Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde arbejdsskaden til sit forsikringsselskab. Gør arbejdsgiveren ikke det, kan du selv anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Når din arbejdsskade er anmeldt, får du meget hurtigt brev om, at anmeldelsen er modtaget. I brevet får du oplyst et skadenummer. Det nummer skal du altid bruge, når du henvender dig til forsikringsselskabet.

Alvorlige arbejdsskader

Er der tale om alvorlige arbejdsskader, skal forsikringsselskabet sende anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).
Det gælder også, hvis du ikke har genoptaget dit arbejde i fuldt omfang inden fem uger efter skaden. Din sag vil blive behandlet i samarbejde mellem forsikringsselskabet og AES.

Dødsfald

Hvis en ansat dør efter en arbejdsskade, skal der også ske anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. De træffer afgørelse om, hvor meget de efterladte har krav på i erstatning fra forsikringsselskabet.

Alle øvrige arbejdsskader bliver behandlet af din arbejdsgivers forsikringsselskab.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.