Tema
Debat

Forsikringsselskaber arbejder på højtryk for at hjælpe stormflodsofre

23. okt. 2023
Landets forsikringsselskaber gør alt, hvad de kan, for at hjælpe de mange danskere, der er ramt af weekendens stormflod. Samtidig er det vigtigt for borgerne at være opmærksomme på, at erstatningen efter stormflod afgøres på baggrund af lovregler og ultimativt af Naturskaderådet, lyder det fra F&P

Forsikringsselskaber over hele landet oplever lige nu voldsomt pres på telefonerne fra kunder, der blev ofre for weekendens stormflod. Sådan lyder det fra forsikrings- og pensionsselskabernes brancheforening, F&P.

- Vi véd, at alle selskaber og deres medarbejdere arbejder på højtryk for at hjælpe stormflodsofrene videre på den bedste måde. Det er vigtigt at understrege, at selskaberne ikke afgør skadeserstatningerne efter egne regler ved stormflod. Det sker efter regler fastsat i lov om visse naturskader. Men vi bistår som branche ved at opgøre skaderne og er allerede i fuld gang, siger Torben Weiss Garne, underdirektør, F&P.

 

Alle, der har set nyheder i weekenden, véd, hvor slemt det ser ud i de berørte områder

- Torben Weiss Garne, underdirektør i F&P

 

Han gør samtidig opmærksom på, at ikke alt er dækket gennem Naturskadeordningen. Erstatning afhænger af blandt andet af, at der er tegnet brandforsikring for den genstand eller ejendom, der er skadet, ligesom der er en selvrisiko. De nærmere retningslinjer kan findes på Naturskaderådets hjemmeside, naturskaderaadet.dk

- Alle, der har set nyheder i weekenden, véd, hvor slemt det ser ud i de berørte områder, og hvor meget det betyder for de berørte. Oversvømmede huse, haver og biler - og både, der er kastet op på land og smadret af storm og hav. Men biler, både og havneanlæg er f.eks. ikke dækket af dækningen i henhold til loven, siger Torben Weiss Garne.

Han lover, at selskaberne gør alt, hvad der er menneskeligt muligt for at hjælpe alle skadelidte videre på en god måde og hurtigst muligt.

 

Fakta

Skader forårsaget af stormflod skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet en brandforsikring for den skadede genstand eller ejendom. Anmeldelse skal ske elektronisk via Stormbasen. Hvis du har skader på både hus og indbo, og hvis dit hus er brandforsikret i ét selskab og dit indbo i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor dit hus er brandforsikret. Forsikringsselskabet undersøger, om skaden er omfattet af den almindelige forsikring, da det er en betingelse for at få erstatning i medfør af lov om visse naturskader, at skaderne ikke er omfattet af en almindelig forsikring.

Hvis skaden ikke er omfattet af den almindelige forsikring, behandler forsikringsselskabet anmeldelsen som en stormflodsskade.

Anmeldelsen skal ske senest 2 måneder efter, at stormfloden er erklæret af Naturskaderådet.
(Kilde: Naturskaderådet)

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om naturskade her

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.