Når et byggeri er færdigmeldt, kan havnen søge om godkendelse. Forsikring & Pensions havneudvalg vil i den forbindelse besigtige forholdene og lave en individuel vurdering af, om havnen kan opnå godkendelse.

 

På vores hjemmeside Forsikringsoplysningen.dk kan du finde et link til Forsikring & Pensions officielle havneliste. Her kan du kan se, hvilke havne der er godkendt i klasse A – herunder se klassificeringen for den havn, du skal have båden liggende i.

 

Er det nødvendigt at omregistrere min bil, hvis jeg låner den ud til min ven for en længere periode?

Man må gerne lejlighedsvist låne sin bil ud til andre uden, at det kræver en omregistrering. Hvis andre derimod har fast råderet over din bil, skal din bilforsikring justeres.

 

Det skyldes, at enhver bil altid skal forsikres i den rette ejer/brugers navn. Prisen bliver beregnet efter den faktiske risiko, dvs. hvem der kører i bilen. Det er ulovligt at køre med en forsikring, som kun beregnes ud fra dine oplysninger, hvis andre også bruger bilen fast.

 

Som regel er det muligt at tilføje en ekstra bruger på sin bilforsikring. Men det kræver typisk, som dit forsikringsselskab oplyser, at du omregistrerer bilen. Du burde fortsat kunne stå som eneejer af bilen, selvom du tilføjer en sekundær bruger. 

Skal man have en ansvarsforsikring på en lånt campingvogn?

Når du kører med en campingvogn, dækker din bils lovpligtige ansvarsforsikring dit ansvar for skader, der rammer andre. Det gælder også i andre EU-lande. Derfor har du ikke brug for en ekstra ansvarsforsikring.

 

Du skal være opmærksom på, at din bilforsikring ikke dækker skader på selve campingvognen. Det kræver en separat kaskoforsikring på campingvognen.

 

Tjek ejerens forsikringsforhold

Som låner har du efter dansk lov ansvaret for at leveret lånte ting tilbage til ejeren i samme stand. Du hæfter altså for evt. skader på campingvognen. Derfor bør du undersøge med din ven, om han/hun har kaskoforsikret campingvognen, og hvad selvrisikoen er.

 

Hvis han/hun har en kaskoforsikring, kan du alene komme til at betale en evt. selvrisiko. Kaskoforsikringen inkluderer også en redningsforsikring, hvis du får brug for vejhjælp i udlandet. Husk, at medbringe et telefonnummer til alarmcentralen, typisk hos SOS International (Rødt kort).

 

Hvis din ven ikke har en kaskoforsikring på vognen, hænger du selv på udgiften til at reparere vognen, hvis den bliver skadet. Du må derfor gøre op med dig selv, om du vil påtage dig den risiko.

 

Du bør også generelt sikre dig, at bilen er egnet til at trække den pågældende campingvogn.

 

Hvordan er vi dækket, når vi påkører vores egen bil?

En bils ansvarsforsikring dækker skader, som rammer andre personer eller deres ting. Skader på forsikringstagerens, husstandens eller førerens ting er aldrig dækket. Derfor er det rigtigt, at din mands bilforsikring ikke skal dække skaden på din bil.

 

Er din mands bil kaskoforsikret, kan I alene få dækket udgifterne til at få repareret hans bil via hans bilforsikring, når beløbet overstiger jeres eventuelle selvrisiko.

 

Da I ikke har kaskoforsikret din bil, betyder det desværre, at I selv må betale den del af reparationsregningen, som vedrører din bil. Ønsker I at sikre jer mod påkørselsskader i fremtiden, må I overveje at købe en kaskoforsikring.

Har vi ret til erstatning efter vores datter, som er blevet påkørt?

Bilens lovpligtige ansvarsforsikring betaler erstatning efter reglerne i Erstatningsansvarsloven.

 

Det betyder, at I har krav på at få betalt rimelige begravelsesudgifter fra den lovpligtige ansvarsforsikring.

 

Efter dansk erstatningsret har man kun krav på yderligere erstatning, hvis man har mistet en forsøger, dvs. normalt en ægtefælle eller samlever. Desuden kan børn have krav på erstatning, når de mister en forælder.

 

Derfor vil I som hovedregel desværre ikke have krav på yderligere erstatning fra føreren eller dennes ansvarsforsikring.

 

Hvis jeres datter selv havde en ulykkesforsikring med dødsdækning eller en livsforsikring, kan I have ret til erstatning herfra.

Er min bil totalskadet, når en reservedel er i restordre?

