Tema
Debat

Erstatningsansvarsloven - hvad kan du få erstattet?

I erstatningsansvarsloven kan du læse, hvad du kan kræve i erstatning af en erstatningsansvarliges forsikringsselskab.

 

Udgifter til behandling

Du kan få erstattet de udgifter til behandling, som ikke bliver betalt fra anden side (fx den offentlige sygesikring eller din egen ulykkesforsikring). Det kan være udgifter til medicin, fysioterapi, kiropraktorbehandling, hjælpemidler og hjemmehjælp, som lægen har ordineret, eller rimelige udgifter til transport til og fra behandlingssted. 

Fremtidige varige behandlingsudgifter bliver erstattet med et kapitalbeløb, der bliver udbetalt på én gang og udregnet efter regler, der er fastsat i loven. 


Tabt arbejdsfortjeneste

Du kan få erstattet indtægtstab som følge af uheldet. Du får erstatning fra det tidspunkt, hvor uheldet skete, og indtil du kan begynde at arbejde igen. Medfører skaden, at du vil få et varigt erhvervsevnetab, får du erstatning frem til det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over din fremtidige erhvervsevne. 

Svie og smerte

Godtgørelse for svie og smerte er en kompensation for det ubehag og de smerter, som et uheld medfører. Du kan få erstatning fra uheldstidspunktet og normalt så længe, du er sygemeldt. Erstatningen bliver fastsat efter en fast takst efter loven.  

Varigt mén

Hvis du får varige gener i din dagligdag på grund af uheldet, kan du kræve erstatning for varigt mén.

Størrelsen af dit mén bliver angivet i én ménprocent. Det er et lægeligt skøn, der afgør, hvor stort dit mén er. Det skal være mindst 5 pct., for at du kan få godtgørelse. Er du fyldt 40 år, bliver erstatningen reduceret.

Erstatningen bliver udbetalt på én gang efter faste takster.

Skader på ejendele

Får du ødelagt fx dit tøj, din cykel eller andre ejendele på grund af uheldet, betaler den ansvarlige eller dennes ansvarsforsikring dit økonomiske tab, medmindre din egen indboforsikring dækker dit tab.

Advokatomkostninger

Bliver din personskade dækket af en ansvarlig modparts ansvarsforsikring, kan du i visse situationer få dækket rimelige og nødvendige omkostninger til advokathjælp via denne forsikring. Dette gælder dog normalt ikke i mindre personskadesager, hvor erstatningsopgørelsen er relativt ukompliceret, men kun ved større og alvorlige personskadesager, fx hvis du mister en del af erhvervsevnen og/eller får varigt mén.  

Ofte vil modpartens ansvarsforsikringsselskab gøre dig opmærksom på denne praksis.