Tema
Debat

Bådforsikring

Bådforsikring kan dække flere forskellige bådtyper fx sejlbåd, motorbåd og jetski/vandscooter.

En bådforsikring er som hovedregel en frivillig forsikring for en lystbåd, men ansvarsforsikring af en båd kan være lovpligtig på nogle bådtyper, fx en speedbåd.

 

En bådforsikring dækker sejlads i perioden fra den 1. april til og med den 15. november. Resten af året er båden dækket på land. Sejler du også i vinterhalvåret, kan du udvide din bådforsikring, så den dækker hele året. Ligger din båd i havn, er der forskel på, hvornår din bådforsikring dækker, alt efter hvilken godkendelsesstatus havnen har. Se havnelisten, som administreres af Forsikring & Pension.

 

En bådforsikring kan bestå af flere dele, fx en ansvarsforsikring og en kaskoforsikring - herunder en retshjælpsforsikring. Kontakt dit forsikringsselskab for at høre om dine muligheder og få en pris på en bådforsikring.

 

Ansvarsforsikring af båd

Din bådforsikring indeholder normalt en ansvarsdækning. En ansvarsforsikring af en båd er kun lovpligtig for nogle bådtyper. Den dækker, hvis du som bådejer er erstatningsansvarlig for andres skade efter Sølovens regler. Som hovedregel er du ansvarlig for skader, der sker pga. dine fejl eller forsømmelser, mens der gælder et strengere ansvar ved fx forureningsskader og skader lavet af speedbåde på mindre end 15 meter.

 

En ansvarsforsikring af en båd dækker ikke, hvis der fx sker skade på dine eller andre ombordværendes ting, som befinder sig på båden, eller hvis du selv (som skibsfører) kommer til skade. Den dækker heller ikke, hvis skaden sker, fordi du er påvirket af spiritus. 

 

Lovpligtig ansvarsforsikring for speedbåde og vandscootere

Siden den 15. maj 2018 skal alle speedbåde med en skroglængde på under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer have en ansvarsforsikring. Føreren skal under sejlads kunne vise et certifikat som dokumentation på, at båden er ansvarsforsikret.

Som fører eller ejer er du ansvarlig for enhver personskade, uanset om du er skyld i skaden eller ej. Der gælder nemlig et objektivt ansvar, som vi kender det på biler.

 

Kaskoforsikring

Du kan også udvide din bådforsikring med en kaskodækning. Forsikringen er frivillig og dækker de fleste typer skader på din båd, som kan opstå ved kæntring, grundstødning, kollision, brand og tyveri. Skaderne kan være på skrog, motor, skibsjolle, redningsflåde eller gummibåd, når blot de hører til båden. Hvis du har lån i din båd, vil din bank ofte stille krav om, at du har en kaskoforsikring på din båd.

En kaskoforsikring dækker endvidere fartøjets inventar og sædvanligt udstyr som mast, bom, rig, sejl, kaleche, tovværk, anker og ankerkæder, navigationsinstrumenter, andet fastmonteret udstyr og genstande, der kan ligestilles hermed.

Det er vigtigt, at du fastsætter værdien for båden korrekt, så du ikke er underforsikret, og dermed ikke kan få fuld erstatning ved en skade.

Hvis du ønsker at få dækket almindelige personlige effekter, der tilhører forsikringstageren og/eller ombordværende personer, må du undersøge, om det kræver, at du køber en særskilt dækning.

 

Retshjælpsforsikring

Har du kaskoforsikret din båd, indeholder din bådforsikring også en retshjælpsforsikring, der giver dig økonomisk hjælp i forbindelse med visse private retssager.

For at du kan bruge retshjælpsforsikringen, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre. 

Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der er forskellig i forsikringsselskaberne. Tjek din forsikringsaftale.

 

Ulykkesforsikring - tillæg til bådforsikring

I nogle selskaber kan du udvide din bådforsikring med en ulykkesforsikring, som omfatter forsikringstageren og andre ombordværende, typisk op til seks personer. Hver person er dækket med den forsikringssum, som er aftalt med forsikringsselskabet.

Denne ulykkesforsikring dækker ulykker under sejlads, når båden ligger i havn eller for anker, og når man går til og fra borde.

 

Kommer du til skade til vands eller på en båd, kan du også være dækket af din almindelige ulykkesforsikring.

 

Sejladsområde 

Dækningsområdet kan variere fra bådforsikring til bådforsikring. En bådforsikring dækker typisk, når du sejler i danske, norske, svenske, finske og tyske farvande. Grænserne går ved linjerne 61 grader nordlig bredde, 7 grader østlig længde og 53 grader nordlig bredde, medmindre andet fremgå af din forsikringsaftale. Det vil sige, at du kan sejle helt op til Ålandsøerne, ud til Helgoland, sydspidsen af Norge og lige syd for Hamborg.

 

Havneliste


Anmodning om godkendelse af specifikke havne kan rettes til Forsikring & Pension på mb@fogp.dk

 

Forsikring & Pension yder ikke rådgivning forud for at få godkendt en havn.

 

Regler for vandscootere og speedbåde


Skader som er lavet af uforsikrede eller ukendte speedbåde og vandscootere


Ofte stillede spørgsmål


 • Hvornår skal en båd forsikres?

  Alle speedbåde med en skroglængde på under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer skal have en lovpligtig ansvarsforsikring. 

 • Behøver jeg en forsikring på små både, fx en kano?

  Småbåde indtil 5,5 meters længde, som drives med årer, sejl eller påhængsmotor op til et vist antal hk, kanoer og kajakker er normalt dækket af en indboforsikring. Her behøver du ikke at købe en bådforsikring.

 • Hvad dækker en bådforsikring?

  En bådforsikring kan både indeholde en ansvarsdækning, hvis du skader andre med din båd, samt en kaskoforsikring som dækker, hvis du får en pludselig skade på din båd, fx under sejlads. Hvis din båd er kaskoforsikret, er der også inkluderet en retshjælpsforsikring, som betaler rimelige og nødvendige advokatudgifter i forbindelse med en privat tvist, som vedrører din båd. 

 • Er jeg dækket under sejlads hele året?

  En bådforsikring dækker normalt sejlads i perioden fra den 1. april til og med den 15. november. Har du brug for sejle udenfor denne periode, kan du kontakte dit forsikringsselskab for at høre, om du kan udvide dækningen.

 • Hvor kan jeg se, om en havn er godkendt?

  På vores hjemmeside kan du finde et link til Forsikring & Pensions officielle havneliste. Her kan du kan se, hvilke havne der er godkendt, og hvilken klassificering de har.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.