Tema
Debat

Advokathjælp og retshjælp

Du har en række muligheder for at få juridisk hjælp i forbindelse med forsikringssager.

Retshjælpsinstitutioner

Du kan få gratis advokathjælp og vejledning i bl.a. forsikringssager på en af de retshjælpsinstitutioner, der er oprettet rundt omkring i Danmark. Nogle institutioner kan alene rådgive dig, hvis din indkomst ligger under en vis grænse. 

Du kan få oplyst, hvor og hvornår du kan få rådgivning ved at henvende dig til din kommune. Oftest er den juridiske rådgivning mundtlig, hvor du får din sag belyst, herunder dine mulige krav og rettigheder. Har du behov for mere omfattende advokatbistand, vil du blive henvist til en advokat. 

 

Advokatvagten

Hos Advokatvagten, der er etableret i regi af Advokatsamfundet, kan du også få mundtlig juridisk rådgivning helt uafhængigt af din indkomst. Du kan få oplyst, hvor og hvornår du kan få advokatrådgivning på advokatvagterne.dk eller ved at henvende dig hos Advokatsamfundet.

 

Offentlig retshjælp ved advokater

Opfylder du betingelserne for at få fri proces, kan du også få tilskud til advokathjælp via en ordning, som hedder „offentlig retshjælp ved advokater". Du kan få oplyst de økonomiske grænser hos Advokatsamfundet.  
 

Du får alene tilskud til begrænset advokathjælp i form af mundtlig rådgivning eller en enkel skriftlig henvendelse til din modpart. Bliver sagen ikke løst med den begrænsede rådgivning, må du fx søge om fri proces for at fortsætte sagen ved domstolene.

Udgifter til advokat fra modpartens ansvarsforsikring

I personskadesager kan det give tryghed for dig, at en advokat hjælper dig med at opgøre dit personskadekrav.  

Hvis din personskade dækket af en ansvarlig modparts ansvarsforsikring, kan du i visse situationer få dækket rimelige udgifter til advokathjælp via modpartens ansvarsforsikring. Dette gælder dog ikke ved mindre personskadesager, hvor det er ukompliceret at opgøre erstatningen, men derimod kun ved større og alvorlige personskadesager, fx hvis du mister en del af erhvervsevnen og/eller får varigt mén.  

Ofte vil modpartens ansvarsforsikringsselskab gøre dig opmærksom på denne praksis. 

Retshjælpsforsikring og fri proces

Bliver du uenig med modparten eller dennes forsikringsselskab, og sagen bliver til en egentlig retstvist, vil du i en række situationer kunne få dækket dine sagsomkostninger, herunder salær til din advokat, af et forsikringsselskab via en retshjælpsforsikring eller af det offentlige via fri proces.  

Det gælder fx i situationer, hvor modparten ikke anerkender sit erstatningsansvar eller størrelsen af dit personskadekrav.  

Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikringen er inkluderet i din indboforsikring,  bådkaskoforsikring, bilkaskoforsikring og husforsikring. Hos dit forsikringsselskab kan du få nærmere rådgivning om din retshjælpsforsikring. Du kan også downloade vilkårene her.

En retshjælpsforsikringen dækker ikke almindelig advokatrådgivning. For at få dækning via en retshjælpsforsikring skal der som hovedregel foreligge en tvist, og du skal have et rimeligt grundlag for at indbringe sagen for en domstol. Dernæst skal du have benyttet alle andre klagemuligheder, før du kan få dækket advokathjælp fra din retshjælpsforsikring. Til sidst er det en betingelse, at du har søgt rådgivning hos en advokat blandt medlemmerne af Advokatsamfundet, og at advokaten har påtaget sig sagen.  

Advokaten har herefter en pligt til at søge om retshjælp via forsikringsselskabet, hvis denne vurderer, at sagsomkostningerne kan være dækket af en retshjælpsforsikring, samt eventuelt at søge fri proces, hvis du har en indkomst under en vis størrelse. 

Fri proces

Hvis du ikke er dækket af en retshjælpsforsikring, har du alene mulighed for at få dækket dine sagsomkostninger af det offentlige, altså via fri proces. De økonomiske grænser for fri proces kan du bl.a. få oplyst af dit forsikringsselskabs retshjælpsafdeling eller hos Advokatsamfundet.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.