Tema
Debat

Opdateret: Stormrådet erklærer stormflod i dele af Danmark

2. jan. 2019
Stormrådet har i går og i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau den 2. januar 2019 efter stormen Alfrida. Den 3. januar er stormflodsområderne udvidet.

Stormrådet har allerede den 2. januar 2019 afgjort, at der var stormflod på kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde, inklusive Odense Fjord, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau efter stormen Alfrida.

Efter at vandstandene de øvrige steder i Danmark nu har toppet, har Stormrådet den 3. januar 2019 afgjort, at der var stormflod på yderligere strækninger i den sydlige del af landet. Stormfloden den 2. januar 2019 omfatter herefter følgende geografiske områder:

  • På den fynske nordkyst: Kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde, inklusive Odense Fjord.
  • Jyllands østkyst mellem Lillebæltsbroen og Kruså, inklusive Als.
  • Langeland og Ærø med omliggende øer i det sydfynske øhav.
  • Lolland, Falster og Møn, Sydsjælland mellem Karrebæksminde og Rødvig, samt øerne i Smålandsfarvandet.
  • Bornholm.

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.  

 

FAKTA: Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?

  • Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 3. marts 2019. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.
  • Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.

Der er flere oplysninger på Stormrådets hjemmeside www.stormraadet.dk

To små info-film om stormflodshjælp

 

FAKTA: Stormrådet 

Stormrådet er et uafhængigt råd. Rådets medlemmer er en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Rådet har til opgave at afgøre, om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald, og om der har været stormflod. Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.

 

FAKTA: Stormflodsloven

Lov om stormflod og stormfald

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.