Hvis din bil får en større skade, kan der blive tale om værdiforringelse, dvs. at du måske lider et tab, når du på et tidspunkt vil eller skal sælge bilen. Du kan ikke få den samme pris for bilen efter skaden, som du kunne inden skaden. Her kan du læse om dine muligheder for at få erstatning.

 

Tilkøb til forsikringen

Du kan have tilkøbt en dækning for værdiforringelse på din bilforsikring. I det tilfælde skal du altid kontakte dit eget forsikringsselskab.

 

Modpartens ansvarsforsikring

Hvis modpartens ansvarsforsikring skal betale for værdiforringelse, vil følgende forudsætninger som udgangspunkt skulle være opfyldt:

 

  1. Din modpart skal have helt eller delvist ansvar for uheldet.
  2. Din bil skal være en nyere personbil, typisk under 3 år gammel. Er personbilen ældre, kan der ydes erstatning, hvis der er sket et påviseligt værditab.
  3. Der skal være tale om en større skade, typisk en reparation på minimum 20 procent af bilens handelsværdi inden skaden.

Hvad kan du kræve?

Det er vigtigt at understrege at der er tale om en skønsmæssig vurdering af værditabet fra sag til sag, og erstatningen kan normalt ikke udgøre mere end 20 procent af udgiften til reparation af din bil.

Erstatningen kan afhænge af bilens alder, kilometerstand samt skadens karakter og omfang. Nogle reparationer forringer ikke bilens værdi og medtages derfor ikke, når bilens værdiforringelse opgøres. Det gælder fx udskiftning af airbags, skærme eller lignende.

Har din modpart kun delvist ansvaret for uheldet, bliver erstatningen for værdiforringelse nedsat.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.