Tema
Debat

Erstatning ved totalskade af bil

Din bil er totalskadet, hvis den er så ødelagt, at det ikke kan betale sig at reparere den. Du har derefter krav på en kontant erstatning fra kaskoforsikringen. Det samme gælder, hvis din bil bliver stjålet og ikke bliver fundet igen inden fire uger efter, at tyveriet er anmeldt til politiet og dit forsikringsselskab.

Grænser for totalskade

Disse regler er fastsat i registreringsafgiftsloven og gælder fra den 1. januar 2020 for skader på personbiler, hvor der er betalt fuld afgift, og som bliver anvendt til privat kørsel:

  • Er skaden vurderet til mellem 65 og 75 procent af køretøjets handelsværdi, vil du blive tilbudt en kontanterstatning. Du kan også vælge at få køretøjet repareret.
  • Er skaden vurderet til mere end 75 procent af handelsværdien, er køretøjet totalskadet. Du vil få en kontanterstatning.
    • Er skaden under 25.000 kr., må værkstedet godt reparere bilen. Erstatningen kan dog ikke overstige køretøjets værdi. Overstiger skaden køretøjets værdi, bliver der udbetalt en kontanterstatning fratrukket bilens skrotningsværdi.

 

Bemærk:

For skader, der er sket i 2019 gælder de gamle satser. Dvs. at bilen er totalskadet, hvis skaden er vurderet til mere end 70 procent af handelsværdien. 

 

Totalskade eller tyveri - kontanterstatning

Din erstatning svarer til prisen for en tilsvarende bil af samme mærke, model, alder, kilometerstand og vedligeholdelse som den totalskadede/stjålne bil.


Du kan ikke forvente at få en erstatning, som stemmer med prisen for en tilsvarende bil, der står salgsklar hos en forhandler. Biler der står salgsklar hos en forhandler er blevet klargjort og evt. synet. Disse udgifter bliver trukket fra i en kontanterstatning.

Nyværdierstatning

Er din bil under 1 år, når skaden sker, kan du være berettiget til en erstatning til nyværdi, dvs. hvad bilen koster fra ny. Reglerne for nyværdierstatning fremgår af dine vilkår, men skaden på bilen skal mindst være på 50% af bilens nyværdi.