Der er meget klare regler for, hvornår en bil bliver erklæret totalskadet. Det kræver, at skaden på din bil er vurderet til mere end 75 pct. af bilens handelsværdi. Du kan læse mere om reglerne på vores hjemmeside.

 

Et forsikringsselskab er ikke herre over lang reparationstid på et værksted. De vil dermed som hovedregel ikke være forpligtet til at erklære bilen totalskadet alene af den årsag. Særligt ikke nu efter Corona-krisen og flere andre tilfælde, hvor der pludselig opstår længere ventetid på leverancer og reservedele.

Kan man undgå selvrisiko ved seriehærværk på biler?

Som hovedregel gælder den selvrisiko, som man har købt sin forsikring med - også ved skader efter hærværk, og også selvom det har ramt flere biler på samme tid i samme gade. Men nogle selskaber har udvidet dækningen.

Det betyder, at man ikke betaler selvrisiko ved udvalgte skadetyper, fx seriehærværk. – Den udvidede dækning kan være  en del af nogle bilforsikringer,  men ofte er det noget, man skal tilkøbe.

Dækker forsikringen, hvis min mand vælter på sin motorcykel?

Motorcyklens normale ansvars- og kaskoforsikring dækker ikke personskader hos føreren af motorcyklen, i dette tilfælde din mand. (Du er derimod dækket, hvis du sidder med bagpå som passager – sådan er reglerne).

 

Din mand kan selv have en ulykkesforsikring, der dækker, hvis han får varige mén af et styrt med motorcyklen. Behandlingsudgifter efter en ulykke kan også være dækket. Du skal være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at udvide forsikringen for at få fuld erstatning i forbindelse med skader, som sker under kørsel på en motorcykel.

 

En ulykkesforsikring dækker fx ikke manglende løn og erhvervstab. Hvis han ønsker at sikre sig yderligere, kan han tilkøbe en førerforsikring til motorcykelforsikringen.

 

 

Jeg skal betale selvrisiko efter påkørsel af et rådyr, men det skulle min nabo ikke?

Forsikringsselskaberne er forskellige, og det samme er deres forsikringsbetingelser. Derfor kan der sagtens være forskel i dækningen på din og din nabos bilforsikring.

 

Hos nogle selskaber er påkørsel af dyr en del af det, man kalder for friskader uden selvrisiko. Friskader er en tilvalgsdækning, som man selv aktivt skal vælge til på forsikringen.

 

Det er rigtigt, at du er uden skyld i skaden, men forsikringsselskabet kan ikke rette krav mod rådyret. Derfor skal du betale den selvrisiko, du har valgt, da du købte forsikringen.

Min ven fik stjålet sin bil under en prøvetur. Hvorfor vil forsikringsselskabet ikke dække?

Når man giver bilnøglen til en anden person og vedkommende ikke kommer tilbage med bilen, så er der i forsikringsmæssig forstand tale om bedrageri. Kaskoforsikringen dækker ikke bedrageri.

 

I den sag, vi udtalte os om i TV2 Lorry, havde ejeren af bilen været med under prøveturen. Det er først, da de er retur ved ejers bopæl, og han stiger ud af bilen, at den potentielle køber stikker af med bilen.

 

Forsikringsmæssigt er forskellen, at ejeren har haft kontrol over bilen under hele forløbet. Han har gjort, hvad han kunne, for at sikre sig mod tyveri af bilen.

 

Hvis man vil sælge sin bil privat, så er det en god idé at se købers kørekort, men det vigtigste er, at man tager med i bilen under en evt. prøvetur. På den måde har man hele tiden kontrol over bilen.

Jeg har købt en vandscooter. Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til forsikring?

I maj 2018 ændrede man Søfartsloven og gjorde ansvarsforsikringen lovpligtig for bl.a. vandscootere. Tidligere var det frivilligt og op til en selv, hvordan man ønskede at forsikre sig. Men efter nogle frygtelige ulykker i Københavns Havn, valgte man at ændre loven og gøre ansvarsforsikringen lovpligtig for visse søfartøjer.

 

Man skal være minimum 16 år og have bestået en vandscooterprøve, før man må sejle vandscooteren.

 

Både vandscooterbevis og certifikat som dokumentation for, at vandscooteren er ansvarsforsikret, skal medbringes under sejlads.

Jeg har påkørt min egen private bil med min firmabil, men mit forsikringsselskab vil ikke rette kravet mod firmabilens ansvarsforsikring. Hvorfor ikke?

