Tema
Debat

Anmeldelse til retshjælpsforsikring

Forsikring & Pension har i samråd med Advokatsamfundet og Danske Advokater udarbejdet en elektronisk anmeldelsesblanket til brug for anmeldelse af en tvist.

For at få retshjælp via din retshjælpsforsikring, skal din advokat anmelde skaden til dit forsikringsselskab. Din advokat skal benytte en særlig anmeldelsesblanket som findes på forsikringsselskabets hjemmeside.

 

Formålet med anmeldelsesblanketten er at forbedre anmeldelsesprocessen, så forsikringsselskaberne kan tage stilling til, om du kan få erstatning fra din retshjælpsforsikring.

De administrative byrder mellem retshjælpsforsikringsselskaber og advokater skulle gerne blive minimeret til gavn for alle - ikke mindst for den fælles kunde.

I anmeldelsen skal advokaten fortælle, hvad tvisten handler om, samt oplyse efter hvilke procesregler sagen bliver ført. Blanketten er opbygget, så man med et klik kan komme ind på den relevante bestemmelse i retshjælpsforsikringen, hvis man skulle være i tvivl om, hvad og hvor meget forsikringen dækker, afregning af salær m.v.

Forsikring & Pension opfordrer sammen med Danske Advokater og Advokatsamfundet til, at advokater, som påtager sig sager, der bliver anmeldt til retshjælpsforsikringen, anvender blanketten.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.