Tema
Debat

Forsikringsskader - hvad du skal være opmærksom på?

Det første, du skal gøre, er at begrænse skaden mest muligt. Er skaden dækket af din forsikring, betaler den også for rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning.

Lige efter skaden

 • Kontakt hurtigst muligt dit forsikringsselskab. Hav dit policenummer parat.   I situationer, hvor mange er ramt, fx storm eller skybrud, kan det være svært at komme igennem til forsikringsselskabet. Gå i gang med at begrænse skaden og rydde op, og kontakt selskabet bagefter. Hvis du ikke har et akut behov for hjælp, kan du evt. anmelde skaden på forsikringsselskabets hjemmeside. 
 • Gør hvad du kan for, at skaden ikke bliver større, end den allerede er, fx få fjernet vandet fra en oversvømmet kælder, udtørring af kælder, afdækning af et tag, hvor tagstenene er blæst af eller sikring af dør eller vindue, der er ødelagt af indbrudstyv.
 • Smid ikke ødelagte ting væk, før det er aftalt med forsikringsselskabet/taksator. 

Skader på dit hus

 • Normalt bliver erstatningen fastsat til det beløb, det koster at udbedre skaden på skadetidspunktet med samme byggemåde og materialer, som det ødelagte.
 • Din erstatning kan blive nedsat, hvis dit hus er dårligt vedligeholdt.
 • For nogle skader og bygningsdele kan der være en fast afskrivningstabel. Det fremgår af dine forsikringsbetingelser.
 • Erstatningen bliver udbetalt, når det beskadigede er reetableret eller repareret.
 • De nærmere regler for beregning af erstatning står i dine forsikringsvilkår. 

Skader på dit indbo

 • Erstatningen for dit indbo bliver normalt opgjort ud fra værdien af tilsvarende genstande på skadetidspunktet.
 • Hvis dit indbo er under 1 eller 2 år, vil din erstatning typisk være genanskaffelsesprisen på tilsvarende ny indbo på skadetidspunktet.
 • Er dit indbo ældre, kan der ske et fradrag for eksempelvis slid og ælde.
 • For nogle skader eller genstande kan der være en fast afskrivningstabel. Det gælder fx cykeltyveri.
 • De nærmere regler for beregning af erstatning står i dine forsikringsvilkår. Her står også, hvornår selskabet må levere nye tilsvarende ting i stedet for at betale en kontanterstatning, samt hvad konsekvensen er, hvis du siger nej tak og hellere vil have pengene udbetalt.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.