Se hvad du kan gøre for at undgå tøbrudsskader - før, under og efter et tøbrud.

 

Før tøbrud

  • Fjern istapper eller afspær
  • Fjern eventuel fygesne på loftet, før det smelter
  • Fjern om muligt snebunker og snedriver, der ligger tæt på huset
  • Grav om muligt render, der kan lede smeltevandet væk.

Under tøbrud

  • Hold øje med at de tætninger, du evt. har etableret ved døre, vinduer og ved kælder, virker
  • Hold øje med smeltevand fra loft (fygesne) og tagrender
  • Drypper det igennem loftet, kan du opsamle vandet i et udspændt stykke plastic og lede det til en spand eller balje
  • Fjern/flyt ting, der risikerer at blive skadet og afdæk det, du ikke kan fjerne, fx gulve og tæpper

Efter tøbrud

  • Husk at fjerne tildækningerne af udluftningskanaler, når faren er drevet over
  • Anmeld skaderne til dit forsikringsselskab

"Voldsomt tøbrud" er defineret forskelligt i forsikringsselskabernes forsikringsbetingelser. Det er derfor op til det enkelte selskab at afgøre, om der er tale om en dækningsberettiget skade.

De fleste selskaber kræver, at temperaturen er steget meget over en kort periode, men også andre forhold har betydning som fx mængden af sne, mængden af nedbør, vindforhold, og om smeltevandet har normalt afløb i et normalt dimensioneret kloaksystem.

Nyttige link


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.