Tema
Debat

Du vil fortryde dit køb

Når du køber en ny forsikring, kan du fortryde dit køb. Det gælder også, selv om forsikringsperioden er startet.

Fortryd inden 14 dage

Ved forsikringsaftaler, der er indgået ved fjernsalg (dvs. aftaler, der bliver indgået uden at parterne fysisk mødes), bliver din fortrydelsesfrist på 14 dage regnet fra det seneste af følgende tidspunkter:

  • den dag, hvor I indgår aftalen eller
  • den dag, hvor du har modtaget de oplysninger, som forsikringsselskabet, efter reglerne om oplysningspligt (jf. FAL §§ 34 d-34f), har pligt til at give dig på papir eller andet varigt medium.

Forsikringsaftaler indgået ved andet salg

Ved forsikringsaftaler, der er indgået ved andet salg bliver din fortrydelsesfrist på 14 dage regnet fra det seneste af følgende tidspunkter:

  • den dag, hvor du modtager besked om, at forsikringsaftalen er indgået eller
  • den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig oplysning om fortrydelsesretten.
For livsforsikring og individuel pensionsordning er fristen dog 30 dage.

Har du fortrudt dit køb, skal du give skriftlig besked om det til dit forsikringsselskab.

Når du har fortrudt

Fortryder du aftalen, har dit forsikringsselskab ikke krav på præmie.
Fortryder du aftalen, og du har anmeldt skader til forsikringen, skal du selv betale for skaden. Det gælder også, hvis det er en lovpligtig ansvarsforsikring, du fortryder - for eksempel en bil- eller hundeansvarsforsikring.


Gælder ikke ved ændring og opsigelse

Retten til at fortryde gælder ikke ved ændring eller opsigelse af en forsikring, du har i forvejen. Har du opsagt dine forsikringer, og du alligevel ikke ønsker forsikringerne i det nye selskab, må du spørge dit nuværende selskab på hvilke vilkår, du kan komme tilbage og herefter indenfor fristen give dit nye forsikringsselskab besked om, at du har fortrudt dit skift.
 
Fortrydelsesretten gælder heller ikke for rejse- eller bagageforsikringer, eller lignende forsikringer, der har en begrænset løbetid på højest en måned. 
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.