Når begge biler er kaskoforsikret, så har dit forsikringsselskab ret i, at sagen skal behandles som to kaskoskader og med betaling af to gange selvrisiko. Det betyder, at man skal anmelde skaderne til hver sin kaskoforsikring

 

Selvom firmabilen ikke er ejet eller registreret til dig, så er det din handling man kigger på, når man skal afgøre sagen. Når det er dig, der kører firmabilen, så er det dig, der efter færdselsloven, gøres ansvarlig for eventuelle skader, der forvoldes med firmabilen. Normalt vil firmabilens ansvarsforsikring dække skader, som du forvolder, men fordi du også ejer den anden bil, så sker der det, der forsikringsteknisk hedder identifikation.

 

Når der sker identifikation mellem dig og firmabilens ejer - og du samtidig ejer den bil, du rammer - så er det ikke muligt at rette kravet mod firmabilens ansvarsforsikring. Årsagen til det er, at man ikke kan blive ansvarlig over for sig selv. Det vil være det samme, hvis I fx har to biler i husstanden, og man uheldigvis får påkørt den ene bil med den anden bil.

Hvornår skal min båd trækkes på land, og hvordan sikrer jeg, at den er klar til vinteren?

Som udgangspunkt dækker bådforsikringen sejlads fra 1. april til 15. november (begge dage inkl.), og når båden ligger på land fra 16. november til 31. marts. Når din båd ligger i en A-havn, er det muligt at udvide forsikringen med vintersejlads, hvis du ønsker dækning for sejlads eller have båden liggende i vandet om vinteren.

 

Hvis du tager båden på land hen over vinteren, findes der mange tjeklister til, hvordan du gør båden vinterklar.

 

Du bør bl.a.:

 • Vaske båden udvendigt og indvendigt med bådshampoo
 • Tøm vandtanke, spildevandstanke, slanger m.v., så de er frostsikre
 • Tjek søventilerne
 • Afbryd alt elektronik, og afmontér batteriet. Batteriet skal opbevares frostsikkert
 • Skift olie og filtre i motoren samt i gearkassen
 • Gennemgå båden udvendigt. Tjek, om der er skader på skroget, og om presenningen har huller
 • Hæng fugtposer op indvendigt. Fjern madrasser og lign., som suger fugt

 

Du kan se en fuldkommen liste her:

En guide til vinterklargøring af båden - Marineworld

Dækker kaskoforsikringen tyveri af benzin fra bilen?

Antallet af brændstoftyverier er desværre steget markant i år.

 

Hvis gerningsmanden forvolder skade på bilen fx ved at bore eller slå hul i tanken eller ved at bryde tankdækslet op, så vil disse skader være dækket af bilens kaskoforsikring, hvis reparationen overstiger forsikringens selvrisiko.

 

Men selve brændstoffet er ikke dækket af kaskoforsikringen.

Vi skal på skiferie til Sverige. Er der noget, vi skal være opmærksomme på?

I Sverige er det lovpligtigt at køre med vinterdæk i perioden 1. december til 31. marts – helårsdæk opfylder ikke dette krav. Man risikerer at få en bøde, hvis man ikke har det.

 

Det er også en rigtig god idé at medbringe snekæder, men det er ikke påbudt ved lov i Sverige.

 

I skal være opmærksomme på, at der kan være begrænsninger i kaskoforsikringen, hvis man kører med sommerdæk i et land, hvor der er krav om vinterdæk i en bestemt periode. I hvert fald hvis årsagen til uheldet er, at man kører med sommerdæk.  Husk også lige rejseforsikringen.

Vi skal køre til Østrig på skiferie. Hvordan er det nu med forsikringen, hvis vi får motorproblemer undervejs?

Når jeres bil er kaskoforsikret, så er der også tilknyttet en redningsforsikring i udlandet. En del selskaber benytter det Røde Kort via SOS International, men der kan være selskaber, som benytter en anden udbyder. I skal derfor forhøre jer hos selskabet, hvis I vil have et nøjagtigt svar.

 

Inden afrejse er det en god idé at tjekke følgende på bilen:

 • Bremse-, køler- og sprinklervæske
 • Olie
 • Lygter og dørlåse
 • Dæk – lufttryk og mønster. Husk snekæder
 • Advarselstrekant, donkraft og hjulnøgle

 

Husk også altid refleksvesten, og hold dig opdateret på, om der er specielle regler i det land, du skal

rejse til.

 

Når du kører til et EU/EØS land, er det ikke nødvendigt at medbringe bevis for fx ansvarsforsikringen.

 

I kan læse mere på vores hjemmeside, hvor der også er flere gode råd at hente.

Bilferie - Læs om rødt og grønt kort her - Forsikringsoplysningen (forsikringsguiden.dk)

Vi skal køre til Frankrig på sommerferie. Skal vi medbringe et bevis på, at bilen er forsikret?

