Stedet, hvor du kommer til skade, har betydning for, hvem der har et ansvar, og hvilken forsikring der dækker.

 

Skade i trafikken

Er du involveret i et færdselsuheld, hvor du er i bil, på motorcykel, scooter eller knallert, skal du anmelde skaden til dit køretøjs ansvarsforsikring.

Var du på cykel, skal du anmelde skaden til din indboforsikring.

 

Skade på jobbet

Hvis du på dit arbejde er skyld i skade på en anden person eller deres ting, er det for det meste dækket af din arbejdsgivers erhvervsansvarsforsikring. Fortæl din arbejdsgiver om skaden, og om hvordan den skete. Få ham til at anmelde skaden til sin erhvervsansvarsforsikring.

Din egen ansvarsforsikring dækker normalt ikke skader, der sker under arbejde for andre.

Skader under hjælp for andre

Ødelægger du noget, hos en du hjælper, fx med at passe hus eller med havearbejde, har "arbejdsgiveren" normalt ikke krav på erstatning. Det er den risiko, som man løber ved at have andre til at hjælpe sig. 

Har du andre til at hjælpe dig fx med at fælde træer, og de kommer til skade, skal du ​anmelde uheldet til Arbejdsskadestyrelsen, som vurderer om "arbejdet" falder ind under Lov om Arbejdsskade. Er du skyld i, at din hjælper er kommet til skade, skal du også anmelde skaden til din ansvarsforsikring enten under hus- eller indboforsikringen. Læs mere i vores pjece om vennetjenester.

Skade ved dit hjem

Er du husejer, kan en gæst eller en forbipasserende falde og komme til skade, hvis du ikke har ryddet dit fortov.

Er der tale om en glideskade på det område ved dit hus, som du har snerydningspligt for, skal du anmelde skaden til din husforsikring. Der er lovgivet om, hvornår du skal rydde for sne og glatførebekæmpe.

Skade under besøg

Har du under privat samvær med andre lavet en mindre tingskade og udvist en mindre grad af uagtsomhed, er du efter gældende retspraksis ikke erstatningsansvarlig. Sådan en skade bliver ofte kaldt en "gæstebudsskade", og skadelidte har ikke krav på erstatning.
 
Efter domstolenes mening må vi under privat samvær acceptere, at der sker mindre tingskader, uden at vi kan kræve erstatning af skadevolderen.

Selv om domstolene ikke mener, der er ansvar for sådanne skader, dækker ansvarsforsikringen på din indboforsikring i de fleste tilfælde en "gæstebudsskade".

Skadelidte får dog normalt ikke fuld erstatning, da der ofte er en mindre selvrisiko.

Skader i skolen

Kommer dit barn fx til at smadre en rude på skolen eller ødelægge skolens udstyr/inventar, kan du og dit barn komme til at betale for skolens udgifter. Det afhænger af, om skolen selv har en forsikring, og hvordan det er sket. Skaden kan være dækket af din private ansvarsforsikring.

Udleveret udstyr

Når folkeskolen udleverer fx iPads, pc'er og skolebøger, må de selv betale, hvis deres udstyr går i stykker på grund af et hændeligt uheld, fx hvis dit barn vrider om og falder med iPad'en i hånden. Har dit barn derimod været uforsigtig, kan skolen i nogle situationer forlange, at I erstatter det ødelagte efter de almindelige regler om erstatning og ansvar.

 

Vær dog opmærksom på, at det ikke er sikkert, at din egen ansvarsforsikring dækker skade på de ting, som du har fået udleveret af skolen. Årsagen er, at de sidestilles med dine egne ting, når du har dem i din varetægt. Undersøg derfor, hvordan din forsikring dækker, og om skolen er forsikret. 

Skader under holdsport

Når du dyrker holdsport, har du, med- og modspillere accepteret den risiko, der altid er ved at dyrke sport. Det betyder, at det ofte er svært at gøre andre ansvarlige for idrætsskader.

Bliver du alligevel stillet over for et krav om erstatning, må du anmelde det til din indboforsikring, hvor du også er ansvarsforsikret.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.