Tema
Debat

Pas på forsikringerne i din pensionsordning

3. apr. 2020
Rigtig mange danskere mister i denne tid deres job. Den aktuelle krise kan vare længe, og flere kommer måske til at melde sig ledige i den kommende tid – men vær opmærksom på pensionen.

Selv om mange ikke er klar over det, så har ens pension en række forsikringer knyttet sammen med opsparingen, for eksempel tab af erhvervsevne og forsikring ved kritisk sygdom. Stopper man med at indbetale på sin pension, kan man miste vigtige forsikringsdækninger. Derfor er det altid en god tommelfingerregel at kontakte ens pensionsselskab, hvis man mister jobbet.

- Bliver du ledig, stopper pensionsindbetalingen. Typisk er du bidragsfrit dækket i en periode, men derefter stopper også forsikringsdækningen, siger Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension.

Det er forskelligt fra selskab til selskab, men der går typisk mellem tre og 12 måneder, inden ens forsikringen udløber. Men man kan som udgangspunkt godt bibeholde ens forsikringer i pensionsselskabet, hvis man mister sit arbejde, men det kræver, at man indbetaler til dem. Man kan hos de fleste selskaber bruge af sin pensionsopsparing til at betale til forsikringerne.

- Det kan selvfølgelig være svært at få økonomien til at hænge sammen, hvis man mister sit job, men det er vigtigt, at man opretholder sin forsikring. På den måde kan man bedst sikre sin familie og sig selv. Skulle du blive syg, mens du er ledig, vil den stadig dække, siger Karina Ransby.

 

Forsikring & Pension har samlet en række relevante spørgsmål/svar på ting, man skal være opmærksom på ved en eventuel fyring. Se dem herunder.

 

Hvad skal jeg gøre i forhold til min pension, hvis jeg bliver ledig?

Bliver du ledig, skal du overveje, hvad der skal ske med din pension og de tilknyttede forsikringer, når din arbejdsgiver stopper med at indbetale til din ordning. Du har typisk nogle måneder til at bestemme, hvad der skal ske, efter indbetalingerne er stoppet, idet der er en periode med såkaldt bidragsfri dækning på de forsikringer, der er knyttet direkte til din pensionsordning (særligt tab af erhvervsevne). Den periode er forskellig fra selskab til selskab (mellem 3-12 måneder). I den periode har du fortsat dine forsikringer.

Hvis du ikke gør noget, bliver din pensionsordning stillet i bero efter perioden med bidragsfri dækning, indtil betalingerne bliver genoptaget. Mange pensionsordninger giver mulighed for, at du selv fortsætter med at indbetale til både pensionsopsparingen og forsikringerne, men du skal selv vælge at gøre det, inden ordningen bliver stillet i bero.

Hvis du bliver ledig, bør du kontakte dit pensionsselskab for at tage stilling til, om det kan være en god idé at fortsætte med selv at betale til din ordning.

Når du får nyt job og derigennem indbetaler til et nyt pensionsselskab, skal du overveje, om du skal flytte din tidligere pensionsordning til dit nye pensionsselskab. Ofte kan det være en god idé at flytte din pensionsordning til det nye selskab, så du får samlet din pension ét sted og ikke betaler administrationsomkostninger flere steder. Der kan dog være flere forhold, du skal være opmærksom på ved flytning af pensionsordningen, og derfor kan det være nyttigt at tale med dit tidligere selskab, inden du flytter din pensionsordning. Se mere her

 

Hvad sker der med mine forsikringer tilknyttet pensionsordningen, hvis jeg bliver hjemsendt eller ledig som følge af COVID-19?

Hvis du har en pensionsordning gennem din arbejdsgiver (arbejdsmarkedspension), vil den typisk indeholde forsikringsdækninger, der kommer til udbetaling, hvis du mister din arbejdsevne (bliver invalid) eller afgår ved døden. Den kan også indeholde andre forsikringer som fx dækning ved visse kritiske sygdomme og ulykkesforsikringer.

Hvis du bliver hjemsendt med løn efter aftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, vil dine pensionsindbetalinger som udgangspunkt fortsætte uændret. Og dermed også dækningen på de tilknyttede forsikringsordninger.

