Tema
Debat

Erhvervsansvarsforsikring

Som erhvervsdrivende kan du blive draget til ansvar for de skader, du eller dine ansatte laver på andre mennesker eller deres ting i forbindelse med udførelsen af virksomhedens arbejde.

Det er dit ansvar som arbejdsgiver, hvis en af dine ansatte laver en skade, fx ude hos en kunde.

Dækker dit ansvar

Ansvarsforsikringen udbetaler den erstatning, som du efter retspraksis selv skulle betale, hvis du ikke havde haft en ansvarsforsikring. Normalt er arbejdsgiveren dog ikke erstatningspligtig, hvis den ansatte har forvoldt skaden med vilje. Forsikringen kan også hjælpe med at friholde dig mod eventuelle uberettigede krav.  

Det er ligeledes arbejdsgiverens ansvar, at hans ansatte kan færdes trygt og sikkert på arbejdspladsen. Hvis en ansat kommer til skade i forbindelse med arbejdet, risikerer du som arbejdsgiver at blive erstatningsansvarlig, hvis du ved fejl eller forsømmelse er skyld i uheldet.

Ved alvorlig skade kan den ansatte få erstatning fra  arbejdsskadesforsikringen samt fra erhvervsansvarsforsikringen. I sidstnævnte tilfælde fx erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte. 

Rådgivningsvirksomhed

Hvis din virksomhed består af rådgivende arbejde, bør du undersøge, om du kan købe en forsikring, der dækker krav som følge af fejlagtig rådgivning. Denne forsikring er et supplement til erhvervsansvarsforsikringen.  

Erstatning

Erstatning for tingskader bliver opgjort til dagsværdi, mens personskader bliver opgjort efter erstatningsansvarsloven.