Butikkerne tilbyder ofte en tillægsforsikring, når du køber hårde hvidvarer, radio/tv-udstyr, computer, fotoudstyr m.m. Læs, hvad der er op og ned på forsikring

 

Tillægsforsikringens varighed

De fleste tillægsforsikringer dækker næsten alle skader i op til 5 år, fra varen er købt. Det kan være skader, som du selv er skyld i, fx hvis du vælter et glas cola ned i tastaturet.

Du skal være opmærksom på, at forsikringen kun gælder for den enkelte vare, du har købt. Dvs. indtil varen er meldt totalskadet eller erstattet efter tyveri - og højst i det antal år, der fremgår af din forsikringsaftale. En ny ejer kan evt. overtage forsikringen, hvis han fx køber den pågældende vare.

 

Hvad dækker en tillægsforsikring?

En tillægsforsikring dækker typisk ved:

  • Tyveri, brand- og vandskade
  • Kortslutning, hærværk og lynnedslag
  • Pludselige skader på apparater, som du selv er skyld i, og som ikke er dækket af garanti eller købelovens bestemmelser
  • Udgifter til rensning og justering af apparater. 

Hvordan erstatter forsikringen?

Forsikringen giver dig typisk ret til enten at få varen repareret eller få udbetalt en kontant erstatning, hvis det er for dyrt at reparere varen.

Nogle forsikringer kan indeholde en maksimumsum pr. skade, fx købsprisen eller et fast beløb.

 

Kan du være dækket af andre forsikringer?

Skade på dine elektriske apparater som følge af tyveri, brand- og vandskade samt kortslutning, hærværk og lynnedslag er typisk også dækket af din indboforsikring. Husforsikringen kan dække, når skaden sker på dine hårde hvidevarer.

Tillægsforsikringer dækker ofte kun, hvis du ikke har andre forsikringer, der kan dække skaden. Det kan fx være din indboforsikring, der skal dække, hvis den bærbare bliver stjålet. Når både tillægsforsikring og en anden forsikring dækker samme skade, bestemmer du, hvilken forsikring du vil bruge. Her kan forskellen i selvrisiko og afskrivning have betydning. Fx kan tillægsforsikringen have en lavere selvrisiko end din indboforsikring.

Sælgers informationspligt

Forhandleren har pligt til at give dig en række oplysninger, hvis han vil sælge dig en tillægsforsikring. Her kan du se liste over sælgerens forpligtelser, hvis han eller hun vil sælge dig en tillægsforsikring:

  • Give skriftlig information om forsikringens dækning og løbetid
  • Vejlede om købelovens regler for dækning af fejl og mangler
  • Vejlede om, at noget kan være dækket af din indbo- eller husforsikring
  • Oplyse at du har 14 dages fortrydelsesret, fra du enten har modtaget policen eller forsikringsbetingelserne
  • Oplyse om behandling af klager, herunder klageinstans
  • Oplyse om provision for at sælge forsikringen. 
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.