Tema
Debat

Arbejdsskadeforsikring

Her finder du svar på udvalgte spørgsmål til arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring
Hvorfor er jeg ikke dækket af min mands arbejdsskadeforsikring, når jeg arbejder i hans firma?

En ægtefælle, der arbejder i sin mands selvstændige virksomhed, er ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det gælder uanset, at du, som ægtefælle, er ansat som lønmodtager i virksomheden, har en lønaftale, betaler A-skat, og i øvrigt har de samme vilkår som virksomhedens øvrige ansatte. For at være dækket kan I derimod lave en særskilt arbejdsskadeforsikring på frivillig basis, som dækker dig og evt. din mand. Har I ikke sådan en forsikring, kan skaden kun anmeldes til din egen heltidsulykkesforsikring.

 

Du skal dog være opmærksom på, at en ulykkesforsikring og en arbejdsskadeforsikring ikke dækker helt det samme. På en ulykkesforsikring kan du typisk kun få erstatning for varige mén og eventuelt også behandlingsudgifter i forbindelse med en ulykke, mens du på en arbejdsskadeforsikring fx også kan opnå erstatning for tab af erhvervsevne, hjælpemidler, medicin samt erstatning til efterladte ved dødsfald.

 

Skal jeg også forsikre mig selv, når min virksomhed er et ApS?

Hvis din virksomhed er organiseret som et  anpartsselskab (ApS), aktieselskab (A/S), iværksætterselskab (IVS) eller andelsselskab, har du også pligt til at sikre dig selv mod arbejdsskader.

 

Det gælder selv om, du er den eneste ansatte i dit selskab.

Er jeg dækket, når jeg midlertidigt hjælper til under nødberedskabet ifbm. coronakrisen?

Når man arbejder frivilligt for andre, kan man dels være sikret efter Arbejdsskadeloven, dvs. via ”arbejdsgiverens” arbejdsskadeforsikring, og dels via sin egen heltidsulykkesforsikring.

 

Arbejdsskadeforsikring
Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der afgør, om man er sikret efter Arbejdsskadeloven. Det har bl.a. betydning, om der er tale om et ansættelseslignende forhold, og om ”arbejdsgiveren” har mulighed for at tilrettelægge og har gavn af arbejdet. Du kan læse mere på AES’ hjemmeside: https://bit.ly/34OI826.


Jeg vil anbefale dig at få et konkret svar på, hvordan du er dækket fra enten sygehuset, som ofte er selvforsikret, eller AES.

 

Hvis du har en ulykkesforsikring, som dækker hele døgnet
Når man ændrer erhverv eller får en bibeskæftigelse, skal man typisk give besked til sit forsikringsselskab, hvis man har en ulykkesforsikring, som dækker hele døgnet.

 

Det skyldes, at prisen i de fleste forsikringsselskaber afhænger af, hvad man laver til dagligt, fordi risikoen for at der sker ulykker varierer fra erhverv til erhverv. Det betyder, at prisen kan ændre sig, både op eller ned, når man skifter job eller får et bijob.


Nogle enkelte forsikringsselskaber har dog besluttet, at alle, der hjælper til som en del af nødberedskabet under corona-krisen, automatisk er dækket af deres normale ulykkesforsikring, uden det koster ekstra. Du må derfor spørge dit forsikringsselskab, hvordan reglerne er hos dem.

Kan man kræve erstatning efter en trampolinulykke under børnepasning?

Der kan være mulighed for at få erstatning via Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når ulykken er sket under børnepasning.

 

Når man passer børn for andre, er man faktisk omfattet af Arbejdsskadeloven – også selvom den, man passer børn for, ikke er forpligtet til at købe en arbejdsforsikring ved privat medhjælp i hjemmet (under 400 timer om året).


Normalt skal enhver arbejdsskade anmeldes senest et år efter, at skaden er sket. I få tilfælde kan der ud fra en konkret vurdering være mulighed for at se bort fra denne frist, men kun hvis en række kriterier er opfyldt.

I bør derfor anmelde uheldet til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på deres hjemmeside: http://www.aes.dk/.

Skal en ansvarlig modpart ikke erstatte min arbejdsskade?

Det følger af både lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatningsansvar, at man ikke kan opnå erstatning fra en ansvarsforsikring for de ydelser, som også er dækket af en arbejdsskadeforsikring.

 

Alle skader skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (som tidligere hed Arbejdsskadestyrelsen), og arbejdsskadeforsikringen er altid primær, når der er en ansvarlig modpart. Dvs. at det er arbejdsskadeforsikringen, som skal betale erstatning for de ydelser, der er dækket af begge forsikringer.

 

Derfor dækker modpartens ansvarsforsikring ikke varige mén, når skaden er sket i arbejdstiden, og man har fået erstatning fra arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring. Modpartens ansvarsforsikring kan derimod dække udgifter eller krav, som ikke er dækket efter lov om arbejdsskadesikring, fx erstatning for svie og smerte samt evt. tabt arbejdsfortjeneste.

 

Du kan læse mere om dine erstatningsmuligheder på vores hjemmeside og i vores pjece ”Beregning af personskadeerstatning”, som du kan finde her.

Har vi brug for en arbejdsskadeforsikring som grundejerforening?

Som forening har I pligt til at købe en arbejdsskadeforsikring, hvis jeres medlemmer udfører arbejde, der ikke er sædvanligt eller normalt i henhold til foreningens vedtægter. Det gælder naturligvis også, hvis I ansætter fremmede personer til at udføre arbejde for jer. Hvis I har brug for en konkret vurdering, må vi henvise dig til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

 

Det er også en god ide at købe en erhvervsansvarsforsikring, som dækker, hvis andre kommer til skade på fællesområder på grund af fejl eller forsømmelser fra jeres side. Forsikringen er ikke lovpligtig. Men har foreningen ikke en forsikring, kan den tilskadekomne kræve erstatning af foreningen, som så må betale erstatning af ”egen kasse”. Samtidig skal I være opmærksomme på, at man kan kræve erstatning personligt af dem, som tegner foreningen, fx bestyrelsen, hvis foreningen ikke har råd til at betale.

 

Vi har lavet en pjece om foreningers forsikringsbehov, som finder på vores hjemmeside.

Skal vi forsikre vores medlemmer under fællesarbejde i foreningen?

Som forening skal I have en arbejdsskadeforsikring, når I beder medlemmerne om at udføre arbejde, der falder uden for, hvad et medlemskab normalt medfører af pligtarbejde, og hvor man ellers ville ansætte en lønnet medarbejder eller få et firma til at gøre arbejdet.

 

Fx hvis der skal fældes træer, bygges redskabsskur eller laves legeplads. Her er der tale om arbejde, der falder uden for, hvad der er normalt for et foreningsmedlem.

 

Der skal derimod ikke købes arbejdsskadeforsikring, når medlemmerne kun udfører arbejde, der er sædvanligt og normalt i forhold til foreningens vedtægter. Fx fælles oprydningsdag, maling af træværk m.v.

 

Læs mere i vores pjece.

 

Ingen resultater fundet
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.