Tema
Debat

Tøbrudsskader

Vandskade efter et voldsomt tøbrud kan være dækket af din forsikring. Anmeld skaden hurtigt til dit forsikringsselskab, og få svar på om forsikringen dækker, og hvad du bør gøre.

Begræns skaden

  • Flyt de ting, der står i vand
  • Få vandet væk. Vær opmærksom på, at kloakvand kan være meget sundhedsskadeligt. Beskyt dig med handsker, vandtæt tøj og fodtøj 
  • Få sat udtørring i gang. Brug evt. affugter
  • Tag billeder eller video af det, der er ødelagt
  • Smid ikke noget væk, før du har aftalt det med dit forsikringsselskab eller din skade er afsluttet.
Forsikringen dækker dine rimelige og nødvendige udgifter til at få pumpet vand væk, at redde dit indbo og til den nødvendige udtørring. 

Voldsomt tøbrud

Forsikringen dækker skader efter "voldsomt tøbrud". Det er derfor op til det enkelte forsikringsselskab at afgøre, om der er tale om en dækningsberettiget skade. 

De fleste selskaber forudsætter, at temperaturen er steget meget over en kort periode, men også andre forhold har betydning som fx mængden af sne, mængden af nedbør, vindforhold, og om smeltevandet har normalt afløb i et normalt dimensioneret kloaksystem.      

Forsikringen erstatter ikke

  • Skader der sker pga. smeltevand, der siver ind gennem utætheder i bygningen
  • Skader efter grundvand, der trænger ind gennem kældervægge eller op gennem kældergulv
  • Skader efter opstigning af kloakvand, når der ikke har været voldsomt tøbrud.

Vær opmærksom på, at du hos nogle forsikringsselskaber kan udvide din husforsikring til også at betale erstatning i de ovennævnte tilfælde.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.