Som erhvervsdrivende kan du have brug for en erhvervsansvarsforsikring, fordi du hæfter for de skader, du eller dine ansatte laver på andre mennesker eller deres ting i forbindelse med udførelsen af virksomhedens arbejde. Dvs. det er dit ansvar som arbejdsgiver, hvis fx en af dine ansatte laver en skade ude hos en kunde.

 

Det ansvar kan du sikre dig mod ved hjælp af en erhvervsansvarsforsikring.

Dækker dit ansvar som arbejdsgiver

En erhvervsansvarsforsikring udbetaler den erstatning, som du efter retspraksis selv skulle betale, hvis du ikke havde haft en ansvarsforsikring. Normalt er arbejdsgiveren dog ikke erstatningspligtig, hvis den ansatte har forvoldt skaden med vilje. Forsikringen kan også hjælpe med at friholde dig mod eventuelle uberettigede krav.  

Det er ligeledes arbejdsgiverens ansvar, at hans ansatte kan færdes trygt og sikkert på arbejdspladsen. Hvis en ansat kommer til skade i forbindelse med arbejdet, risikerer du som arbejdsgiver at blive erstatningsansvarlig, hvis du ved fejl eller forsømmelse er skyld i uheldet.

Ved alvorlig skade kan den ansatte få erstatning fra arbejdsskadesforsikringen samt fra erhvervsansvarsforsikringen. I sidstnævnte tilfælde fx erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte. 

Rådgivningsvirksomheder

Hvis din virksomhed består af rådgivende arbejde, bør du undersøge, om du kan købe en forsikring, der dækker krav som følge af fejlagtig rådgivning. Denne forsikring er et supplement til en erhvervsansvarsforsikring. Vær opmærksom på, at en rådgiverforsikring er lovpligtig for nogle rådgivningsvirksomheder, fx advokater og revisorer.

Foreninger

Som forening kan I også have brug for en erhvervsansvarsforsikring, som dækker de skader, som foreningen i forbindelse med dens aktiviteter kan blive erstatningsansvarlig for. Desuden kan foreninger have brug for at supplere med en bestyrelsesansvarsforsikring, som dækker det formuetab, som et bestyrelsesmedlem kan påføre foreningen ved fejl eller forsømmelse ved udførelse af bestyrelsesarbejdet. 


Uden ovenstående ansvarsforsikringer, kan den skadelidte kræve erstatning af hhv. foreningen (de personer som stifter foreningen) og af bestyrelsens medlemmer, som i begge tilfælde hæfter personligt. Læs mere i vores pjece i linket til højre.

 

Erstatning

Erstatning for tingskader bliver opgjort til dagsværdi, mens personskader bliver opgjort efter erstatningsansvarsloven.

Læs mere om foreningers forsikringsbehov


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.