Tema
Debat

Erstatning ved totalskade af bil

Din bil er totalskadet, hvis den er så ødelagt, at det ikke kan betale sig at reparere den. Du har derefter krav på en kontant erstatning fra kaskoforsikringen. Det samme gælder, hvis din bil bliver stjålet og ikke bliver fundet igen inden fire uger efter, at tyveriet er anmeldt til politiet og dit forsikringsselskab.

Grænser for totalskade

Disse regler er fastsat i registreringsafgiftsloven og gælder fra den 1. januar 2019 for personbiler, hvor der er betalt fuld afgift, og som bliver anvendt til privat kørsel:

  • Er skaden vurderet til mellem 60 og 70 procent af køretøjets handelsværdi, vil du blive tilbudt en kontanterstatning. Du kan også vælge at få køretøjet repareret.
  • Er skaden vurderet til mere end 70 procent af handelsværdien, er køretøjet totalskadet. Du vil få en kontanterstatning.
    • Er skaden under 25.000 kr., må værkstedet godt reparere bilen. Erstatningen kan dog ikke overstige køretøjets værdi. Overstiger skaden køretøjets værdi, bliver der udbetalt en kontanterstatning fratrukket bilens skrotningsværdi.

 

Totalskade eller tyveri - kontanterstatning

Udgangspunktet for erstatningen er prisen for en tilsvarende bil dvs. samme mærke, model, alder, kilometerstand og vedligeholdelse som den totalskadede/stjålne bil.


Du kan ikke forvente at få en erstatning, som stemmer med prisen for en tilsvarende bil, der står salgsklar hos en forhandler. Biler der står salgsklar hos en forhandler er blevet klargjort og evt. synet, disse omkostninger bliver trukket fra i en kontanterstatning.

Nyværdierstatning

Er din bil under 1 år, når skaden sker, kan du være berettiget til nyværdierstatning. Reglerne for nyværdierstatning fremgår af dine betingelser, men skaden på bilen skal minimum være på 50% af bilens nyværdi.