Tema
Debat

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken gælder for Forsikringsguiden og Forsikringsoplysningen.

Privatlivspolitikken gælder for Forsikringsguiden og Forsikringsoplysningen. Privatlivspolitikken dækker over en politik for behandling af personoplysninger og en politik for brug af cookies og lignende teknologier, som fx teknologi til indsamling af data om en brugers computer, telefon eller tablet.

 

Forsikringsguiden og Forsikringsoplysningen registrerer oplysninger om dig, når du bruger vores hjemmeside, og vi indsamler også personoplysninger, som fx din IP-adresse, når du besøger hjemmesiden.

 

 

Kontaktoplysninger

Dette website udbydes af:
Foreningen Forsikringsguiden (en del af F&P)
CVR-nr.: 38295012
Phillip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup
Telefon: 41 91 91 91

Har du spørgsmål til Forsikringsguiden og Forsikringsoplysningens privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på ovennævnte adresse eller via e-mail på: databeskyttelse@forsikringogpension.dk

 

 

Persondatapolitik – Sådan behandler vi dine personoplysninger

Når Forsikringsguiden og Forsikringsoplysningen behandler personoplysninger om dig, følger vi gældende databeskyttelsesretlige regler.

 

Forbedring af brugeroplevelsen

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din omtrentlige netværkslokation samt informationer om din computer, tablet eller telefon. Dette gør vi med henblik på at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden samt lave besøgsstatistik. Indsamlingen sker via cookies, som du giver samtykke til ved dit første besøg på hjemmesiden.

 

Vi deler din IP-adresse med vores samarbejdspartnere, herunder Siteimprove, som står for statistik over brugen af vores hjemmeside.

 

Retsgrundlaget for behandling af din IP-adresse til statistik er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, idet Forsikringsguiden og Forsikringsoplysningen alene bruger din IP-adresse til at analysere trafikken på hjemmesiden for at kunne optimere brugeroplevelsen.

 

 

Hvis du henvender dig til Forsikringsoplysningen

Forsikringsoplysningen er for alle, som har brug for objektiv rådgivning om forsikring.

 

Hvis du henvender dig til Forsikringsoplysningen enten pr. e-mail eller via funktionen ”Spørg os om forsikring” behandler vi dine oplysninger i vores mail-system (Outlook) for at kunne besvare din henvendelse. Når du har modtaget et eller flere svar på din henvendelse, og korrespondancen er afsluttet, sletter vi dine personoplysninger fra mail-systemet.

 

Dine personoplysninger anvendes ikke til andre formål, og de videregives heller aldrig uden dit samtykke.

 

 

Hvis du benytter Forsikringsguiden

Forsikringsguiden indsamler og behandler personoplysninger fra dig og tredjepart (se hvilke nedenfor) med følgende formål:

 

 • For at kunne vise dig pris og dækning på sammenligningsoversigten på den forespurgte forsikringstype.
 • For at kunne udarbejde statistik over forespørgsler på forsikringer og brug af værktøjet.

 

Hvilke persondata, vi anvender, afhænger af, hvilke forsikringstyper du forespørger på. Oplysningerne bliver personhenførbare, da de knyttes til din adresse. Forsikringsguiden behandler dog alene almindelige persondata, som:

 

 • Alder og beskæftigelse på voksne personer i husstanden.
 • Adresseoplysninger.
 • Antal personer i husstanden, herunder om der er hjemmeboende børn.
 • Oplysninger om din bil, bolig eller dit fritidshus.
 • Antal skader på din bil indenfor de sidste 5 år.
 • Antal skader på din hus-, indbo-, fritidshus- og rejseforsikring indenfor de sidste 3 år.
 • Oplysninger om du har indboforsikring i forvejen.

 

Vi gemmer ovenstående 

 

Vi indhenter personoplysninger fra følgende offentlige registre:

 • Bygnings- og boligregistret (BBR)
 • Danmarks adressers web API (Dawa)

 

Derudover indhenter vi oplysninger om dit køretøj fra Auto IT.

 

Vi gemmer kun oplysninger i anonymiseret form i 15 måneder. Det gør vi for at kunne lave statistik samt forbedre kvaliteten af prisleverancerne fra forsikringsselskaber i forbindelse med forespørgsler på forsikringer.

 

Vi deler dine personoplysninger med de forsikringsselskaber, som er tilsluttet Forsikringsguiden og oplysninger fra Auto IT, BBR og DAWA om henholdsvis din bolig og din bil. Deling af personoplysningerne er nødvendige for, at forsikringsselskaberne kan levere en pris til prisoversigten på Forsikringsguiden, når du forespørger på denne. Forsikringsselskaberne kan gemme dine personoplysninger i en kortere periode (max. 30 dage) for at sikre, at den pris du har beregnet på vores hjemmeside vil kunne genfindes, når du henvender dig direkte til selskabet. Selskaberne må ikke anvende dine data til at rette henvendelse til dig med henblik på et tilbud.


Når du har forespurgt om en pris på en forsikring, har du mulighed for at tage dine oplysninger med videre til et forsikringsselskab. Benytter du dig af denne funktion, accepterer du, at dine indtastede  personoplysninger videregives og indsamles af det pågældende forsikringsselskab. Videregivelse foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (interesseafvejningsreglen), idet videregivelsen sker i din interesse, for at du kan indhente et forsikringstilbud.


Vi behandler oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f – interesseafvejningsreglen - idet behandlingen er nødvendig for at kunne levere tjenesten, og for at vi løbende kan forbedre guiden.

 

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, kan du skrive til Forsikring & Pension på databeskyttelse@forsikringogpension.dk

 

Ret til indsigt

Du har til enhver tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi bruger dem, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15.

 

Ret til berigtigelse

Hvis du bliver opmærksom på, at de oplysninger vi behandler om dig ikke (længere) er rigtige, har du ret til at få dem rettet jf. databeskyttelsesforordningens artikel 16.

 

Ret til sletning

Hvis du ønsker dine oplysninger slettet inden vores fastlagte slettefrist, der fremgår under vores behandlinger, har du ret til at anmode herom, jf. artikel 17 i databeskyttelsesforordningen. Anmoder du om sletning, vil det ikke længere være muligt at bruge Forsikringsguiden.

 

Ret til begrænsning

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen, fx hvis der er tvivl om rigtigheden af oplysningerne, eller du er uenig i, om vi må behandle dine personoplysninger.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger, hvis du fx vurderer, at vores legitime interesse, som angivet ovenfor, ikke er af sådan karakter, så den bør gå forud for beskyttelsen af dine oplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21.

 

Du har ret til at klage

Du kan til enhver tid kontakte Forsikring & Pension, hvis du vil klage over, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Du kan også klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk

 

Sådan klager du til Datatilsynet

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.