Tema
Debat

Ansvarsforsikring er en del af din indboforsikring

Er du eller dine børn skyld i en skade, eller bliver I beskyldt for at have lavet en skade på andres ting eller person, skal du anmelde skaden til det forsikringsselskab, hvor du har din ansvarsforsikring, som er en del af din indboforsikring. Du skal ikke selv tage stilling til, om du er forpligtet til at betale erstatning (erstatningsansvarlig). Det gør dit forsikringsselskab.

 

Sammenlign indboforsikring her.

 

Du skal være opmærksom på, at der kan gælde særlige regler, hvis skaden er sket på fx et el-løbehjul eller under privat udlejning. Hvis du har en drone, er dit ansvar normalt ikke dækket af din private ansvarsforsikring. Du kan derfor have brug for en særlig droneforsikring.

 

Har dit barn lavet skaden, kan du også her læse mere om børns erstatningsansvar og forældres ansvar.

 

 

Det er vigtigt at få dokumentation fra skadelidte

Hvis andre mener, at du er erstatningsansvarlig for en skade, er det en god idé at få det på skrift. Her bør den skadelidte skrive, hvad der præcist er sket og gør, at du er ansvarlig for skaden, og hvad der kræves i erstatning.

 

Lov kun, at du anmelder skaden til din ansvarsforsikring, som dækker dit og familiens ansvar som privatpersoner. Anmeld kravet til din ansvarsforsikring. 

 

 

Det er dit forsikringsselskabet afgør, om du er ansvarlig

Når dit forsikringsselskab modtager din anmeldelse, vurderer de, om du er erstatningsansvarlig for skaden, og om skaden dermed er dækket af din ansvarsforsikring. Er skaden dækket, betaler dit forsikringsselskab erstatning til den skadelidte efter de regler, der gælder i erstatningsansvarsloven.

Din ansvarsforsikring hjælper også med at afvise et evt. uberettiget erstatningskrav.

 

Hvis skadelidte selv har en forsikring, der dækker

Har den skadelidte selv en forsikring, som dækker skaden, skal skadelidte anmelde skaden til sit forsikringsselskab i første omgang. 

 

Du bliver i sådan en situation kun erstatningsansvarlig, hvis du gjort noget indlysende farligt (groft uagtsomt), eller hvis du har lavet skaden med vilje. 

 

 

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvad dækker en privat ansvarsforsikring?

  En ansvarsforsikring dækker dit erstatningsansvar, hvis du ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade på andre personer eller deres ting. Forsikringen betaler erstatning efter reglerne i Lov om erstatningsansvar.

   

  Bliver du eller din husstand mødt med et erstatningskrav, er det vigtigt, at du lader dit forsikringsselskab afgøre, om du/I er erstatningsansvarlige for skaden. Din ansvarsforsikring hjælper også med at afvise et uberettiget krav, fx hvis en person vil have erstatning, selv om der er tale om hændeligt uheld. 

 • Hvad dækker en privat ansvarsforsikring ikke?

  Der er situationer, hvor en ansvarsforsikring ikke dækker, selvom du er erstatningsansvarlig for en skade. Derfor er det vigtigt, at du nærlæser dine forsikringsvilkår. Forsikringen dækker aldrig:

  • Skader på dine egne ting eller på dig selv
  • Skader der sker i forbindelse med erhverv eller arbejde for andre
  • Skader ved brug af motorkøretøjer, fx bil eller knallert (her dækker motorkøretøjets lovpligtige ansvarsforsikring)
  • Skader du laver, fordi du er fuld
  • Skader du laver med vilje (medmindre du er under 14 år)
  • Skader på ting du har lånt, lejet, opbevaret for andre, eller som du af anden grund har sat dig i besiddelse af. De fleste forsikringsselskaber dækker dog pludselig skade på udvalgte lånte og lejede ting i de første 30 dage af låne-/lejeperioden, når lånet alene sker i din interesse. Men typisk er der en selvrisiko.
 • Kan jeg købe en selvstændig ansvarsforsikring?

  Ansvarsforsikringen er en fast del af en indboforsikring.

   

  Der er ikke mange forsikringsselskaber, som sælger en selvstændig ansvarsforsikring. Det skyldes, at de fleste mennesker har brug for en indboforsikring. Selvom man ikke har så mange ting, løber det hurtigt op, hvis din bolig fx brænder helt ned, og så dækker forsikringen også udgifter til genhusning og retshjælp. 

 • Er jeg ansvarlig for de skader, som mine børn laver?

  Børn bliver erstatningsansvarlige for de skader, som de laver, ligesom voksne gør. Børn under 5 år bliver som hovedregel ikke erstatningsansvarlige. Når et barn er juridisk erstatningsansvarlig for en skade, er det reelt barnet selv, man kan kræve erstatning af. Som forælder har du kun pligt til at betale erstatning op til 7.500 kr. for dine hjemmeboende børns erstatningsansvar (under 18 år) efter reglerne i Lov om hæftelse. Du er derfor ikke forpligtet til at betale fuld erstatning for dine børns erstatningsansvar. 

   

  Din ansvarsforsikring dækker også dine børns erstatningsansvar, når de bor hjemme, eller indtil en vis alder (18 eller 21 år) når de bor alene.

   

 • Hvad er et hændeligt uheld?

  Har du opført dig, som andre normalt ville have gjort i tilsvarende situation, er du ikke ansvarlig for den skade, du har lavet. Det kaldes et hændeligt uheld. Og hverken du eller din ansvarsforsikring skal erstatte skaden. 

 • Hvad er en gæstebudsskade?

  Har man under privat samvær med andre l​avet en tingskade og udvist en mindre grad af uagtsomhed, fx væltet et glas vin ud over en sofa, skal man efter almindelig  domstolspraksis ikke betale erstatning. Sådanne skader bliver kaldt en "gæstebudsskade", og skadelidte har faktisk ikke krav på erstatning. Det er en skrøne, at man skal være inviteret for, at forsikringen dækker.

  Selv om domstolene ikke mener, man er ansvarlig for sådanne skader, dækker din ansvarsforsikring i de fleste tilfælde "gæstebudsskader". Skadelidte får typisk ikke fuld erstatning, da der ofte er en mindre selvrisiko.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.