Tema
Debat

Skade efter lynnedslag og tordenvejr

Skaderne efter uvejr er oftest følgeskader efter strømsvigt, men i nogle tilfælde også brand.

Brand

Brandskader efter et lynnedslag i din bolig er dækket af henholdsvis din hus- og indboforsikring.

Kortslutning og elskader

Kortslutningsskade på husets faste installationer vil i de fleste tilfælde blive dækket af din husforsikring.

Kortslutningsskader på dine ting/dit indbo efter et lynnedslag er dækket af din indboforsikring, når lynet er slået ned i den ejendom, hvor dine ting befinder sig. Forsikringen dækker typisk også skade, der sker pga. korslutning, induktion eller overspænding - fx efter tordenvejr. Men en korslutningsdækning kan være et tilvalg på din indboforsikring. Der er normalt en særlig afskrivningstabel for elektriske apparater, som har betydning for erstatningens størrelse.

Optøede madvarer

Kraftig tordenvejr får mange HFI-relæ til at slår fra. Det betyder mange slukkede dybfrysere og madvarer, der bliver fordærvet. Din indboforsikring dækker den slags skader med et fast beløb eller en fast procent af den samlede forsikringssum. Tjek dine forsikringsvilkår.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.