Får du indbrud, eller bliver du udsat for tyveri, skal du altid politianmelde det. Herudover er det vigtigt, at du hurtigt kontakter dit forsikringsselskab.

 

Anmeldelse til forsikringsselskab

Ofte kan du anmelde både tyveri og indbrud via forsikringsselskabets hjemmeside. Du kan også ringe og anmelde tyveriet til dit forsikringsselskab - men de kan have brug for at få tilsendt flere oplysninger, fx en politikvittering, opgørelse over stjålne ting, kvitteringer m.m. Det får du at vide, når du ringer.

Mange skader er så ukomplicerede, at du hurtigt får svar på, om skaden er dækket af din forsikring.

 

Indbrud

Når du skal have erstatning efter et tyveri, har det betydning, hvordan tyveriet er sket.
Der er tale om indbrud, når tyveriet sker fra en forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Din forsikring dækker som hovedregel alle dine ting ved både indbrudstyveri, åbenlyst tyveri (ran) - dvs. når du ser tyveriet ske, og røveri.

 

Simpelt tyveri

Al anden form for tyveri kalder forsikringsselskaberne simpelt tyveri, hvor du ikke vil få erstattet alle ting. Fx er penge, smykker, guld- og sølvting ikke dækket, ligesom der typisk er et loft for, hvor meget forsikringen dækker ved tyveri af det, man kalder "særligt privat indbo", som er mere interessante ting for en tyv pga. værdi eller nem omsættelighed. Det kan fx være elektronik, designermøbler, fotoudstyr, pelse, kunst m.v.

Eksempler på simpelt tyveri:

  • Tyv kravler ind af et åbent vindue.
  • Tyv går ind af en åbentstående terrassedør.
  • Tyv stjæler din pung fra din taske, uden du bemærker det.
  • Tyv bryder ind i din aflåste bil eller campingvogn.

Tjek dine forsikringsbetingelser

Da forsikringsselskabernes tyveridækning kan være forskellig, er det vigtigt, at du læser, hvad der gælder for din forsikring ved tyveri i din forsikringsaftale/-vilkår.
 

Besøg af en taksator

I nogle tilfælde er det nødvendigt, at en taksator fra dit forsikringsselskab undersøger, om der er tale om en dækningsberettiget skade, og hvad du skal have i erstatning. 

Dokumentation

Du skal dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft det stjålne, og at alder og genanskaffelsespris er, som du har oplyst til dit forsikringsselskab. 

Det gør du nemmest ved at indsende kvittering/regning for købet. Har du ikke en kvittering, må du sende et foto, garantibevis, bankudskrift og en beskrivelse af dine ting.  

Kan du ikke dokumentere eller sandsynliggøre dit krav, risikerer du, at dit forsikringsselskab afviser at dække din skade eller fastsætter erstatningen efter et skøn.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.