Mange ting kan gå galt under transport af varer. Med en transportforsikring har du som erhvervsdrivende mulighed for at forsikre dine varer – både når de kommer fra din leverandør, og når du selv sender dem videre til dine kunder.   

 

Har du behov for en transportforsikring?

Som køber og sælger risikerer du, at dine varer beskadiges eller bortkommer i forbindelse med transporten, uanset om der er tale om indenlands- eller udenlandstransport. 

 

Når du skal vurdere, om du har behov for forsikringen, er der flere ting, som spiller ind, bl.a. leveringsbetingelser og dine muligheder for at klare et økonomisk tab.

 

  • Hvem bærer risikoen for skader?
  • Kan din virksomhed klare et økonomisk tab svarende til værdien af en hel forsendelse?
  • Ønsker du en forsikring til at tage sig af meget af det praktiske, hvis uheldet er ude?
  • Hvor meget skal forsikringen dække - katastrofeskader eller skal den dække stort set alle skader?
  • Har din virksomhed selv kapaciteten/kompetencen til at håndtere skader?

 

Hvilke leveringsbetingelser er aftalt for transporten?

Dit behov for en transportforsikring afhænger derfor først og fremmest af dine leveringsbetingelser. Når du køber eller sælger varer, sker det på nærmere aftalte leveringsbetingelser. Af disse betingelser fremgår det bl.a., hvornår det er sælger, og hvornår det er køber, der bærer risikoen for beskadigelse, tyveri eller bortkomst af varen.

Eksempel:

Hvis du som køber overtager risikoen for en vare fra det øjeblik, den står til afhentning hos sælger i hans virksomhed, er det dit problem, hvis varen bliver ødelagt på vejen fra sælgers virksomhed til dig. Det betyder, at du må betale for varen, selvom du ikke kan bruge den til fx videresalg. For at undgå et tab er det en god idé at købe en transportforsikring, som vil dække værdien af beskadigede varer.  

Der er mange forskellige standardiserede leveringsbetingelser. De er internationale og kaldes Incoterms. 


Transportørens ansvar

Du skal være opmærksom på, at transportørens ansvarsforsikring kun dækker skader på varerne, hvis han er skyld i skaderne. Er det tilfældet, kan han ofte begrænse sit ansvar til en ubetydelig kilopris for varerne.

 

Eksempel:

Ved en international landevejstransport kan transportøren fx begrænse sit ansvar til ca. 70 kr. pr. kg. beskadiget eller bortkommet gods. Det er ikke meget, hvis du fx skal have transporteret en kostbar maskine til 2.000.000 kr., som vejer 100 kg. Det ville konkret betyde et tab i millionklassen for den kommende ejer af maskinen.

 

Hvis du vil sikre dig fuld erstatning for skader på dine varer under transport, må du selv bære ansvaret eller købe en transportforsikring. Transportøren bærer nemlig aldrig det fulde ansvar.

 

Hvad dækker en transportforsikring?

En transportforsikring kan dække transport med egne varebiler og/eller med en fremmed transportør.

 

En transport er typisk en all risks forsikring, som dækker alle skader, som opstår pludseligt og uforudset under transporten. Det kan fx være, hvis varerne går i stykker eller bliver væk. Med en transportforsikring er dine varer forsikret til fulde værdi under transporten.

 

Kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere om mulighederne for en transportforsikring.

 

Hvis skaden sker

Hvis du har en transportforsikring, kan dit forsikringsselskab hjælpe med det økonomiske og praktiske, hvis uheldet er ude. 

 

Du anmelder skaden til dit forsikringsselskab, som udbetaler en erstatning for de beskadigede eller bortkomne varer. Herefter overtager de kravet mod transportøren, speditøren eller disses forsikringsselskaber. Du undgår altså at bruge tid, kræfter og økonomiske ressourcer på at få tilbagebetalt kravet fra den ansvarlige transportør. 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.