Det grønne kort findes stadig, men på en tur til Frankrig er det ikke nødvendigt at medbringe det.

 

Ansvarsforsikringen er lovpligtig i Danmark, og det gælder også i alle andre EU/EØS-lande. Det betyder, at når bilen er forsynet med en dansk nummerplade, er det også bevis for, at den er ansvarsforsikret.

 

Du kan læse mere om, hvilke lande der er med, og hvilke der ikke er med i grønt-kort ordningen her.

 

Hvilken forsikring dækker, hvis min ladeboks bliver udsat for hærværk eller hvis ladekablerne bliver stjålet?

Ladekablerne vil være dækket på bilens kaskoforsikring, så hvis de bliver stjålet, eller hvis der bliver begået hærværk på dem, skal det meldes på bilens forsikring.

 

For selve ladeboksen er det lidt anderledes: Den kan være dækket på enten bilens forsikring eller på husets. Det afhænger af den forsikring, det enkelte forsikringsselskab udbyder – for det kan godt være forskelligt. Så jeg anbefaler, at du kontakter dit selskab og spørger, hvad der præcis gælder i dit tilfælde.

 

Vores bil er blevet ødelagt af haglvejr. Hvorfor kan vi ikke få en lånebil, mens vi venter på, at den kommer hjem til Danmark?

Det er desværre ikke en del af kaskoforsikringen. Den dækker heller ikke lånebil, hvis din bil bliver skadet i Danmark.

 

Lånebil kræver som udgangspunkt en tillægsforsikring, eller at forsikringsselskabet har et samarbejde med værksteder, som stiller lånebil til rådighed, mens bilen repareres. Dækningen er forskellig fra selskab til selskab, og du er nødt til at tjekke med dit forsikringsselskab, om de tilbyder tillægsforsikring og i så fald, hvad den dækker.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg påkører et rådyr, og jeg kan se, at dyret er såret og løber væk?

Kaskoforsikringen vil som udgangspunkt dække påkørsel af et rådyr.

 

Hvis man kan se, at dyret er såret og løber ind i skoven, er det vigtigt, at man holder ind til siden og markere det sted, hvor dyret sidst er set.

 

Derefter skal man ringe til Dyrenes Vagtcentral på 1812. De vil herefter tilkalde en autoriseret schweisshundefører, som er eksperter i at finde sårede dyr.

 

Det er også vigtigt, at man ikke går hen til dyret eller følger efter det, da det kan ødelægge sporet for schweisshunden.

 

Du kan læse mere om Dyrenes Vagtcentral her og om Schweiss-registreret her

Dækker forsikringen, hvis jeg kører galt, fordi det er glat, og jeg ikke har fået skiftet til vinterdæk?

Som udgangspunkt dækker både ansvars- og kaskoforsikringen, hvis du kører galt, fordi det er glat – også selvom du stadig har sommerdæk på bilen.

 

Der kan være tilfælde, hvor dine sommerdæk er så nedslidte, at forsikringsselskabet vil vurdere, at du har handlet groft uagtsomt, men det vil være en konkret vurdering i den enkelte sag.

 

Min forsikring vil ikke dække, fordi jeg kørte overfor rødt lys. Kan det virkelig passe?

Ja, det kan det desværre godt.

 

Hvis man kører over for rødt, er det forbundet med en indlysende risiko for skade, og derfor betragtes det som groft uagtsomt. Også selvom man selvfølgelig ikke gør det med vilje. Skader sket ved grov uagtsomhed er desværre undtaget på kaskoforsikringen og derfor vil dit forsikringsselskab ikke dække skaden på din bil.

 

Ankenævnet for Forsikring har flere gange taget stilling til lignende sager, og der kan være formildende omstændigheder, som gør, at forsikringen dækker, men at man bliver blændet af solen, er ikke en formildende omstændighed.

Jeg er blevet kørt ned af en bil. Skal jeg selv kontakte modpartens forsikringsselskab?

Du skal selv kontakte modpartens forsikringsselskab. Hvis du har nummerpladen på bilen, kan du finde forsikringsselskabet på www.nummerplade.net.

 

Du kan rette krav for det, du ikke har forsikringsdækning for andre steder. Det kan fx være selvrisikoen på din indboforsikring, skaden på din cykel, svie og smerte mv.

 

Det er en rigtig god idé straks at anmelde ulykken til din ulykkesforsikring, hvis du har en. Blot for alle tilfældes skyld, hvis det skulle vise sig, at du er kommet til skade og har brug for at komme til behandling hos kiropraktor, fysioterapeut eller lign. på grund af ulykken, eller har fået et varigt mén.

Ingen resultater fundet
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.