Tema
Debat

Du er kommet til skade på jobbet

Som ansat er du eller dine efterladte sikret erstatning fra den lovpligtige arbejdsskadeforsikring ved ulykke eller sygdom, der sker pga. arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under.

Selvstændige og medarbejdende ægtefæller kan blive sikret på samme måde som de ansatte, hvis de har købt en arbejdsskadeforsikring for dem selv.

Når der er varigt mén

Arbejdsskadeforsikringen dækker kun skader, der medfører et varigt mén. Midlertidige skader bliver dækket af arbejdsgiveren og det offentlige efter reglerne om sygedagpenge m.v.

Forsikringspligt

I princippet har alle, der beskæftiger medhjælp såvel i erhverv som i privat husholdning, pligt til at købe en arbejdsskadeforsikring. Forsikringspligten gælder ikke for staten og kommunerne, der i stedet for at forsikre sig kan vælge selv at betale erstatning ved en arbejdsskade.
 
Privatpersoner, der i et kalenderår beskæftiger medhjælp i husholdningen i højst 400 timer, skal heller ikke købe en arbejdsskadeforsikring. I stedet vil en tilskadekommen medhjælp få erstatningen betalt fra Arbejdsskadestyrelsen.

Hvad dækker forsikringen

Arbejdsskadeforsikringen dækker som nævnt skader, der er opstået på grund af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet bliver udført.
 
Bliver din skade godkendt som en arbejdsskade, har du mulighed for at få følgende erstatninger:
  • Erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler, fx briller der bliver ødelagt på arbejdet.
  • Erstatning for tabt erhvervsevne.
  • Godtgørelse for varigt mén.
  • Overgangsbeløb ved dødsfald til ægtefælle eller samlever, når I har levet sammen i to år inden dødsfaldet.
  • Erstatning for tab af forsørger.

Hvor køber du forsikringen

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er delt i to forsikringer - en ulykkesdel og en erhvervssygdomsdel, og skal købes i to forskellige selskaber.
  • Ulykkesdelen køber du i et arbejdsskadeforsikringsselskab, hvilket de fleste forsikringsselskaber har oprettet.
  • Erhvervssygdomsdelen bliver købt i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring(AES). AES får automatisk oplysninger fra Skat om nye SE-numre, og virksomhedsejeren modtager en velkomstpakke fra AES.
Har du ansatte, men ikke et SE-nummer, skal du selv sørge for tilmelding til AES. Det kan eksempelvis være, hvis du har ansat en au-pair.

Erstatning for svie og smerte samt løntab

Hvis din arbejdsgiver eller en anden person er skyld i din arbejdsskade, har du mulighed for at få erstatning for svie og smerte samt løntab fra den erstatningsansvarlige eller dennes ansvarsforsikring. Der er en fast takst pr. sygemeldt dag.