Tema
Debat

Sprængte vandrør

Du skal melde skade på bygning og indbo til din forsikring. Bor du til leje, skal du anmelde skaden til husets ejer/administrator. Skade på dit indbo skal du anmelde til din indboforsikring.

Anmeld skaden hurtigt til dit forsikringsselskab.
Få svar på om forsikringen dækker, og hvad du bør gøre.

Luk for vandet - begræns skaden

Er der gået hul på et vandrør, er det vigtigt hurtigt at få lukket for vandtilførslen. Sørg dernæst for at begrænse skaden mest muligt. 
  • Flyt indbogenstande væk, der står i vand
  • Få vandet væk, og få sat udtørring i gang. Brug evt. affugter
  • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til udtørring, nødreparation m.m.
  • Tag billeder eller video af det, der er ødelagt
  • Smid ikke noget væk, før du har aftalt det med dit forsikringsselskab, eller din skade er afsluttet.

Er skaden dækket, betaler dit forsikringsselskab rimelige og nødvendige udgifter til at få vandet fjernet, til udtørring samt evt. midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skade.

Langsomt udsivning af vand

Vandskader, der sker fordi vandet langsomt siver ud af et utæt vandrør eller en vandrørssamling, er normalt ikke dækket. Men tjek, hvad der gælder for din forsikring.

Sker udsivningen fra et skjult rør, fx et rør i badeværelsesgulvet, er skaden på dit hus dog dækket, hvis du har en udvidet rørskadedækning på din husforsikring. Skade på dit indbo er typisk også dækket af din indboforsikring.

Taksator

I nogle tilfælde er det nødvendigt at få besøg af en taksator fra dit forsikringsselskab, som undersøger om skaden er dækket af forsikringen og hjælper dig med at opgøre erstatningen.