Økonomisk tryghed

Et huskøb er sandsynligvis den største privatøkonomiske investering, som du kommer til at foretage i dit liv. Når du køber hus, er der mange ting, du bør overveje og træffe beslutning om, herunder om du skal købe en ejerskifteforsikring.

 

Det er en god ide at sætte sig ind i, hvordan du er dækket, hvis du opdager en skade. En ejerskifteforsikring kan være med til at sikre dig økonomisk tryghed, hvis der i årene efter et huskøb viser sig skjulte skader, som ikke blev opdaget, inden du købte huset.

 

En ejerskifteforsikring kan tegnes for enfamiliehuse, rækkehuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og sommerhuse.

 

Boligens skader

Sæt dig grundigt ind i husets stand inden du køber. Gennemgå elinstallationsrapportens og tilstandsrapportens beskrivelser af synlige skader og orientér dig om, hvilke vedligeholdelses- og reparationsopgaver, som du kan forvente dig.

 

Forsikring for store uforudsete udgifter

Ejerskifteforsikringen kan være den eneste mulighed, du som køber har, for at sikre dig mod store uforudsete udgifter. For hvis sælger har fremlagt en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og et bindende tilbud om ejerskifteforsikring, så vil du som udgangspunkt ikke senere kunne rejse et erstatningskrav mod sælger, uanset om du vælger at købe forsikringen eller ej.

Sælgers erstatningsansvar er altså flyttet over i en forsikringsordning. Derved er alle mellemværender mellem køber og sælger som udgangspunkt klaret, når hushandlen indgås. Viser der sig senere større skjulte skader på huset, kan du som køber gå til din ejerskifteforsikring og få dækket skaden. Du skal altså ikke ud og have fat i sælger.

 

Det er dog en forudsætning, at skaden var til stede, inden handlen blev indgået, og at du som køber ikke kendte noget til skaden. Derfor dækker ejerskifteforsikringen heller ikke almindelige skavanker eller forhold, som man almindeligvis må forvente af et hus med en tilsvarende alder. Gamle huse vil have nogle skævheder, og almindelig vedligeholdelse må man forvente. Slid og ælde er derfor ikke en skade.

 

Sådan køber du en ejerskifteforsikring

Ved huskøbet kan du acceptere det tilbud på ejerskifteforsikring, som sælger har fremlagt. Køber og sælger deler regningen. Du kan også selv indhente tilbud hos et eller flere forsikringsselskaber og foretage eventuelle tilvalg, fx en udvide t dækningsperiode. Sælger betaler fortsat halvdelen af prisen på det oprindeligt fremlagte tilbud, og køber betaler resten. Det er dig, som køber, der bestemmer, hvilken forsikring, der skal tegnes, da det er din – og ikke sælgers – forsikring.  

 

Læs tilbuddet grundigt

For at undgå skuffelser anbefaler vi, at du læser tilbuddene på en ejerskifteforsikring grundigt. Vær især opmærksom på forbehold.

 

Læs også informationen om hustypen inkl. de OBS-punkter, der nævnes. I OBS-punkterne kan du læse, hvilke forhold (og skavanker), der er almindelige for din hustype (fx fugt). Det giver dig et billede af, hvad du kan forvente af dit hus, og hvor du derfor bør være særlig opmærksom på at vedligeholde.

 

Bygningens alder og byggestil har afgørende betydning for, hvad der vil være dækket af en ejerskifteforsikring. Hvis du køber et gammelt hus, må du forvente, at bygningen ofte har nedslidning, skader/skavanker og generelt nogle forhøjede risici, som kan give skader. Disse ting vil ikke være dækket af en ejerskifteforsikring.

 

Det kan være en god idé, at søge råd og vejledning om tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten samt valg af ejerskifteforsikring inkl. forbehold hos en køberadvokat/rådgiver. Rådgiveren kan vurdere, om der er forhold i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, der kan danne basis for at forhandle prisen med sælger, eller om der skal indhentes et nyt tilbud på en ejerskifteforsikring, der giver dig som køber en bedre sikkerhed.

 

Vær opmærksom på, at ejerskifteforsikringen er en særlig forsikringsform, der omfatter ejendommens bygninger, men ikke grunden.

Før du køber ejerskifteforsikring


Gode råd, når du skal købe ejerskifteforsikring

 1. 5 eller 10 årig periode? 
  Hvad du skal vælge afhænger bl.a. af din risikovillighed og dine planer med huset.
 2. Standard eller udvidet forsikring? 
  En standard ejerskifteforsikring dækker efter lovens bestemmelser i og under huset. En udvidet forsikring kan variere fra selskab til selskab og kan fx dække forhold ved grunden og ulovlig indretning.
 3. Er selskabet klageramt
  Det kan du tjekke hos Ankenævnet for Forsikring
 4. Tjek, om selskabet er tilknyttet en garantifond ved konkurs
  Det kan du tjekke hos Garantifonden for skadesforsikringsselskaber
 5. Tjek prisen
  Få et tilbud fra flere forsikringsselskaber.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.