Tema
Debat

Forebyggelse af vejrskader

Forbered dig, når der er udsigt til uvejr, der kan lave skader. Du kan se, hvad du kan gøre før, under eller efter et voldsomt vejr for at undgå eller begrænse skader.

Forholdsregler ved varsel om uvejr

Nedenfor kan du se, hvad du kan gøre før, under og efter forskellige uvejrstyper. Vi tager udgangspunkt i et almindelig hus, men du kan også bruge dem for fritidshuse og etageejendomme.

I forhold til forsikringen

Ved skader pga. vejret gælder de samme forholdsregler, som for andre forsikringsskader.

  • Anmeld skaden, og aftal det videre forløb med dit forsikringsselskab
  • Du skal altid gøre, hvad du kan for at begrænse skaderne mest muligt
  • Tag billeder eller video af det, der er ødelagt
  • Smid ikke ødelagte ting væk, før du har aftalt det med dit forsikringsselskab, eller din sag er afsluttet.

Når mange er ramt

Ved større vejrbegivenheder kan det være svært at komme igennem til forsikringsselskabet. Derfor må du gerne gå i gang med oprydning og flytte de ting, der enten har taget eller kan tage skade.

Du kan gøre en lang række ting for at undgå vejrskader. Nogle tiltag er her og nu sikring, mens andre er mere langsigtede øvelser.

Erstatningen

  • Normalt bliver erstatningen fastsat til det beløb, som det vil koste at udbedre skaden på skadetidspunktet med samme byggemåde og materialer, som det skaderamte.
  • Din erstatning kan blive nedsat, hvis dit hus er dårligt vedligeholdt.
  • Erstatningen bliver udbetalt, når det beskadigede er reetableret eller repareret.
  • Skade på dit indbo bliver erstattet efter reglerne i din indboforsikring.
  • Er skaden så alvorlig, at du ikke kan bo i huset, betaler dit forsikringsselskab rimelige og nødvendige merudgifter for midlertidig indlogering. Aftal med dit forsikringsselskab.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.