Din bil er totalskadet, hvis den er så ødelagt, at det ikke kan betale sig at reparere den. Du har derefter krav på en kontant erstatning fra kaskoforsikringen. Det samme gælder, hvis din bil bliver stjålet og ikke bliver fundet igen inden fire uger efter, at tyveriet er anmeldt til politiet og dit forsikringsselskab.

 

Grænser for totalskadet bil

Regler for en totalskadet bil er fastsat i registreringsafgiftsloven og gælder fra den 1. januar 2020.

 

Nedenfor er reglerne skitseret for skader på personbiler, hvor der er betalt fuld afgift, og som bliver anvendt til privat kørsel:

 • Er skaden vurderet til mellem 65 og 75 procent af køretøjets handelsværdi, vil du blive tilbudt en kontanterstatning. Du kan også vælge at få køretøjet repareret.
 • Er skaden vurderet til mere end 75 procent af handelsværdien, er køretøjet totalskadet. Du vil få en kontanterstatning.
  • Er skaden under 25.000 kr., må værkstedet godt reparere bilen. Erstatningen kan dog ikke overstige køretøjets værdi. Overstiger skaden køretøjets værdi, bliver der udbetalt en kontanterstatning fratrukket bilens skrotningsværdi.

 

Bemærk:

For skader, der er sket i 2019 gælder de gamle satser. Dvs. at en bil er totalskadet, hvis skaden er vurderet til mere end 70 procent af handelsværdien. 

 

Totalskadet bil eller tyveri - kontanterstatning

Din erstatning for en totalskadet bil svarer til prisen for en tilsvarende bil af samme mærke, model, alder, kilometerstand og vedligeholdelse som den totalskadede/stjålne bil.


Du kan ikke forvente at få en erstatning, som stemmer med prisen for en tilsvarende bil, der står salgsklar hos en forhandler. Biler der står salgsklar hos en forhandler er blevet klargjort og evt. synet. Disse udgifter bliver trukket fra i en kontanterstatning.

Nyværdierstatning

Har du en totalskadet bil, som er under 1 år, når skaden sker, kan du være berettiget til en nyværdierstatning. Dvs. hvad bilen koster fra ny. Reglerne for nyværdierstatning fremgår af dine vilkår, men skaden på din bil skal mindst være på 50% af bilens nyværdi.

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvornår er en bil totalskadet?

  En bil er totalskadet, når det vurderes, at det vil være for dyrt at reparere den i forhold til, hvor meget bilen vurderes til at være værd. I Registreringsafgiftsloven er der fastsat nogle reparationsgrænser. 

  Bliver skaden opgjort til mellem 65 og 75 procent, vil du typisk få tilbudt en kontanterstatning. Men du kan også vælge at få den repareret. 

  Bliver skaden opgjort til mere end 75 procent af bilens handelsværdi, er din bil totalskadet. Der er dog en bagatelgrænse på 25.000 kr., hvilket betyder, at hvis reparationsudgiften er under 25.000 kr., er der ingen reparationsgrænse, så længe reparationen ikke overstiger bilens faktiske værdi.

 • Hvad kan jeg kræve i erstatning for min totalskadede bil?

  Når din bil er totalskadet, betaler din forsikring en kontanterstatning til dagsværdi. Dvs. hvad en tilsvarende bil af samme mærke, model, alder, stand, kilometer og stand  koster.

 • Hvem afgør, om min bil er totalskadet?

  Det er dit forsikringsselskab, der takserer skadens omfang og værdi og altså afgør, om bilen er totalskadet eller kan repareres efter de gældende reparationsgrænser i Registreringsafgiftsloven.

 • Kan jeg få udleveret min totalskadet bil, indtil jeg har fået erstatning?

  Hvis bilen er skadet for mere end 75 % af handelsværdien, er forsikringsselskabet, på vegne af Skat, forpligtet til at totalskademarkere bilen og inddrage bilens nummerplader. Det betyder, at bilen ikke må repareres uden at betale ny afgift ved evt. genopbygning. Kun Skat kan ophæve totalskademarkeringen. Du kan derfor heller ikke få udleveret bilen, medmindre reparationsudgiften er under 25.000 kr. (bagatelgrænse) og ikke overstiger bilens værdi. 

 • Kan jeg ikke få et alternativt tilbud på reparation, når bilen er blevet totalskadet?

  Det er forsikringsselskabets taksator, som opgør både skaden og handelsværdien, som spiller ind på, om bilen er totalskadet efter de faste reparationsgrænser i Registreringsafgiftsloven. Hvis bilen først er blevet totalskadet, dvs. at reparationen overstiger 75 procent af køretøjets værdi og ikke ligger under bagatelgrænsen (25.000 kr.), er det ikke muligt at indhente et alternativt reparationstilbud fra et andet værksted.

 • Hvad er en bagatelgrænse?

  Hvis en bil er skadet for 75% eller mere af handelsværdien, så er den totalskadet, og der skal betales ny afgift ved evt. genopbygning. Bagatelgrænsen er på 25.000 kr. og betyder, at hvis reparationsudgiften er mindre end 25.000 kr., må bilen repareres uden ny afgift. Der er altså ingen reparationsgrænse, så længe udgiften ikke overstiger 25.000 kr. og bilens faktiske værdi.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.