Tema
Debat

Forsikring af elcykler, elektriske løbehjul, skateboards m.v.

Har du købt en hurtig elcykel (speed pedelec) eller et elektrisk løbehjul, så tjek, hvordan du er forsikret, og hvilke regler der gælder ved kørsel på dem.

Der kommer hele tiden nye køretøjer på markedet, fx de såkaldte speed pedelecs (elcykler, som kan køre op til 45 km/t.), motoriserede løbehjul og selvbalancerende køretøjer.

 

Køber du et af ovenstående køretøjer, skal du være opmærksom på, at der gælder forskellige regler for brug af de enkelte køretøjer og krav til, hvordan du skal forsikre dem.

 

Husk også, at du skal have en ulykkesforsikring for at få erstatning, hvis du selv kommer til skade ved brug af fx et elektrisk løbehjul eller en elcykel. 

 

Elcykler

Elcykler, der kan køre op til 25 km/t., er at betragte som en almindelig cykel og er dermed dækket af din almindelige indboforsikring og ansvarsforsikring.

 

Speed pedelecs

Speed pedelecs er elcykler, som kan køre op til 20 km/t. uden brug af pedalerne og op til 45 km/t. ved samtidig brug af pedalerne. Speed pedelecs, og skader som sker ved brug af dem, er ikke dækket af en almindelig indbo- og ansvarsforsikring og kræver derfor typisk en særskilt forsikring. Kontakt dit forsikringsselskab for at få forsikret din speed pedelec.

 

Den 1. juli 2018 trådte en forsøgsordning i kraft, som betyder, at speed pedelecs må køre på veje og cykelstier. Der gælder i hovedtræk følgende regler:

 

 • Man skal have en ansvarsforsikring for sin speed pedelec
 • Man skal være 15 år
 • Man må køre på samme område som almindelige cykler
 • Man skal have cykelhjelm på
 • Der skal være lys på 
 • Personer under 18 år skal have knallertkørekort eller være omfattet af forsøgsordningen om kørekort til 17-årige
 • Man skal have en ansvarsforsikring for sin speed pedelec. Kontakt dit forsikringsselskab for at få forsikret din speed pedelec
 • Der gælder et objektivt ansvar for skader, dvs. uden skyld som for fx biler

 

Motoriserede løbehjul

Motordrevne ting, som kan køre mere end 15 km/t., og skader, som sker ved brug af dem, er som hovedregel ikke dækket af en almindelig indbo- og ansvarsforsikring. Kontakt derfor dit forsikringsselskab for at høre, hvordan du er dækket, og om du kan udvide din forsikring.

 

Den 17. januar 2019 trådte en ny forsøgsordning i kraft for elektriske løbehjul, der kan køre op til 20 km/t. Der gælder i hovedtræk følgende regler:

 

 • Udlejningskøretøjer skal være ansvarsforsikret af udlejeren (men husk, at du som fører skal kunne dokumentere, at udlejeren har en forsikring)
 • Som privat person er der ikke lovkrav om, at man skal forsikre sit køretøj
 • Man skal være 15 år. Bemærk: Personer under 15 år må kun bruge løbehjulet, når de er ledsaget af en person over 18 år eller i skiltede lege- og opholdsområder
 • Man skal følge reglerne for cykler og køre på cykelstien, hvis der er cykelsti
 • Der skal være lys og reflekser på løbehjulet hele dagen
 • Løbehjulet skal være CE-mærket og må maksimalt kunne køre 20 km/t. ved egen kraft.
 • Den 1. januar 2022 blev det lovpligtigt at bruge cykelhjelm ved kørsel på elektrisk løbehjul.

 

Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards

Motordrevne ting, som kan køre mere end 15 km/t., og skader, som sker ved brug af dem, er som hovedregel ikke er dækket af en almindelig indbo- og ansvarsforsikring. Kontakt derfor dit forsikringsselskab for at høre, hvordan du er dækket, og om du kan udvide din forsikring.

 

Den 17. januar 2019 trådte en ny forsøgsordning i kraft for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards, der kan køre op til 20 km/t. Der gælder i hovedtræk følgende regler:

 

 • Der er ikke lovkrav om forsikring af køretøjet
 • Man skal være 15 år. Bemærk: Personer under 15 år kan bruge løbehjulet, når de er ledsaget af en person over 18 år eller i skiltede lege- og opholdsområder
 • Man må kun køre på cykelstien. I tæt bebygget område, hvor der er en hastighedsgrænse på 50 km/t., må man også køre på vejen, hvis der ikke er cykelsti
 • Der skal være lys og reflekser på køretøjet eller føreren hele dagen
 • Køretøjet skal være CE-mærket og må maksimalt kunne køre 20 km/t. ved egen kraft

Se de fulde regelsæt her


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.