Hvad dækker en ulykkesforsikring?

De fleste ulykkesforsikringer dækker, hvis du kommer ud for en ulykke. Det vil sige en pludselig hændelse, der forårsager personskade.​​ Der kan dog være forskel alt efter, om du har en traditionel eller udvidet ulykkesforsikring.
For at få erstatning fra en ulykkesforsikring, skal ulykken medføre et varigt mén på mindst 5 procent. Derudover kan en ulykkesforsikring indeholde en række ekstra dækninger bl.a. for tandskader og behandlingsudgifter.

 

 

Traditionel ulykkesforsikring

Du kan få erstatning, når du tilfældigt bliver ramt af en pludselig udefra kommende hændelse, som medfører beskadigelse af legemet.
 
Skal du købe en ny ulykkesforsikring, kan du som oftest ikke længere købe denne type ulykkesforsikring.

Udvidet ulykkesforsikring 

Du kan få erstatning, når der er tale om en skade efter en pludselig hændelse. Det er ikke et krav, at noget udefra kommende er årsag til ulykken.

Du kan også få erstatning for skader efter forvridninger og forstrækninger. Ikke kun på arme og ben, men også forvridninger i resten af kroppen, fx ryg og nakke.

 

Hvem er omfattet af en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring omfatter den eller de personer – voksne og/eller  børn – som du aftaler med forsikringsselskabet. Navnene skal stå i forsikringsaftalen/policen.

 

Hvor dækker forsikringen?

Forsikringen dækker som oftest i Norden og på Grønland.
I den øvrige del af verden dækker forsikringen i mindst et år under rejser og midlertidigt ophold. Nogle selskaber dækker i indtil to år. Tjek dine forsikringsvilkår.

 

Forsikringen kan dække hele døgnet eller i fritiden

Du kan købe forsikringen som en heltidsulykkesforsikring - så er du/I forsikret hele døgnet, eller som en fritidsulykkesforsikring - hvor du/I alene er forsikret i fritiden. I sidstnævnte tilfælde er du ikke dækket, når du arbejder for andre. 

 

Har du flere ulykkesforsikringer, kan du læse mere om dine muligheder for at få erstatning her.

Varige mén og dødsfald

Når du køber din ulykkesforsikring, aftaler du med dit forsikringsselskab, hvor stor forsikringssummen skal være, hvis du bliver 100 procent invalid, og eventuelt om forsikringen skal dække i tilfælde af, at du dør i en ulykke.

 

Får du varige mén efter en ulykke, vil din ulykkesforsikring betale erstatning. Hvor stort det varige mén skal være for at få erstatning, står i forsikringsaftalen. Nogle forsikringsselskaber betaler erstatning ved en méngrad på 5 procent, andre gør først ved en større méngrad.


Forsikringen kan også indeholde en nærmere aftalt forsikringssum, som bliver udbetalt ved død efter en ulykke. 

Erstatning ved varig mén

Får du et varigt mén efter en ulykke, som er stort nok til at få erstatning, betaler dit forsikringsselskab en erstatning, der svarer til ménprocenten af din forsikringssum.

Eksempel: Er forsikringssummen 500.000 kr., og får du et varigt mén på 15 procent, bliver der udbetalt 75.000 kr. i erstatning.

500.000 kr. x 15   = 75.000 kr.
           100

Nogle ulykkesforsikringer har en udvidet dækning i form af en tillægserstatning, når méngraden kommer over en bestemt størrelse. Tjek dine forsikringsvilkår. 

Erstatning ved død

Dør du i en ulykke, bliver det aftalte beløb udbetalt til den person, der står som begunstiget i forsikringsaftalen.

 

Tandskader

En ulykkesforsikring kan også dække tandskader efter en ulykke. Tandskader, der er sket ved tygning, er normalt ikke dækket. Har der fx været en sten i et stykke brød, må du forsøge at få erstatning der, hvor du har købt brødet. Pas på stenen - den er dit bevis.

Spørg evt. dit forsikringsselskab, om din ulykkesforsikring dækker ved tandskade, eller om du kan udvide den.  

Behandlingsudgifter

Din ulykkesforsikring kan indeholde en dækning for behandlingsudgifter til fx fysioterapi eller kiropraktor i forbindelse med genoptræning efter en ulykke.   

Transportudgifter

Din ulykkesforsikring kan dække nødvendig transport fra uheldsstedet til nærmeste behandlingssted i Danmark efter en ulykke. Tjek dine forsikringsvilkår.

Farlig sport

Farlige aktiviteter som fx boksning, bjergbestigning og faldskærmsudspring er normalt ikke omfattet af forsikringen.  

Kører du motorcykel, scooter eller knallert 45, kan der være begrænsninger i dækningen, hvis du kommer til skade under kørslen. Spørg dit forsikringsselskab, om du kan udvide din forsikring.  

Andre udvidelsesmuligheder

I nogle selskaber har du mulighed for at udvide din ulykkesforsikring med en række andre dækninger. Det kan fx være mén efter udvalgte sygdomme, erhvervsevnetab efter ulykke eller udvalgte sygdomme samt strakserstatning ved fx knoglebrud. 

Ingen eller begrænset erstatning

Du får ikke erstatning, hvis årsagen til din ulykke er
  • sygdom
  • at du var beruset
  • at du var påvirket af euforiserende stoffer
  • at du lavet ulykken med vilje
  • at du har opført dig groft uagtsomt.  

Anmeld din skade

Når du er kommet til skade efter en ulykke, skal dit forsikringsselskab hurtigst muligt have en anmeldelse og eventuelle lægelige oplysninger om skaden.

 

Mangler du en ulykkesforsikring?

På Forsikringsguiden.dk kan du sammenligne pris og dækning på ulykkesforsikringer.

Forsikringsguiden