Tema
Debat

Anmeldelse retshjælpsforsikring

I samråd med Advokatsamfundet og Danske Advokater har Forsikring & Pension udarbejdet en elektronisk anmeldelsesblanket til brug for anmeldelse af en tvist under den private retshjælpsforsikring.

Formålet med anmeldelsen er at forbedre anmeldelsesprocessen, sådan at retshjælpsforsikringsselskaberne kan tage stilling til, om de kan give retshjælpsdækning.

De administrative byrder mellem retshjælpsforsikringsselskaber og advokater skulle gerne minimeres til gavn for alle - ikke mindst den fælles kunde.

I anmeldelsen skal advokaten fortælle, hvad tvisten handler om, samt oplyse efter hvilke procesregler sagen føres. Anmeldelsen er opbygget, så man med et klik kan komme ind på den relevante bestemmelse i retshjælpsforsikringen, hvis man skulle være i tvivl om dækningsomfanget, omkostningsdækning og salærafregning m.v.

De to brancheorganisationer og Advokatsamfundet opfordrer til, at advokater, som påtager sig sager, der bliver anmeldt til retshjælpsforsikringen, anvender formularen.

Anmeldelsesblanket