Hvis du bliver ledig eller hjemsendt uden løn, vil dine pensionsindbetalinger som udgangspunkt stoppe. Normalt vil dine forsikringsdækninger fortsætte uændret i en periode, hvor der er bidragsfri dækning (ofte mellem 3-12 måneder). Det gælder dog ikke sundhedsforsikringer, som ofte er afhængig af et ansættelsesforhold. Hvis du bliver ledig eller hjemsendt uden løn, bør du kontakte dit pensionsselskab for at tage stilling til, om det kan være en god idé at fortsætte dine forsikringsdækninger.

Hvis du bliver ledig eller hjemsendt uden løn og er syg eller har dårligt helbred, er det meget vigtigt, at du kontakter dit pensionsselskab hurtigst muligt for at finde ud af dine muligheder. Ellers kan det betyde, at du mister dine forsikringer og ikke kan få dem igen.

 

Hvordan dækker mine forsikringer på min pensionsordning, hvis jeg bliver syg som følge af COVID-19?

Hvordan dine forsikringer dækker, afhænger af hvilken forsikring, der er tale om.

Tab af erhvervsevne
Hvis du har en pensionsordning gennem din arbejdsgiver (arbejdsmarkedspension), vil den typisk indeholde forsikringsdækninger, der kommer til udbetaling, hvis du mister din arbejdsevne (bliver invalid). Betingelserne for udbetaling er forskellige fra selskab til selskab, men der vil normalt tidligst ske udbetaling, hvis du har et væsentligt tab af arbejdsevnen over en længere periode. Der vil således ikke ske udbetaling som følge af et kortere sygdomsforløb uden varige følger.

Ved længerevarende eller mere alvorlige sygdomsforløb anbefales det, at du kontakter dit pensionsselskab for nærmere rådgivning.

Sundhedsforsikring
En sundhedsforsikring dækker, hvis man får en fysisk eller psykisk gene. Den giver fx adgang til at blive henvist til en kiropraktor, psykolog, psykiater og i nogen tilfælde også at få foretaget mindre operationer. Nogle sundhedsforsikringer har undtagelser i relation til pandemier og epidemier og dermed også COVID-19.

Som følge af den nuværende situation med COVID-19, er der dog visse begrænsninger i forhold til de behandlinger, der er mulige at få. 


Visse kritiske sygdomme
Forsikringen ved visse kritiske sygdomme dækker de mest udbredte sygdomme som kræft og hjerte-kar-sygdomme. Forsikringerne dækker også visse sygdomme i hjernen, sclerose og en række andre kritiske sygdomme. Men altså ikke alle kritiske sygdomme.

Der er forskel fra selskab til selskab på, hvilke sygdomme, der er dækket, men der er ingen selskaber, der dækker, hvis du får diagnosticeret COVID-19.

Livsforsikring (dødsfaldsdækning)
En livsforsikring dækker, hvis du afgår ved døden.

Enkelte forsikringsselskaber har i deres betingelser mulighed for at undtage dødsfald som følge af en pandemi. På nuværende tidspunkt er der ingen forsikringsselskaber, der har planer om at gøre denne undtagelse gældende for COVID-19-epidemien i Danmark.

 

Hvad sker der med min pension, hvis jeg får ændret ansættelsesforhold som følge af udbruddet af COVID-19?

Det afhænger af, hvordan dit ansættelsesforhold er ændret.

Hvis du er hjemsendt med lønkompensation, vil der ved uændret løn heller ikke ske ændringer i din pension og forsikringer. Hvis du har en lønnedgang i forbindelse med lønkompensationsaftalen, vil dine indbetalinger til pension typisk også blive lavere end normalt. Pensionsbetalingen er aftalt som en fast andel af lønnen.

Hvis du er hjemsendt midlertidigt uden løn i medfør af en ret i en overenskomst for en arbejdsgiver, vil du stadig være ansat, men samtidig typisk have ret til supplerende dagpenge. I det tilfælde vil der heller ikke blive indbetalt til din pensionsordning. Det kan derfor være en god idé at kontakte dit pensionsselskab, da manglende indbetalinger blandt andet kan få betydning for dine forsikringsdækninger.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.