Tema
Debat

Skader på bilen

Når du er involveret i et uheld, er din vigtigste opgave at indsamle oplysninger og sende dem til dit forsikringsselskab.

Det kan være svært at holde hovedet koldt, hvis din bil bliver påkørt, eller hvis du påkører andre. Men disse oplysninger er vigtige at få noteret ned:

 

  1. Modpartens navn, adresse, telefonnr. og bilens reg.nr.
  2. Forsikringsselskab
  3. Oplysninger på vidner (navn, adresse, telefonnr.)
  4. Dato, tid og sted
  5. Skitse over uheldsstedet og uheldet
  6. Evt. billeder af uheldsstedet og skader på ting.

Du skal aldrig udtale dig om ansvaret på uheldsstedet. Det er dit forsikringsselskab, der afgør, hvem der har ansvaret for uheldet.

Anmeld skaden

Anmeld hurtigst muligt skaden til dit forsikringsselskab, og få nærmere råd og vejledning om det videre forløb.

Begræns skaden

Begræns skaden mest muligt. Kan dit køretøj ikke køre ved egen kraft, så kontakt dit forsikringsselskab for hjælp til at få transporteret din bil til værksted.

 

Kaskoforsikringen dækker efter en skade rimelige omkostninger til transport af bilen. Transporten er til nærmeste værksted. Værkstedet sørger for, at skaden bliver vurderet. Er skaden dækket af forsikringen, bliver reparationen aftalt mellem værksted og forsikringsselskab.

 

Hvis du ikke har en kaskoforsikring, har du måske et vejhjælpsabonnement, der kan hjælpe dig med at få bilen på værksted.

Afslutning af skadesbehandlingen

Når skaden er udbedret og din sag afsluttet, vil du modtage et brev fra dit forsikringsselskab. I brevet kan du se:

 

  • Hvor stor skadeudgiften er på din skade
  • Hvad skaden betyder for dig økonomisk, fx om du skal betale mere for forsikringen efter skaden, eller om du bliver opkrævet selvrisiko.

Hvis du skal betale mere for forsikringen efter skaden, vil du få muligheden for selv at betale skadeudgiften og dermed undgå en prisstigning.