Her kan du se, hvad du kan gøre for at undgå sneskader - før, under og efter snevejr eller snestorm.

 

Under snestorm

  • Tjek, om der er fygesne på loftet. Er der det, så fjern mest muligt.

Efter snestorm

  • Har du som husejer snerydningspligt på din vej, skal du straks efter snevejret er holdt op sørge for, at sneen bliver ryddet fra dit fortov, og der bliver foretaget den nødvendige glatførebekæmpelse (mellem kl. 7 og 22 - om søndagen først fra kl. 8)
  • Tjek, at tage med lav hældning og flade tage ikke bærer for store snemængder. Ligger der mere end 1 meter sne (1/2 meter på lette tage), så fjern det. Driver bliver primært dannet på læsiden af dit hus/tag
  • Tjek, at der ikke er fare for sneskred fra taget og ned på opholdsarealer
  • Fjern eventuelle istapper
  • Er der fare for sneskred fra taget, og er der istapper, du ikke kan fjerne, så afspær området
  • Tjek, om der er fygesne på loftet. Er der det, så fjern mest muligt.

Ved glatføreuheld

  • Er der sket et glatføreuheld på arealer, skal du anmelde skaden til din husforsikring, som i de fleste tilfælde også indeholder en ansvarsdækning. Har du ikke ansvarsforsikring på denne, skal du anmelde skaden til din indboforsikring.
  • Lov ikke erstatning. Det er dit forsikringsselskab, der skal vurdere, om du har overtrådt reglerne for glatførebekæmpelse, og om man kan bebrejde dig for uheldet. Kan man det, vil de sørge for, at den tilskadekomne vil få erstatning efter gældende lov.
  • Vær opmærksom på, at dit ansvar kan bortfalde ved tingskade, hvis ejeren (skadelidte) selv har en forsikring, der dækker skaden.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.