Tema
Debat

Anmeldelse til retshjælpsforsikring

Forsikring & Pension har i samråd med Advokatsamfundet og Danske Advokater udarbejdet en elektronisk anmeldelsesblanket til brug for anmeldelse af en tvist.

Formålet med blanketten er at forbedre anmeldelsesprocessen, sådan at forsikringsselskaberne kan tage stilling til, om de kan give retshjælpsdækning.

De administrative byrder mellem retshjælpsforsikringsselskaber og advokater skulle gerne blive minimeret til gavn for alle - ikke mindst den fælles kunde.

I anmeldelsen skal advokaten fortælle, hvad tvisten handler om, samt oplyse efter hvilke procesregler sagen bliver ført. Blanketten er opbygget, så man med et klik kan komme ind på den relevante bestemmelse i retshjælpsforsikringen, hvis man skulle være i tvivl om dækningsomfanget, omkostningsdækning og salærafregning m.v.

Forsikring & Pension opfordrer sammen med Danske Advokater og Advokatsamfundet til, at advokater, som påtager sig sager, der bliver anmeldt til retshjælpsforsikringen, anvender blanketten.

Anmeldelsesblanket